Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Blokkhusgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 9

Løpenummer i 1901 matrikkel: 267

Matrikkelnummer: 3c

Gårds og bruksnummer: 160/104

Vis i kart
Foto: SW 14.februar 2004

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Agent Nils Omsted oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.000 kroner og var branntaksert til 9.690 kroner.

 

 

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer. Her var det ingen trangboddhet å spore. Det er to leiligheter i huset og begge er på fire rom og kjøkken. Begge leilighetene blir bebodd av hver sin ungkar.
1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
2034 1 Nils Gabriel Omsted m ug Skibsreder & Fuldmægtig hos et Skibsrederfirma 1859 t n s

2.etg
Henry Frederick Sewell m el ug rentier 1848 England englisk protestant

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Mathias Omsted oppført som eier av matrikkelen. Det bor da seks personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Mathias Omsted 1820 M Id Præstegjeld Handelsfuldmægtig
Grethe Omsted f:Nils. 1825 K Skjeberg
Nils G. Omsted 1859 M Frederikshald Contorist
Inga Marthine Omsted 1861 K Frederikshald
Johannes Nils. 1871 M Skjeberg Pgl Skoleelev
Anna Hagberg 1861 K Erikstad Sogn Elsborgs Lehn Tjenerinde

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Fuldmægtig Mathias Omsted som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 8.500 kroner og her en branntakst på 11.480 kroner.

 

I tidligere folketellinger er matrikkel 3c ikke nevnt.


Sist oppdatert 15.03.2008 18:13