Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgergata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 87

Løpenummer i 1901 matrikkel: 235

Matrikkelnummer: 155

Gårds og bruksnummer: 160/303

To etasjes hus på på høyereside var Borgergata 4.

På skiltet står det: "B.Andersen Cafe. Logi for reisende".

 

Vis i kart

 
  Huset er forlengst revet, men den øvre delen av parkeringsplassen var Borgergata 4.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hotelvært M. Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5000 kr. og var branntaksert til 6140 kr.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og Udhus". Huset var på en etasje og benyttes som "Logihus". Følgende var tilstede i huset:
x Helga Johans. d ug Tjenestetyende 1884 Id Sm (sedvanlig bosted ikke oppgitt)
x Janne Johans. ug Stenhuggerarbeider 1876 Sverige (sedvanlig bosted ikke oppgitt)
x Hans Anders. hf g Kreaturhandler !! Sverige S s E: Fødselsår: kan ikke kunne faaes (sedvanlig bosted kan ikke kunde faaes)
x Al Hans. L ug Kreaturhandler 1858 Sverige (Sedvanlig bosted Espelunden Sverige)
Anna Hans. k b Cafejomfru ug Cafejomfru 1881 Mellerud
Inga Anders. k b Cafejomfru ug Cafejomfru 1877 Id Sm

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Høker Bergs Børn som eiere av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3500 kroner og en branntakst på 6200 kroner. Matrikkelen er da stedfestet til å ligge "Ved Kirkegaden og Adelgaden".

 

Ved folketellinga i 1865 finner vi tre beboelser på eiendommen. Flere av disse er oppført som logerende, så mye tyder vel på at det ble drevet hotellvirksomhet på eiendommen også den gang,
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom
Karen Berg Husmoder Ølhandlende e 73 k Fhald
Gina Berg hendes Datter Sømmerske g 37 k Fhald
Johan Rove hendes Datters Søn ug 9 m Fhald blind paa det ene Øie
Caroline Johannes. Logerende Sypige ug 45 k Fhald

Anders Logerende Jordbrugsarbeider g 38 m Id
Marie hans Kone g 29 k Sverige

Caroline Lund f Berg Logerende Bager e 33 k Fhald
Vilhelm Lund hendes Søn ug 8 m Fhald
Catinka Lund hendes Datter ug 5 k Fhald
Johan Nils. Logerende Fattiglem ug 67 m Fhald

 

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer på det som var gård nr.155.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Friderich Berg Huusbonde 33 Gift 2dn gang Bager ved frideriksteen fæstning M
Anne Kirstine Kiøstolvsdtr Hans kone 45 Gift 1te gang K
Ole Johan Berg Mandens søn 8 M
Karen Rudien Tienestepige 33 Ugift K

 

 

 

Sist oppdatert 24.02.2008 17:18