Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Borgerskansen 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 254

Gammelt løpenummer i 1900 matrikkel: 254a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 165

Matrikkelnummer: 154a

Gårds og bruksnummer: 160/302

Vis i kart
 

 

I matrikkelen for Fredirkshald i 1901 var Toldoppsynsmand L. Rosenberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.090 kr. og var branntaksert til 8.580 kr.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkel 154a ikke oppført. Lauritz Rosenberg og hans familie er her ført opp under gård nr.154b.

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har følgende matrikler registrert under ett; 143, 152, 154a, 154b. Som eier av disse matriklene er Spisevært P. D. Jakobsen oppført. De hadde en samlet skattetakst på 12000 kroner og en branntakst på 6400 kroner.

 


Sist oppdatert 24.02.2008 17:12