Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damhauggata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 911

Løpenummer i 1901 matrikkel: 753

Matrikkelnummer: 799e4

Gårds og bruksnummer: 66/359

Vis i kart
Foto: SW 16.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bygmester Severin Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kroner. og en branntakst på 9.900 kroner.

 

Folketellinga i 1900 forteller om et to etasjes våningshus med uthus. Det er seks leiligheter og et "ledigt Snekkerværksted" registrert på eiendommen.
Et rom og kjøkken i kjeller
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Frederike Matilde Hans. k hm e Arbeider paa Fyrstikfabrik 09.08.1847 Haabysoken Sverige Svensk s
Antonie Marie Neb k d ug Arbeider paa Fyrstikfabrik 16.02.1885 Ide Sogn Sm n s
Astrid Elivine Magrete Anders. k d ug 14.03.1891 t n s

Et rom og kjøkken i kjeller
Jens Johannes. m hf g Komunearbeider Veiarbeider 1832 Aremark Sm s
Sofie Johannes. k hm g Hustru 1852 Ertmark Sverige s
Kristian Efraim Johannes. m s ug Til hjelp for familjen 1886 t s

To kvistværelser og kjøkken
Sophie Arveds. k b ug Bestyrerinde paa Gardin Fabrikken 1873 Danmark Dansk s

To kvistværelser og kjøkken
Karoline Matilde Hans. k hm e Sygepleierske 1853 t n Medtodist
Lydia Nathalie Hans. k d ug intet 1881 t n Medtodist
Borghild Magdalene Hans. k d ug Bager-Butikjomfru 1882 t n Medtodist

To rom og kjøkken i 1.etg
Lina Blickstad k hm e Underholdes af sønnen 1840 Berg Sogn Smaalenene n Methodist
Ole Christian Blickstad m s ug Manufakturhandler 1874 t n s

To rom og kjøkken i 1.etg
Gidske Wilhelms. k ug Diakonisse 1863 Bergen n s

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsmand A. Sahlberg oppført som eier av matrikkelen. Den er da ikke delt. men er oppført som matrikkelnummer 799e. Matrikkelen består av løpenummer 909, 910, 911, 912 og 913 og er benevnt som en løkke.


Det har ikke vært beboelse på denne matrikkelen ved tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 24.01.2009 18:49