Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 246

Løpenummer i 1901 matrikkel: 173

Matrikkelnummer: 151b

Gårds og bruksnummer: 160/300

Vis i kart
Foto: SW 9.februar 2003
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 

 

I matrikkelen fra 1901 var Skibst. Jacob Andersens enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kr. og var branntaksert til 10.200 kr.


I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en bygning med syv leiligheter fordelt på to etasjer.
Et rom i kjeller
Johan Arons. hf g Stuert, med Seilskibe søman 1871 Sponvigen Sm
Marie Arons. hm g husmor 1866 Sanne sognet Sverige
Henderejete Arons. d ug ingen 1890 Krokenebet Sm E: Fornavn rettet til: Hendriette
Kalla Arons. d ug ingen 1892 Krokenebet Sm E: Fornavn rettet til: Karla
Susana Arons. d ug ingen 1892 Krokenebet Sm
Anna Arons. d ug ingen 1894 Krokenebet Sm
Kal Johan Arons. s ug ingen 1896
Joan Sigurd Arons. s ug ingen 04.06.1900 E: Fornavn rettet til: Johan

Et kvistværelse og kjøkken
Anton Bakke hf g Høvliarbeider 1822
Grette Bakke hm g Husmor 1832
Anna Bakke d ug Kaabefabriken hos Hofgaard 1864
Oskar Bakke s e Stuer 1862
Karl Bakke s ug ingen 1893
Gustav Bakke s ug ingen 1895

To rom og kjøkken i 1.etg
Lorntz Eliass. hf g Brovogter paa Jernbanen 1857 Id Sm
Otilde Eliass. hm g Hustru 1861
Sigrid Eliass. d ug Setterske i Amtstidende 1882
Marta Eliass. d ug Tjenestepige 1884 midlertidig fraværende bor i Frhald hos Fiskehandler Andersen
Einar Eliass. s ug Visegut hos Pølsemager Daniels. 1886
Tora Eliass. d ug Avisbud for Amttidende 1888
Aagot Eliass. d ug Skolebarn 1890
Alf Eliass. d!! ug Skolebarn 1893
Enok Eliass. s ug Barn 1895
Otilde Eliass. d ug Barn 1897

To rom og kjøkken i 2.etg
Trine Thores. hm e Spiseforretning 1840
Sigrid Thores. d ug Ingen 1884

Tre rom og kjøkken i 1.etg
Abla Anders. hm e Bestyrer Gaarden 15.09.1849 Shee Sogn Velle hered
Anders Victor Anders. s ug Arbeider ved Elektricitetverke 19.08.1875
Jakob Arthur Anders. s ug Bager læring hos Haagensen 01.08.1883
x Johan Karls. el ug Stuer Arbeider 1865
x Peder Anders. el ug Stuer Arbeider 1851

To rom og kjøkken i 2.etg
Johan Aksel Bjerk hf g Stenhugger Idefjorden 1856 Stokholms læn Sverige
Anna Marie Bjerk hm g Husmor 1864 Bohuslæn Sverige
Knut Bjerk s ug Ingen 1894 Lysekiel Sverige

Et rom og kjøkken i 1.etg
Elen Anders. hm e Spiseforretning 1832 Id Sm
x Edvin Halvors. el ug Stuerarbeider 1854
Marie Ols. Datter ug ingen 1887

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1901 (side 12 Nr.49) dør skipsverftstømmermann Jacob Andersen i Elvegata den 8.august 1891. Dødsårsaken er innført som Anemia perniciosa. I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 1842.

 

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skrædder Christian Andersen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 5000 og en branntakst på 4720 kroner.

 

 

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.151 ikke splittet i to eiendommer. Eiendommen har fire boenheter og det bor 30 personer i disse boenhetene. Vi kan også se at Skræddermester Christian Andersen, som da er oppført som eier av bygningen, holder en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Christian Anders. Hsfader Skræddermster g 50 m Høland Metodist
Petronela Amunsd. hans Kone g 33 k Bergsongd Metodist
Constanse Amanda Anders. Barn deres Dater ug 16 k Frederigshal Metodist
Josefine Marie Anders. deres Dater ug 15 k Frederigshal Metodist
Chal Anton Anders. deres Søn %Andersen% ug 12 m Frederigshal Metodist
Olaf Anders. deres Søn %Andersen% ug 10 m Frederigshal Metodist
Christiane Sophie Anders. Datter %Andersen% ug 7 k Frederigshal Metodist
Ludvig Anders. Søn %Andersen% ug 5 m Frederigshal Metodist
Magdalena Sørine Anders. Dater %Andersen% ug 3 k Frederigshal Metodist
Ema Frederike Anders. Dater %Andersen% ug 1 k Frederigshal Metodist
Martin Matis. Tyende Skræddersven ug 23 m Trøgstad
Andereas Amuns. Læredreng ug 22 m Aremark
Olaf Ols. Læredreng ug 18 m Sverge Hahlsoken

Christian Fredirik Lind Husfader Hjulmagermester g 45 m Frederigshal
Lovise Wilhelmsd. hans Kone g 43 k Blaker
Arne Lind deres Søn Matros ug 18 m Frhal
Marie Josofine Lind deres Datter ug 16 k Frhal
Christine Lind deres Datter ug 11 k Frhal
Charl Frederik Lind Søn ug 8 m Frhal

Henderik Jens. Arbeidsmand/løs/ g 56 m Frederigshal
Lisa Torgersd. hans Kone g 53 k Frederigstad
Elen Marie Henderigsd. deres Datter Sypige ug 23 k Frederigshal
Tomine Karoline Henderiksd. deres Datter ug 11 k Frhal
Otilde %Chelane% Henderigsd. deres Datter ug 9 k Frhal
Anaa Marie Larsd. Leie Baren ug 7 k Frhal

Simen Lars. Matros g 36 m Frhal
Marie Andersd. hans Kone g 38 k Eningdalen
Laura Sopie Simensd. Barn deres Datter ug 6 k Fredrigshal
Gulete Marie Simens. Barn deres Datter ug 4 k Frhal
Julie Frederike Simens. Baren deres Datter ug 2 k Frederigshal

 

Ved folketellinga i 1801 bor det kun fem personer i gård nr.151
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Mouritz Ullitz Huusbonde 66 I første ægteskab Capellan M
Inger Kirstine Hans kone 59 I første ægteskab K
Johanne Friderica Fibiger_ullitz Deres datter 17 Ugift K
Marthe Sophia Ullitz Deres datter 13 Ugift K
Johanne Pedersdtr Tienestepige 20 Ugift


Sist oppdatert 23.02.2008 23:31