Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 13

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 269

Løpenummer i 1901 matrikkel: 180

Matrikkelnummer: 97

Gårds og bruksnummer: 160/191

Foto: SW 9.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedker Aug. Boman oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 13.000 kr. og var branntaksert til 11.800 kr.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Snedkerværksted og Baggaard ". Det er da fem leiligheter på eiendommen.
Et rom og kjøkken
Klara Dahlqvist el ug Notlerske Halvorsen Skofabrik 1858 Trankils sogn Sverige Svenk Baptistsf
Kristine Gustavs. el ug Notlerske Halvorsen Skofabrik 1867 Sælbodal Sverige Svenk Baptistsf

To rom og kjøkken
Paul Johannes Hans. hf g Bankbogholder 1873 Methodistkirken
Jenny Marie Hans. hm g Husmoder 1874 Christiania Methodistkirken

Tre rom og kjøkken
Mina Ivers. d ug Spiseforretning 1866 Aremark Sm
Johanne Ivers. hm e Husmoder 1837 Aremark Sm
x Johan Lars. el ug Elektrikker i Frhald 1879 Fr.Hald
x Karsten Nygaard el ug Elektrikker i Frhald 1869 Elverum Hed
x Julius Christians. el g Elektrikker i Frhald 1878 Christiania (sedvanlig bosted Christiania)
x Ole Augens. Amunds. el g Elektrikker i Frhald 1877 Øvre Eker Bu (sedvanlig bosted Christiania)
Marie Augens. b g Husmoder 1877 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)
Rolf Augens. b Barn 1897 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)
Marry Augens. Barn 22.02.1900 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)

To rom og kjøkken
Hans Anders. hf g Skotøisarbeider hos Halvorsen 1838 Id Sm
Hanna Anders. hm g Husmoder 1839
Josefine Peders. fl ug Syerske i Husene 1849

Tre rom og kjøkken
Claes Albert Stenberg hf g Mekanisk Arbeider paa Tændstikfabrik 1869 Sverige
Elise Sofie Stenberg hm g Husmoder 1871 Sverige
Trygve Vidoff Folke Stenberg s Barn 1896 Christiania
Konrad Viliam Lambert Stenberg s Barn 1898 Fredrikshald
Gustaf Vensel Begnholt Stenberg s Barn 17.08.1900 Fredrikshald
x Emil Ereks. b ug Arbeider ved Bygnader 1862 Sverige (sedvanlig bosted Christiania)
x Edvard E. Guning el ug Militær, Musikelev 1883 Christiania

 

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Snedker Julius Pedersen som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da på 5000 kroner og branntaksten er på kroner 7960.

 

 

Folketellinga i 1865 forteller om følgende tre hushold på gård nr.97. Snedkerarbeider Andreas Tønnesen hadde da også en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse 
Andreas Tønnes. Husfader Snedkerarbeider g 36 m Id 
Marie Andersd. hans Kone g 37 k Sverige

Ole Ols. Husfader Soldat g 32 m Odalen
Jørgine Jørgensd. hans Kone g 32 k Fhald
Karen Ols. deres Datter ug 2 k Fhald
Johan Lars. Logerende Sagbrugsarbeider ug 27 m Id

Anne C Rekvold Husmoder Vaagekone e 47 k Sverige Methodist
Valborg Rekvold hendes Datter ug 16 k Fhald Methodist

 

 

Ved folketellinga i 1801 finner vi kun to personer i det som da var gård nr.97
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Maren Huus ejer 56 Enke efter 1te giftermaal Enke efter afgangne kiøbmand peter skoug K
Niels Petter Schoug Hendes søn 20 Ugift Farer til søes


Sist oppdatert 04.11.2004 19:33