Elvegata 23

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 276

Løpenummer i 1901 matrikkel: 190

Matrikkelnummer: 105a

Gårds og bruksnummer: 160/207

Foto: SW 9.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skrædder Lundkvist oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12500 kr. og var branntaksert til 13250 kr.