Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 18

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 200

Løpenummer i 1901 matrikkel: 99

Matrikkelnummer: 219

Gårds og bruksnummer: 160/360

Vis i kart

 

 

Foto : SW 26.januar 2003

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fredrikshalds Kommune oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var ikke oppført med noen skattetakst, men var branntaksert til 26.560 kroner. I anmerkningsfeltet er det ført "Børneasylet".

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Barnehjem og asyl" med en etasje og en sidebygning i to etasjer "med 4 familiebekvemmeligheder". Følgende personer var ført opp på eiendommen:
Hovedbygningen med seks rom og kjøkken
Ragnhild Johanness. hm ug Bestyrerinde af barnehjem og asyl 1861 Larvik Jl
Mathilde Johans. Tjenestepige ug Husgjerning 1872 Krogstad, Bohuslæn Sverige
Klara Jens. ug 1887
Lydia Zetlitz ug 1888
Ebba Ols. ug 1888
Mathilde Sørens. ug 1888
Sofie Johans. ug 1890
Lauretse Johans. ug 1890
Anna Johans. ug 1891
Ellen Antons. ug 1891
Magdalene Linder ug 1893
Sigrid Karls. k b ug 1893
Samtlige underholdes af asylet ved frivillige (private) bidrag . Extrahusholdning. p.t. samtlige 10 børn optagne til opfostring i Frhalds barnehjem

Sidebygning 1.etg et rom og kjøkken
Peter Hans. hf g fv. Snedker Understøttes af datter 1829 Id landsogn Sm
Johanne Hans. hm g husgjerning - hustru 1830 Id landsogn Sm
Hilda Josefine Hans. d ug dagarbeiderske sygepleie og vask 1859

Sidebygning 2.etg et rom og kjøkken
Alma Christine H„ggner Enke e Sømmerske 1868 Ed Førsaml. Kalmar Læn Sverige Har været i Norge i ca. 10 Aar. S
Maria Løfgren Enke Forsørges af No 1 1832 Øland Sverige Har været i Norge i ca. 10 Aar. Sverige

Sidebygning 2.etg et rom og kjøkken
Christian Anders. hf g Dagarbeider i Komuns tjeneste 17.03.1854 Trykstad Prestejel
Hanna Anders. hm g Hustru 14.03.1852 t Fredrikshald
Anna Kristine Anders. d ug Bagerforretning 15.07.1883 t Fredrikshald
Karla Mathilde Anders. d ug børn Datter ingen 01.10.1885 Grorud
Jenni Marie Anders. d ug børn Datter ingen 03.02.1888 t Fredrikshald
Haral Anders. s ug børn Søn ingen 01.10.1897 t Fredrikshald

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken
Sven Lars. hf g Brandmester, Bestillingsmand i Kommunen 1853 Berg Sogn Smaalenene
Alette Bertine Lars. hm g Hustru 1849 Skjeberg Sogn Sm

 

Går vi til folketellinga i 1885 er det kun skrevet "Asylet" i rubrikken for eier av matrikkelen. Det er oppført 24 personer på eiendommen, men tre av disse var fraværende på tellingstidspunktet. En person hadde annet bosted, men var kun midlertidig på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Augusta Kaas 1838 K Drammen Bestyrerinde Frhalds Asyl
1 Jakobine Jakobs. 1846 K Hvalerøerne Tjenestepige Asylet
1 Jensine Olaves. 1864 K Hvalerøerne Tjenestepige Børnehjemmet
1 Mattilde Lars. 1850 K Fredrikshald Husbestyrerinde ?? Brandt (Midlertidig opphold)
1 Inga Peters. 1869 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Asta Eriks. 1870 K Sponvigen Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Anna Johannes. 1872 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Jenny Lars. 1874 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Sophie Ols. 1874 K Lillehammer Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Marie Ivers. 1876 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Anette Hans. 1877 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Agnes Ivers. 1880 K Fredrikshald Optaget i Frhalds Børnehjem
1 Sven Lars. 1853 M Berg sogn Brandmester og Smed i Komunen
1 Alette Bertine Lars. 1849 K Skjeberg Sogn Kone
1 Laura Marie Lars. 1875 K Fredrikshald Barn (Fraværende)
1 Hanna Sofie Lars. 1880 K Fredrikshald Barn (Fraværende)
1 Johannes Anders. 1836 M Ed Sogn Sverige Kjører
1 Betha Hans. 1842 K Id Sogn Kone
1 Hilda Augusta Anders. 1885 K Fredrikshald Barn
1 Lars Hans. 1822 M Id Song
1 Marie Hans. 1817 K Fredrikshald
1 Alate Hans. 1855 K Id Song Pige hos Fru Snider (Fraværende)
1 Gaberiel Anders. 1845 M Ed Sverige Kjører hos Chaterinehålm
1 Marie Anders. 1850 K Ullensager

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Fredrikshalds Børneasyl som eier av matrikkelen. Mye tyder på at det også da var kommunen som var eieren for det er ikke oppgitt noen skattetakst, men branntaksten var da på kroner 30.520.

 

Eiendommen blir ved gavebrev, av 16.februar 1872, fra Peder Ankers arvinger skjenket til Fredrikshalds kommune, "til brug for det hersteds oprettede Børneasyl".

 

Ved folketellinga i 1865 er det registrert fem husholdninger på gård nr. 219. Kjører Hans Olaus Pettersen har også en hest på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Laure f Grøn Husmoder e 27 k Frederikshald
Christian Bertels. hendes Søn ug 8 m Frederikshald
Wilhelmine Bertels. hendes Datter ug 6 k Frederikshald
Joh W. Hansteen Logerende Auditeur ug 45 m Aasnæs Prgj.

Lena f Carls. Husmoder e 48 k Sverrige
Hansine Anders. hendes Datter ug 16 k Frederikshald
Ole Bryngels. Logerende Tomtearbeider ug 19 m Frederikshald

Berte Larsd. Husmoder Vadskerkone e 66 k Ide Prgj.
Karen Olsd. hendes Datter ug 25 k Frederikshald
Mathis Jørgens. Logerende Arbeidsmand, Tomtearbeider e 66 m Sverrige

Hans Olaus Petters. Husfader Kjører g 45 m Frederikshald
Helene Svendsd. hans Kone g 34 k Sverrige
Hans Petter Petters. deres Søn ug 5 m Frederikshald
Carl S. Petters. deres Søn ug 2 m Frederikshald

Elen Eskildsd. Husmoder e 80 k Frederikshald
Andreas Lars. hendes Søn Sjouer ug 37 m Frederikshald
Jensine Andrea hendes Datter ug 25 k Frederikshald

 

I april 1849 brenner ni bygninger på søndre side av Festningsgata ned til grunnen. Brannen startet i en smal åpning mellom denne eiendommen og Johan Severin Stang sin gård, (matrikkelnr.220). Bygningen som ligger her i dag er bygd etter denne brannen.

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.219
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johan Christan Conradj Huusbonde 41 I første ægteskab Brødbagnings entrepeneur ved frideriksteens festning M
Christine Smith Hans kone 39 I første ægteskab K
Adolphine Christine Conradj Deres datter 16 Ugift K
Johan Christian Conradj Deres søn 14 M
Friderich Henrich Conradj Deres søn 11 M
Carsten Baltazar Conradj Deres søn 2 M
Sophia Buch Tienestefolk 28 Ugift Huusholderske K
Mari Larsdtr Tienestefolk 25 Ugift K

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)


Sist oppdatert 26.02.2008 21:13