Festningsgata 2

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 217b

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 120

Matrikkelnummer: 129a1

Gårds og bruksnummer: 160/242

 

I 1901 var Løitnant Solbraa oppført som eiere av eiendommen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5300 kr. og var branntaksert til 4700 kr.

 

I Folketellinga i 1900 var det en leilighet på eiendommen. Det var registrert fire rom i 1.etg og to rom i kjelleren. Det var også registrert en sidebygning med "Udhus, hvor pigeværelse, vedskur og loft ". Følgende personer var registrert på eiendommen:

Anton Solbraa hf g Premierløitnant i armeen. inspektionsoff. ved 1ste brigades, underofficersskole 1867 Søndre Fron
Karen Solbraa hm g Hustru 1867 Sollien
Erling Solbraa ug Søn 1896 Søndre Fron
Audun Solbraa ug Søn 11.03.1900
Sofie Johans. tj ug Enepige 1880 Sverige

Matrikkel 129 er ikke med i matrikkelen for Fredrikshald i 1878. Tomt er utskilt etter den tid.