Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 216

Løpenummer i 1901 matrikkel: 118

Matrikkelnummer: 198a

Gårds og bruksnummer: 160/336

Vis i kart
Foto: SW 26.januar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Oppsynsmand A. Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.200 kroner og var branntaksert til 8.100 kroner.

 

I Folketellinga i 1900 var det fire leiligheter på eiendommen. Det var også registrert en sidebygning med "1 større vedbod ". Følgende personer var registrert på eiendommen:
To rom og delt kjøkken i 1.etg
Christian August Halvors. hf g Skibstømmermand ansat paa Brevigs værft 1837 Fredriksstad Sm
Johanne Halvors. hm g Hustru 1837 Moe socken Sverige

Et rom og delt kjøkken i 1.etg
Carl August Nykvist hf g Skomagersvend hos kjøbmand Olaf Eliasen 1871 Åsaka socken Sverige
Marie Nykvist hm g Hustru 1868 Ødskøld socken Sverige
John Thoralf Nykvist Søn 1898 Fredrikshald
Carl Oskar Nykvist Søn 21.07.1900 Fredrikshald

To rom og kjøkken i sidebygning
Ole Abrahams. hf g Bygnings Snedkersvend ansat hos A. Bomann, Elvegaden 1834 Ed, Sverige
Beathe Abrahams. hm g Hustru 1852 Trankils socken Sverige
Karl Alfred Abrahams. Styrmand med seilskib France 1872 t Fredrikshald - Midlertidig bosted Hull
Othilde Normandine Abrahams. Datter, husgjerning hos forældrene 1885

Kvistleilighet med et rom og kjøkken
Kristine Anders. hm e Understøttelse af fattigkassen 1820 Id Sm
Gina Gjedemoen Søster ug Vask. - Lidt penge 1840 Id Sm

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Anders Hansen oppført som eier av matrikkelen. Det er femten personer på eiendommen, men tre av disse har kun midlertidig opphold.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Andreas Knap 1819 M Fredrikshald Forhenværende Kjøbmand
1 Olava Knap 1814 K Landsprestegjeld??
1 Andrea Knap 1842 K Akersogn
2 Iver Iverss. 1826 M Bergsprestegjeld Skomagersvend
2 Frithjof Marinius Iverss. 1863 M Fredrikshald Guldsmedsvend hos juveler Trosdahl
2 Anne Christine Anders. 1821 K Aremark Ingen
2 Jørgine Olava Eriks. 1863 K Fredrikshald
1 Katrine Hans. 1818 K Id Ingen
1 Anna Johannes. 1853 K Fredrikstad
1 Hans Johannes. 1876 M Fredrikshald
1 Elisabet Johannes. 1878 K Fredrikshald
1 Johannes Johannes. 1881 M Fredrikshald
!! Nina Schytte F: Knap 1854 K Fredrikshald Datter af No.1 & 2 (Midlertidig)
!! Alf Schytte 1876 M Id (Midlertidig)
!! Ida Knap 1856 K Fredrikshald Datter af No.1 & 2 (Midlertidig)

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Snedker Anders Hansen som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da på kroner 4.000 og den har en branntakst på 3.720 kroner.

 

Folketellinga i 1865 ha oppført fem familier på gård nr. 198a.. To av familiene er har da også hver sin gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Lars. Husfader Snedker g 45 m Ide Prgj.
Anne Dorthea f Stephens. hans Kone g 48 k Fredrikshald
Olaus Severin Lars. deres Søn ug 8 m Fredrikshald
Carl Emanuel Lars. deres Søn ug 4 m Fredrikshald
Anne Marie Lars. deres Datter ug 14 k Fredrikshald
Elise Dorthea Lars. deres Datter ug 6 k Fredrikshald

Gulbrand Halvors. Husfader Soldat g 31 m Eidsvold Prgj.
Juliane Halvorsd. hans Kone g 29 k Hvaløerene Prgj.
Johan Gulbrands. deres Søn ug 5 m Fredrikshald

Marthin Hans. Husfader Tambour g 26 m Fredrikshald
Karen Hansd. hans Kone g 38 k Gjerdrum Prgj.
Bergitte M. Hans. deres Datter ug 10 k Fredrikshald
Johanne M. Hans. deres Datter ug 6 k Fredrikshald
Betta Christine Hans. deres Datter ug 2 k Fredrikshald

Iver Ivers. Husfader Skomagersvend g 40 m Bergs Prgj.
Maren Hansd. hans Kone g 40 k Frederikstad
Axel Ivers. deres Søn ug 12 m Frederikshald
Harald F Ivers. deres Søn ug 7 m Frederikshald
Frithjof Ivers. deres Søn ug 3 m Frederikshald
Marthin Ivers. deres Søn ug 2 m Frederikshald
!! Ivers.* deres Datter ug 1 k Frederikshald

Ole Thores. Husfader Tomtearbeider g 26 m Trygstad Prgj.
Anne f Christians. hans Kone g 26 k Frederikshald
Andrea Josephine Ols. deres Datter ug 3 k Frederikshald
Carl Theodor Ols. deres Søn ug 1 m Frederikshald

 

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gård 198a.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Syver Bøen Huusbonde 76 Enkemand 1te gang Høker M
Torgal Syversen Hans søn 45 I første ægteskab Arbeidsmand M
Karen Brynildsd Hans kone 39 I første ægteskab K
Syver Torgalsen Deres søn 3 M
Anne Giertrud Deres datter 16 Ugift K
Marthe Torgalsd Deres datter 9 K
Peter Eriksen_biung Logerende 64 Begge i første ægteskab Afskediget fyrværker - pensjonist M
Anne Maria Pedersdtr Hans kone 57 Begge i første ægteskab K
Ole Johnsen Huusbonde 37 I første ægteskab Dimiteret soldat og skrædder M
Gunbor Andersdtr Hans kone 49 I første ægteskab K
Andreas Olsen Deres søn 8 M
Johan Olsen Deres søn 4 M
Maren Abrahamsdtr Logerende 75 Enke efter 1te gifte Syearbejde K
Anne Marie Pedersdtr Hendes datter 29 Ugift Syearbejde K
Dorthe Halsdtr Hendes datter 9 K


Sist oppdatert 25.02.2008 19:48