Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsstredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 212

Løpenummer i 1901 matrikkel: 122

Matrikkelnummer: 174

Gårds og bruksnummer: 160/324

Vis i kart
Foto: SW 26.januar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Anders Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 5.680 kroner. I dag heter veien Festningstredet, men i 1901 var navnet på dette stredet Fjeldstredet. Eiendommen grenset også til Rolandstredet.

 

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "almindeligt Vaaningshus og Vedboder ". Vi kan også se at det var tre leiligheter med følgende personer tilstede:
1.etg med tre rom og kjøkken
Olaus Hans. Gårder hf g fv. underofficer Pentionist af militæretaten 1836 Ullensaker Ak
Britta Marie Gårder hm g Hustru 1844 Næsinge Sverige
Amanda Marie Gårder d ug Handlende Mindre husholdningshandel 1864
Kristine Dorthea Gårder d ug asisterende i forretningen 1875

2.etg med to rom og delt kjøkken
Anders Johannes. hf g Kulmaaler 1847 Aremark Sm
Emma Lovise Johannes. hm g Hustru 1862 Gisæter Sverige
Alpha Evarda Johannes. ug Skolesøgende Datter 1888
Agar Sigfrid Johannes. ug Skolesøgende Søn 1890
Anders Levy Johannes. ug Søn 10.12.1898

2.etg med to rom og delt kjøkken
Josefine Dorthea Strøm hm e Understøttelse af militæretaten 1868 Asak Sm
Marie Helene Strøm ug Datter 1889
Tora Josefine Strøm ug Datter 1890
Yngvar Julius Strøm ug Søn 1894
Sværre Nandrup Strøm ug Søn 1896
Jhon Torolf Strøm s ug Søn 1897
Randi Strøm ug Datter 08.10.1899

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Anders Olsen oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg da tretten personer på eiendommen, men en av disse har kun midlertidig opphold.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Ols. 1831 M Naverstad Sverige Handelsborger
1 Charlotte Ols. 1826 K Fredrikshald Hustru
2 Christien Agust Halvors. 1835 M Fredrikstad Matros
2 Johanne Halvors. 1835 K Moe Sogn Sverige Hustru
2 Charl Johan Halvors. 1869 M Fredrikshald Søn Arbeider hos Bogtrykker Christiansen
2 Oskar Halvors. 1872 M Fredrikshald Søn
2 Anders Jhons. 1841 M Stange i Hedmarken Gytler hos Bjurstrøm
2 Pauline Jhons. 1855 K Østre Aker Hustru
2 Arthur Jhons. 1884 M Christiania Søn
2 Magnus Anders. 1825 M Nøsemark i Sverige Bryggearbeider på Saugbrugsforeningen
2 Marthin Eriks. 1862 M Frederikshald Arbeider hos Bjurstrøm
2 Hans Eriks. 1870 M Frederikshald Løs Arbeider
2 Frithjof Alfred Anders. 1865 M Christiania Bødker (Midlertidig) Arbeider hos Bødker Martin Oskar Olsen. Norbygaden No.45 i Christiania

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skomager M. Halvorsen som eier av matrikkelen. Skattetaksten var da på kroner 4.000 og branntaksten på 4.080 kroner.

 

I folketellinga i 1865 er matrikkelen registrert under Tarmstrædet og det er tre husholdninger med følgende personer registrert.
Karoline Larsd. Handlende eller Høker e 43 k Frederikshald
Ludvig Thores. Søn ug 14 m Frederikshald
Theodor Thores. Søn ug 12 m Frederikshald
Grete Larsd. Tjenestepige ug 19 k Bergs Prgj.

Hans Christian Lars. Husfader gvb Sergeant g 30 m Eidsberg Prgj.
Maren Andrea Lars. hans Kone g 32 k Frederikstad
Anton Ludvig Lars. deres Søn ug 4 m Frederikshald
Georg Hartvig Lars. deres Søn ug 2 m Frederikshald
Andereas Anders. Logerende gvb. Soldat ug 23 m Bergs Prgj.
Andereas Niels. Logerende gvb. Soldat ug 23 m Frederikshald

Emanuel Anders. Husfader Tomtearbeider g 22 m Frederikshald
Anne Hansd. Kone g 21 k Id Prgj.
Hans Martin Emanuels. Søn ug 2 m Frederikshald

 

Ved folketellinga i 1801 bor følgende fire personer i det som da var gård nr. 174.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Kari Johnsdtr Huusmoder 50 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Andreas Eskildsen Hendes søn 19 Ugift Matros M
Sara Maria Broberg Logerer 36 Enke 1te gang Haandarbejde K
Maren Margrete Steen Til opdragelse 5 K


Sist oppdatert 24.02.2008 21:34