Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 251

Løpenummer i 1901 matrikkel: 163

Matrikkelnummer: 139 & 151a

Gårds og bruksnummer: 160/290

Vis i kart
Foto: SW 9.mars 2003

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fanejunker H. Juell oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 7.570 kronser. Matrikkelen inneholdt "Gaard og Have".

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Butik med Binderum og et Drivhus for Gartneri ". Det var kun en leilighet i huset og denne bestod av tre rom og kjøkken.
Herm. Juell hf Fanejunker 30.09.1844 Holmestrand JL
Nielsine Juell hm driver Blomsterforretning 25.03.1849 Frhald
Christian Juell s Gartner men uden Ansættelse, syg og hjælper med Arb. i Huse 13.07.1873 Frhald
Ragnhild Juell k arb. i Blomsterforr. 08.05.1880 Frhald
Elvina Juell d Skolepligtig 10.01.1891 Frhald

Går vi til folketellinga for 1865 er matriklene registrert hver for seg. Vi tar her kun med de som er registrert på gård nr. 139. Vi kan her se at både Johannes Andersen og Jonas Halvorsen hadde hver sitt svin. Det bodde femten personer fordelt på fire leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johannes Anders. Husfader Skibstømmermand g 47 m Sverige
Gustava Olsd. hans Kone g 40 k Sverige
Gustav J Johannes. deres Søn ug 11 m Fhald
Josefine Emilie Johannesd.* deres Datter ug 9 k Fhald
Mariane F Johannesd. deres Datter ug 5 k Fhald
Karen Marie Johannesd. deres Datter ug 3 k Fhald

Jonas Halvors. Husfader Løsarbeider g 30 m Sverige
Anne Andersd. hans Kone g 34 k Sverige
Henrikke Jonasd. deres Datter ug 2 k Sverige

Lars J Anders. Husfader Sagbrugsarbeider g 30 m Sverige
Olida Marie Andreasd. hans Kone g 30 k Sverige
Carl Sundelius Lars.* deres Søn ug 4 m Fhald
August L Lars. deres Søn ug 2 m Sverige

Johan Thores. Husfader Løsarbeider g 41 m Berg
Matilde Aakerlund hans Kone g 46 k Sverige

 

Ved folketellinga i 1800 er gård nr 139 registrert under Ledder Strædet. Det bor da syv personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Gunder Johnsen Huusbonde 72 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Tormosdtr Hans kone 68 I første ægteskab K
Maren Svensdtr Logerer 22 Ugift Haandarbejde K
Peder Wang Logerer 24 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Christopher Larsen Logerer 26 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Niels Rye Logerer 31 Ugift Sergeanter ved syndenfieldske reg. M
Anne Maria Klouman Logerer 16 Ugift Krøbling K

Sist oppdatert 23.02.2008 12:50