Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Kirkebakken 8

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 243

Løpenummer i 1901 matrikkel: 159

Matrikkelnummer: 29d

Gårds og bruksnummer: 160/133

 

 

Vis i kart

 

 

 

Foto: SW 14.november 2004

Dette bildet er tatt før ny bybro ble bygget i 1964. Da gjennomgikk dette området en total forandring.

Firefelts vei gjennom Halden sentrum ble en realitet over 40 år før E6 får sin firefelt..

Foto: Halden kommune

Jens Torp, som eier matrikkelen i 1901, var født på gården Torp på Idd den 3.april 1841. Han kjøpte eiendommen av kjøpmann Jens Iversen og drev foretning her til sin død den 11.januar 1920. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Handelsmand Jens Torp oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.000 kroner og var branntaksert til 12.840 kroner. Matrikkelen grenset også til Skomagerstrædet.

 

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Forretningslokale og Udhus, Stald ". Huset var på en etasje. Følgende personer bodde i bygningen.
Seks rom og kjøkken i 1.etg + et kvistværelse
Jens Torp hf g Kjøbmand 1841 Id Sm
Helene Torp hm g Hustru 1864 Berg Smaalenene
Ivar Torp s ug Skolebarn 1889
Ida Johannes. ug Tjenestepige 1880 Bohuslehn
Gustav Erik Ling ug Tjenestegut 1878 Dalskog Elfsborg len Sverige

To kvistværelser og kjøkken
Hans W. Ols. hf g Seilmager paa Skib 1847 (Midlertidig bosted Liverpool England)
Malene Ols. hm g Hustru 1851
Dagmar Ols. d ug Barn 1896@1897

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Urmager J. Johannesen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 13.160 kroner.

 

 

Ved folketellingen i 1865 var matrikkel 29d ikke utskilt som egen matrikkel.


Sist oppdatert 14.03.2008 22:17