Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Landsbergs plass 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 203

Løpenummer i 1901 matrikkel: 103

Matrikkelnummer: 214

Gårds og bruksnummer: 160/354

 

Vis i kart

 

Huset har sommeren og høsten 2004 blitt renovert og fått en fin gammel stil.

Foto: SW 26.januar 2003

 

Sønnen til Thora Cathrine og Didrik Severin Olsen, Christian Dyrhus Olsen, innehadde stillingene som havnefogd, losoldermann og innrulleringsbetjent i Fredrikshald i en årrekke. Han blir boende i Festningsgata til sin død den 17.oktober 1946. Christian Dyrhus Olsen dør ugift.

 

Thora Cathrine Olsen, født Dahl, dør den 2.april 1929. Hun var født den 13.november 1828, og var byens eldste innbygger ved sin død.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper D.S. Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kroner og var branntaksert til 11.000 kroner. Matrikkelen var i 1901 ført opp under Fæstningsgaden.

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 40 nr.95) dør "Skibsreder fhv. Skibsfører" Didrik Severin Olsen i Storkleva den 24.oktober 1894. Dødsårsaken var oppgitt til lungetæring. I følge samme kirkebok var han født i Dypvåg i 1828.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Vedbode". Huset var registrert med en etasje og to leiligheter.
To rom og kjøkken + et kjellerværelse og to kvistværelser
Thora Katrine Ols. hm e lever af sine Midler 1829 Hitterø Sogn LM
Christian Dyrhus Ols. s ug Seil-Skibsfører 1860 Narestø Flaugstad Sogn Ned
Anna Adelie Andreas. ug Tjenestepige Husgjerning 1883 Hvaløer Sogn Sm

Tre rom og kjøkken
Bertrand Brynilds. hf g Seil-Skibsfører 1850
Jenny Brynilds hm g Hustru 1862 Narestø Flogstad Sg Ned
Toralf Brynilds. ug Søn Skolegut 1890

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Chr. Hansen og E.A. Hansen registrert som eiere av matrikkelen. Fem personer har bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 E.A. Hans. 1815 M Frederikshald Ingen Skatteborger
1 Magda Køkeritz 1855 K Christiania Husbestyrerinde
1 Sophie Bergqvist 1835 K Mo. Elfsborgs Län Tjenestepige
Kjelder Caroline Johanne Lund F: Berg 1832 K Frederikshald E Ingen Enke efter Skipper Christen Lund
1 Ida Hans. 1856 K Skee Sogn Sømmerske (Fraværende)

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefrue Aschehoug registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 9.440 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 var det kun en leilighet med fem personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Christine Aschehoug Preste Enke paa Pension e 48 k Frederikshald
2 Anders Stang Aschehoug Søn Handelsfuldmægtig ug 23 m Krogstad Prgj.
3 Thomas Stange Aschehoug Søn Sømand ug 18 m Krogstad Prgj.
4 Hans Stang Logerende Skibsfører ug 61 m Frederikshald
5 Hanna Johannes. Tjenestepige ug 27 k Naverstad i Sverrige

 

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr.214 registrert.


Sist oppdatert 26.02.2008 20:20