Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 115

Løpenummer i 1901 matrikkel: 80

Matrikkelnummer: 240 & 243

Gårds og bruksnummer: 160/391

Vis i kart
Foto: SW 26.januar 2003

 

Lorentz Røed som eier matrikkelen i 1901 starter i 1902 L.Røed skofabrikk. Han bygger senere fabrikken som ligger på andre siden av gaten for denne matrikkelen. Denne fabrikkbygningen blir innviet i 1909. Lorentz Røed dør 10.juni 1944.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var L. Rød oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kroner og en branntakst på 7.490 kroner.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Bryggerhus & vedbod (1 bygn.) ". Huset har en etasje og inneholder to leiligheter.
To rom og kjøkken + to kvistværelser
Lorentz Rød hf g Bestyrer paa skofabrik 1863 Sverige Sverige Baptist
Augusta Rød hm g Hustru 1865 Åmål Sverige Baptist
Marcus Rød s ug Søn 1894 t Sverige
Konrad Rød s ug Søn 1897 t Sverige
Lovise Charlotte Ols. ug Tjenestepige 1882 Kil, pr Kragerø Brb
x Severin Jens. el ug Skofabrikarbeider svend 1874 Id
x Karl Lundin el ug Skofabrikarbeider 1878 Sverige

Et rom og kjøkken
Ole Petters. hf g Skomager egen forretning 1840 Sverige Baptist
Marte Petters. hm g Hustru 1830 Id Sverige
Hanna Petters. d ug Notlerske 1870 Id

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Hansens Enke registrert som eier av matrikkelen. Det bor da tretten personer på eiendommen. Det er ikke oppgitt hvilken etasje de forskjellige bor i, men mye kan tyde på at det var minst tre husholdninger på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Marie Hans. 1850 K Christiania E
Karen Hans. 1840 K Bergs Prestegjeld Søster Søster til Marie Hansens Mand
Halvard Hans. 1871 M Frederikshald Børn
Karl Hans. 1873 M Frederikshald Børn
Krisitan Hans. 1875 M Frederikshald Børn
Margit Hans. 1877 K Frederikshald Børn %Tjenestepige%
Josefine Nils. 1869 K Tune Tjenestepige
Trine Ols. 1827 K Fhald E
Andreas Ols. 1883 M Lunestrand pr Mandal Sønesøn
Hans Anders. 1855 M Id Prestegjeld Snedker
Ida Anders. 1852 K Steneby Sverige Kone
Ludvig Anders. 1882 M Fredrikshald Søn
Jens Kjergaard 1858 M Haslo Prestegjeld pr. Bergen Lærer

 

"Skibsfører" Carl August Hansen dør i følge kirkeboken for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 5 nr.77) den 22.september 1878. Dødsårsaken er da angitt til "Akut Tuberkulose"

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper C. A. Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 7.680 kroner.

 

Folketellinga i 1865 har ikke registrert noen matrikkel 240, men vi finner matrikkel 243 i Skippergaden. Det er her kun en boenhet med åtte personer til stede.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Petter Olaus Lind Husfader Skomagermester g 54 m Kongsvinger
2 Laurett Lind f Eide hans Kone g 45 k Bergen
3 Ragna Peders. deres Pleiedatter ug 17 k Frederikshald
4 Christia Lind Ols. deres Pleiesøn ug 2 m Sarpsborg
5 Sivrin Gabriels. Skomager Dreng ug 19 m Iids Prgj.
6 Anders Martin Lars. Skomager Dreng ug 19 m Iids Prgj.
7 Ole Hans. Skomager Dreng ug 19 m Iids Prgj.
8 Andra Ols. deres Tjenestepige ug 18 k Frederikshald

 

Ved folketellinga i 1801 er matrikkel 240 og 243 registrert som egne matrikler. På det som da var matrikkel 240 finner vi følgende personer.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Mads Larsen Huusbonde 48 I første ægteskab Forhen skibs capitain M
Anne Kraft Hans kone 40 I første ægteskab K
Ole Larsen Deres søn 10 M
Jensinne Kraft Konens moder 65 Enke efter 1te giftermaal Enke efter kiøbmand mads kraft K
Anne Jensdtr Tienestepige 29 Ugift K

Og i det som da var matrikkel 243 finner vi i 1801 disse personene.

Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Peter Bay Huusbonde 48 I første ægteskab Told betient M
Henrica Christiana Bay Hans kone 35 I første ægteskab K
Erica Wilhelmine Bay Deres datter 11 K
Sophie Hedevig Bay Deres datter 8 K
Christian Bay Deres søn 3 M
Johanne Cathrine_petronelle Bay Mandens broderdatter 12 K
Anne Maria Ellefsdtr Tienestepige 18 Ugift K


Sist oppdatert 01.03.2008 15:44