Skippergata 12

Løpenummer i 1878 matrikkel: 116

Løpenummer i 1901 matrikkel: 83

Matrikkelnummer: 237

Gårds og bruksnummer: 160/386

 

 

 

 

I matrikkelen for 1901 var konsul Paul Grenager oppført som eier av eindommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 11000 kr. og en branntakst på 14700 kr.