Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 3

 

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 122

Løpenummer i 1901 matrikkel: 72

Matrikkelnummer: 250

Gårds og bruksnummer: 160/400

 

 

 

Vis i kart

 

 

Foto: SW 26.januar 2003

 
Den eneste forandringen er vel fargen på innrammingen av vinduene.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var skrædder P. Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 9.000 kroner og en branntakst på 11.500 kroner.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og 1 bagbygning ". Våningshuset hadde kun en etasje, mens bakbygningen bestod av to etasjer. Husene hadde til sammen fem leiligheter og det var 22 personer tilstede ved folketellingen.
1.etasje i våningshus med to rom og delt kjøkken
Søren Sørens. hf g Skomagersvend 04.07.1858 Skive Danmark
Maren Bolette Sørens. hm g Hustru 21.05.1862
Anders Wilhjam Sørens. s ug Tomtearbeider 20.07.1883
Amanda Helene Sørens. ug Datter 12.07.1885
Hælga Marie Sørens. ug Datter 17.03.1888 t

1.etasje i våningshus med et rom og delt kjøkken
Anders Carls. hf g Sømand med Seilskib. Matros 1866 Sem Sgn J & L Amt
Jensine Carls. hm g Hustru 1867 Nøtterø J & L Amt
Rolf Carls. ug Søn 20.07.1900 Christiania

Tre kvistrom og kjøkken i våningshuset
Johan Wilhelm Kjellin hf g Tomtearbeider 09.01.1870 Waarvik Sverige
Hanna Emilie Kjellin hm g Hustru 11.09.1871
Alf Wilhelm Kjellin ug Søn 20.09.1895
!! Kjellin* ug Datter 06.11.1900 Udøbt Pige
Anders Lars. m b fl e Tomtearbeider 11.08.1823 Id

1.etasje i bakbygning med to rom og kjøkken
Per Halvors. hf g Gaardeier og Skrædder egen forretning 1828 Åmål Sverige
Stina Halvors. hm g Hustru 1830 Wermeland Sverige
Hulda Halvors. d ug Tjener i huset 1864

2.etasje i bakbygning med to rom og kjøkken
Herman Anders. hf g Styrmand dampskib 1859 Hvalør Sm
Anna Anders. g Hustru 1859
Rolf Anker Anders. ug Søn 1897
Vilg Anders. ug Søn 24.06.1899
!! Anders.* ug Datter 30.11.1900 Udøbt pige
Anna Peders. ug Sypige & tjener 1850 Dalsland Sverige (bor vanligvis i Damstrædet Fr.hald)

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er P. Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Selv om det kun er skrevet P.Halvorsen, så er nok dette skredderen Per Halvorsen. Det ser da ut til å bo atten personer fordelt på fire familier på matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Per Halvors. 1828 M Sverige Skrædder ikke Borger
1 Stina Halvors. 1830 K Sverige Hustru
1 Hulda Pauline Halvors. 1865 K Fredrikshald
1 Teodor Severin Torgers. 1869 M Fredrikshald Arbeider for Saugbrugsforeningen
1 Karen Sofie Torgers. 1863 K Fredrikshald Hustru
1 Ole Petters. 1843 M Sverige Skomager hos Skomagermester Halvorsen F
1 Marthe Petters. 1830 K Enningdalen
1 Lorenst Severin Røed 1863 M Sverige Skomagersvend hos Skomagermester Halvorsen F
1 Trine Marie Petters. 1867 K Enningdalen
1 Allette Emilie Petters. 1831 K Enningdalen
Kvistværelse Johan Edvin Amders. 1856 M Sverige Murersvend hos Murermester Johnsen
Kvistværelse Amanda Kristine Amders. 1860 K Fredrikshald Hustru
Kvistværelse Jakob Amders. 1882 M Fredrikshald
Kvistværelse Josef Amders. 1884 M Fredrikshald
Kvistværelse Hans Eriks 1836 M Skjeberg Bybud
Kvistværelse Anne Marie Eriks 1856 K Fredrikshald Hustru
Kvistværelse Otilde Edvarda Eriks 1882 K Fredrikshald
Kvistværelse Harald Bernhard Karl Eriks 1885 M Fredrikshald

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skrædder Petter Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 4.160 kroner.

 

Folketellinga i 1865 forteller om fire familier med til sammen fjorten personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Jens Pouls. Husfader Tobakspinder g 50 m Frederikshald
2 Alida Frykman hans Kone g 33 k Sverige
3 Oskar Pouls. deres Søn ug 10 m Frederikshald
4 Albert Pouls. deres Søn ug 9 m Frederikshald
5 !! Pouls.* deres Søn ug 1 m Frederikshald
6 Jenny Pouls. deres Datter ug 6 k Frederikshald
7 Anna Pouls. deres Datter ug 3 k Frederikshald
8 Anna f Christians. deres Tjenestepige ug 17 k Frederikshald
9 Peder Niels. Logerende Toldbetjent ug 40 m Laurvig

10 Syver Lars. Husfader Skomagersvend g 38 m Id Prgj.
11 Petronelle f Daniels. hans Kone g 47 k Frederikshald

12 Carl Peders. Husfader Skibstømmermand g 39 m Frederikshald
13 Berthe M. f Halvors. hans Kone g 45 k Id Prgj.

14 Nicolay Elster Sadelmager ug 64 m Høland

 

Ved foketellinga i 1801 er følgende personer registrert på det som da var gård nr.250 i "Søndre Friderichshald"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Pedersen Huusbonde 49 I første ægteskab Haarskiære M
Siri Johannesdtr Hans kone 57 I første ægteskab K
Gunder Hansen Deres søn 21 Ugift Matros M
Hans Peter Hansen Deres søn 18 Ugift Matros M
Sven Pedersen Huusbonde 49 I første ægteskab Arbeidsman M
Anne Halvorsdtr Hans kone 43 I første ægteskab K
Ahlet Arentsdtr Logerende 33 Ugift Haandarbejde K
Anders Torball Huusbonde 54 Gift 2dn gang Matros M
Mette Maria Hans kone 40 Gift 1te gang K
Peter Christian Andersen Deres søn 8 M
Anne Maria Andersdtr Deres datter 6 K


Sist oppdatert 01.03.2008 16:48