Skippergata 6

Løpenummer i 1878 matrikkel: 114

Løpenummer i 1901 matrikkel: 78

Matrikkelnummer: 245

Gårds og bruksnummer: 160/394

 

 

 

 

I matrikkelen for 1901 var blikkenslager J. Hansen oppført som eier av eindommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 10500 kr. og en branntakst på 12150 kr.