Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sykehusgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 283

Løpenummer i 1901 matrikkel: 201

Matrikkelnummer: 113

Gårds og bruksnummer: 160/220

 
 

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Haldens Ølbryggeri oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5000 kr. Det er ikke registrert noen branntakst på matrikkelen. I merknadsfeltet er det ført "Løkke".

 

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Haldens Bryggeri som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på kroner 2.400. Merknadsfeltet forteler at matrikkelen kun var en "Løkke".

 

Det er ikke registrert beboelse på matrikkelen i noen av folketellingene.

 


Sist oppdatert 20.11.2004 20:21