Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torget 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 70 og 71

Løpenummer i 1901 matrikkel: 262

Matrikkelnummer: 13 og 15

Gårds og bruksnummer: 160/117

 

 

Kreditkassen

Arkitekt: Aksel Fronth

Byggeår: 1979

 

 

Foto: SW 1.februar 2004

 
Langegården på 1960 tallet
 

Byggeår: ca.1880

 

Langegården slik den så ut i 1905

 

 

 

 

 

Utsnitt av et kobberstikk av Robert Haglund, ca 1870

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Carl Meyer oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 79.500 kroner og var branntaksert til 83.140 kroner. Eiendommen var matrikkelført med adresse Torvet, men grenset også mot Peder Colbjørnsens Gade.

 

 

Går vi til folketellinga i 1900 så tyder mye på at skjemaene for matrikkel 13 og 15 har blitt byttet om. Matrikkel 13 er registrert som en to etasjes bygning hvor det kun er en leilighet, mens nummer 15 er registrert med tre etasjer og fem leiligheter. Begge er registrert som "Vaaningshus med Forretningslokale". På matrikkel 15 er det i tillegg registrert en sidebygning med "Udhuse og 2 Værelser".
Fire rom og kjøkken i 1.etasje i sidebygning, matrikkelnummer 13
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
H. N. Hauge m hf g Handelsreisende Haldens Spinderi & Væveri 1863 Drammen Bu n s
Magda Hauge k hm g 1863 Drammen Bu n s
Einar N. Hauge m s ug Skolebarn 1889 Christiania n s
Aagot Hauge k d ug Skolebarn 1892 Fredrikshald n s
Augusta Fredriks. k tj ug Enepige 1879 Gasiberg i Dalsland Sverige Sverige s

To rom i "Mesanietagen i sidegygning", matrikkelnummer 15
Andr. L. Blom m el ug Kjøbmand 1855 Fr.hald n s
Otto Bjørhus m el ug Fuldmægtig Manufactur 1867 Lier Bu n s

To rom og kjøkken i 1.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Marie Stumberg k Enslig Boende ug Blomsterforretning 1864 Id Sm n s
Helga Bjerge k tj ug til hjelp i forretningen 1877 Berg Smaalenene n s

Syv rom og kjøkken i 2.etasje + et kvistværelse i forhus, matrikkelnummer 15
Jakob Nannestad m hf g Distriktslæge 1846 Trondhjem ST n s
Elen Nannestad k hm g Hustru 1854 Ringsaker Hed n s
Eli Nannestad k d ug Skolebarn 1885 Alstahaug NT n s
Erling Nannestad m s ug Skolebarn 1887 Alstahaug NT n s
Leif Nannestad m s ug Skolebarn 1891 Alstahaug NT n s
Inge Nannestad m s ug Skolebarn 1893 Alstahaug NT n s
Signe Nannestad k d ug Barn 1896 t n s
Helga Anders. k tj ug Tjenestepige 1879 Glemminge Sm n s
Ingeborg Hans. k tj ug Tjenestepige 1882 t n s

Syv rom og kjøkken i 3.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Thomas S. Aschehoug m hf g Konstitueret Havnefoged og Lodsoldermand 1848 Krogstad Ak n s
Bolette C.?? Aschehoug k hm g 1858 Porsgrund Brb n s
Christine Aschehoug k d ug 1885 t n s
Anna Eriks. k tj ug 1880 t n s

Syv rom og kjøkken i 3.etasje i forhus, matrikkelnummer 15
Carl Meyer m hf g Gaardeier fhv. Kjøbmand 1851 t n s
Kari Meyer k hm g Hustru 1868 Gausdal Krs n s
Astri Meyer k d ug Barn 1891 t n s
Eli Meyer k d ug Barn 1894 t n s
Carl Meyer m s ug Barn 26.05.1899 t n s
Hilda Carls. k tj ug Tjenestepige 1878 Hogdal Sverige S s
Valborg Eriks. k tj ug Tjenestepige 1884 t n s

Folketellinga i 1885 har registrert kjøpmann Johan Henrik Lange som eier av begge matriklene. I matrikkel 13 bor da følgende 21 personer.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Johan Henrik Lange 1839 M Vestby Prestegjeld Kjøbmand og Gaardeier
2 Peter Nilsen Lange 1863 M Fro?? Prestegjeld Student
2 Albert Hans. 1867 M Frederikshald Handelsbetjent
2 Marie Johannes. 1832 K Sverige Husholderske
2 Carl Lange 1829 M Vestby Prestegjeld Kjøbmand
2 Kristine Lange 1836 K Fredrikshald Frue
2 Herman Lange 1863 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Carl Theodor Lange 1867 M Fredrikshald Student
2 Kirsten Lange 1867 K Fredrikshald Datter
2 Julie Herikke Lange 1869 K Fredrikshald Datter
2 Jenny Wilhelmine Lange 1871 K Fredrikshald Datter
1 Nicolay Thollefs. 1865 M Thoten Tjenestedreng
3 Clara Renstrøm 1860 K Sverge Tjenestepige
3 Kristine Henriks. 1860 K Sverge Tjenestepige
3 Carl Hans. 1861 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Hans Lund 1867 M Fredrikshald Handelsbetjent
2 Jonas Gottfried Rasch 1831 M Fredrikshald Corpslæge
2 Anna Sofie Severine Rasch 1835 K Christiania Frue
2 Margrete Rasch 1860 K Frederikshald Datter
2 Fredrikke Henrietta Rasch 1863 K Frederikshald Datter
2 Sofie Lovise Rubach 1868 K Christiania

På matrikkel 15 er det registrert følgende fem personer.
2 Carl Fredrik Mayer 1851 M Fredrikshald Kjøbmand
2 Andreas Leonard Blom 1855 M Fredrikshald Handelsfuldmegtig
2 Arne Narud 1865 M Ringsaker Hedemarken Handelsbetjendt
2 Selma Septima Rojahn 1861 K Skien Husbestyrerinde
2 Sofie Augusta Rojahn 1868 K Skien

Smaalenes Amtstidende, 11.februar 1879: Kjøbmand Johan H.Lange benytter de billige byggepriser til at nedrive den ham tilhørende lille tregaard ved Torvet, fhv. hotel Løven, for i stedet oppføre en 3.etg murbygning med butikker i hele 1.etg. til Peder Colbjørnsensgade og Raadhusgaaden. Den nye bygning vil blive en pryd for Torvet.

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert matrikkel 13 og 15 hver for seg. Kjøbmand Johan H. Lange var eier av begge matriklene. Nummer 13, som lå ut mot torget, hadde en skattetakst på 30.000 kroner og en branntakst på 27.000 kroner, mens nummer 15, som lå mot Peder Colbjørnsens gate, hadde en branntakst på 10.000 kroner og en branntakst på 11.680 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert en beboelse på hver av matriklene. På matrikkel 13 finner vi ti personer, hvorav fire er tjenestefolk. Her kan vi også lese at Lars Hansen hadde en gris på eiendommen. Selv her inne ved torget, i sentrum av byen, var det vanlig å ha, ikke bare hester, men også både svin og kuer.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Lars Hans. Huusfader Restauratør g 58 m Frederikshald 1
Margrethe Sophie Hans. Huusmoder g 61 k Frederikshald
Laura %Diderikke% Hans. Datter ug 24 k Frederikshald
Caroline Hans. Datter ug 22 k Frederikshald
Johanne Hans. Datter ug 20 k Frederikshald
Mina Hans. Datter ug 18 k Frederikshald
Mathilde Magnus. Tjenestetyind ug 24 k Sverige
Marie Halvors. Tjenestetyind ug 23 k Kragerø
Sophie Christoffers. Tjenestetyind ug 42 k Bergs Prgj.
Jens Severin Mathis. Tjenestetyind ug 18 m Ide Prgj.

På matrikkel 15 finner vi også ti personer. Mye kan vel tyde på at familien Lange ikke bare hadde en gårdsdreng og to tjenestepiker boende hos seg, men at også to betjeningen i Langes forretning hadde losji hos familien.
Carl H Lange Handelsmand g 36 m Westby Prgj.
Kirstine Elisabeth Lange* f Pouls. Kone g 28 k Frederikshald
Gustav Frederik Lange* Søn ug 5 m Frederikshald
Herman Anthon Lange* Søn ug 3 m Frederikshald
Marie Juliane Lange* Datter ug 1 k Frederikshald
Joh Hendr Lange Handelsfuldmegtig ug 27 m Westby Prgj.
Ander Chr Anders. Handelsbetjent ug 23 m Aremark Prgj.
Carl Johan Johannes. Gaardsdreng ug 23 m Sverrige
Mathilde Stang Tjenestepige ug 26 k Sverrige
Bolette Børres. Tjenestepige ug 22 k Sponvigen

 

Folketellinga i 1801 kan fortelle om følgende personer i det som da var gaard No.13 i " Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Oluf Brock Huusbonde 52 Begge i 1te ægteskab Major ved det syndenfieldske gevorb. regimen M
Magdalene Sybille Werenskiold Hans kone 39 Begge i 1te ægteskab K
Hans Henrich Broch Deres søn 12 Ugifte M
Friderich Daniel Brock Deres søn 10 Ugifte M
Hermanna Cathrina Broch Deres datter 7 K
Otto Christian Werenckiold Logerende 17 Ugift Under officeer ved ovenmelte regiment M
Christence Henrichsdatter_gaj Tienestepiger 26 Ugift K
Anne Svendsdtr Tienestepiger 49 Enke efter 1te gifterm. K

I gaard No.14 finner vi disse personene.
Blix_lemmich Huus ejer 58 Ugift Lever af sine midler K
Inger Thorsdtr Tienestepige 47 Ugift K
Anniken Jacobsdtr Tienestepige 43 Ugift K
C. I. Gruner Logerer 20 Ugift Lieutenant ved syndenf. rg. M

 

M atrikkelen er godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)


Sist oppdatert 23.02.2008 11:43