Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 832

Løpenummer i 1901 matrikkel: 611

Matrikkelnummer: 272

Gårds og bruksnummer: 66/103

Vaterlandsgata 3 lå på høyere side i dette bildet fra 1949 av Vaterlandsgata.
 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 3 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hattemager E. G. Carlmark oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kr. og en branntakst på 6.960 kr.

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Hattemager Carlmark oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og hadde en branntakst på 4.680 kr


Sist oppdatert: 27.02.2014 21:19