Gamle Sørhaugen

Gamle Sørhaugen går fra Sølvgata til Eskevikveien. Navnet henspeiler ikke på noen haug, men kommer av det gamle navnet hauge for fehage. Så på vårt moderne språk ville vel navnet ha vært "den gamle haven i sør". By delen Damhaugen henspeiler på samme måte til en fehage.


Navnet hører til blant de eldre gatenavn i Halden. I forbindelse med brannordningen i 1767 hvor det ble nødvendig med matrikulering av eiendommene ble det også behov for et gatenett som var navnsatt. Mange av Halden sine gater fikk da navn for første gang. Noen av gatene har disse navnene den dag i dag. Gamle Sørhaugen er en av disse.

 

Vis i kart