Kirkestrædet (Nordsiden)

Kirkestrædet på nordsiden av byen er i dag en del av Jacob Blochs gate, nærmere bestemt strekningen fra Svenskegata til Storgata. Navnet kommer av at Christians kirke fra 1690 lå omtrent der Busterudparken ender opp i Storgata. Kirken var først en annekskirke til Berg, men fikk status av soknekirke samtidig med at den første Immanuels kirke ble innvigd i 1729. Christans kirke, som var en rødmalt tømmerkirke, brant ned ved bybrannen i 1759 og ble aldri gjenreist. Kirkegården som lå i tilknytning til kirken ble imidlertid ikke slettet før Busterudparken ble anlagt etter brannen på nordsiden i 1870. Gaten må ikke forveksles med den gaten på sydsiden av byen som også het Kirkestrædet.