Rådhusgata

Rådhusgata går nå fra Torget til Kirkegata. Før 1878 var Rådhusgata navnet på det som i dag er Peder Colbjørnsens gate. I dag vil vel de fleste spørre seg hva dette området har med rådhuset å gjøre, men her har to av byens rådhus ligget. Det første rådhuset lå lengre fram på Torget enn der den gamle politistasjonen ligger i dag og i flukt med Peder Colbjørnsens gate. Dette var en av tre "søylegårder" som har vært i Halden. Huset hadde en prangende fasade med tre store søyler. Denne bygningen var reist etter bybrannen i 1826 og var tegnet av C.H. Grosch.

Mellom rådhuset og Borgergata lå et bygningskompleks hvor blant annet bakermester Løken holdt til. For å slippe fra lærekontrakten tenner læregutten Adolf Jakobsen fyr på høyloftet i bakgården til denne gården på morgenen 29.januar 1855. Dette fører til at også rådhuset brenner ned. Det hører med til historien at læregutten senere brukte en øks til å slå i hjel bakermester Løken.

Byen var nå uten rådhus og en av nabogårdene som også ble skadet i brannen, Bruniusgården, ble satt i stand og tilbudt solgt til kommunen som nytt rådhus. Kommunen aksepterte kjøpet og bygningen ble tatt i bruk som rådhus 23.oktober 1855. Dette er samme gård som i dag huser Halden Menighetskontor og kirkevergen.

Så selv om kommunens rådhus siden 1902 har ligget ved Wiels plass, er denne gata knyttet til to av Haldens tidligere rådhus.