Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

21. oktober 1864

Grosserer Hans Loranges hovedbygning

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.09.2022 10:59