Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
16. april 1870

Storgata / Busterudparken

 

 

Bildet fra denne brannen skal være det eldste "brannbilde" fra Halden.

De tre husene lå ca. inne i det røde rektangelet på karte. Kommunen kjøpte i august samme året disse tomtene for å anlegge Busterudparken.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmann Jens Olsen til Frerdikshalds Commune paa Tomt MaN. 344, dateret og thinglæst 29. Juli 1870.

Do. (Skjøde) fra M.R. Berg til Fredrikshalds Commune paa Tomt MaN. 340, dateret og thinglæst 5. August 1870

Do. (Skjøde) fra Marie Engelbrethsdatter Simensen til Fredikshalds Commune paa Tomten MaN. 343, dateret 10. og thinglæst 12. August 1870

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.11.2022 22:21