Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

7. oktober 1872

Kjøbmand Schlytters mølle

Fredrikshald den 8de Oktober.

Nat til Mandag nedbrændte ved nordre Skaaningsfos Kjøbmand Schlytters Mølle, assureret i den almindelige Brandforsikkringsindretning for 15000 Spd., medens Inventarium og Kornbeholdning var forsikkret i Norden for cirka 800 Spd. Klokken 11 om Aftenen opdagedes Ilden af en Forbikjørende, som strax gjorde Alarm og vækkede de i Brakken ligeved boende Folk, men Ilden greb saa hurtigt om sig, at alle Forsøg paa at standse den var frugtesløse. Efter hvad der er os meddelt er Ildens Aarsag ubekjendt, sandsynligvis hidrører den fra Selvantændelse af Havremel. Det skal nemilg ikke hænde saa ganske sjeldent, at Havremel som ikke tilstrækkelig afkjøles, forinden det fydes i Sækkene, fænger Ild, idet det kan være en god Tid, inden man mærker Røg eller brændt Lugt. Da Ilden opdagedes, skal den ogsaa have synes stærkest netop paa det Sted i Møllen, hvor Havrekværnen fandtes. Løverdag Aften Klokken 8 blev Møllen lukket, og siden den Tid havde ingen været inde i samme. Eieren maa antages at lide et større Tab, da som bekjendt 2/3 af Auusrancen udbetales og Driften standser. Idet søndre Skaaningsfos Mølle, der nedbrændte for nogle Aar siden, ei er gjenopført, vil der let kunne blive for faa Møller hersteds, om ei Hr. Schlytters Mølle snart gjenopføres.

 

Nat til Mandag nedbrændte det Grosserer Schlytter tilhørende Møllebrug ved Skaanningsfos. Bruget var assureret for 14,300 Spd.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.01.2024 18:10