Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

17. juni 1873

Torget 2 Hamiltongården

Ingen stor brann, men den første brannen i Fredrikshald etter at branntelegraf var installert.

 

Fredrikshald den 17de Juni.

Der har i Middags været Ildløs i Kjøbmand Wm. Hamiltons Gaard ved Torvet. Brandsignal blev øieblikkelig givet paa Telegrafledningen og lykkedes det navnlig fra Høvleriet og Gasværket tililende Mandskaber snart at slukke Ilden. Var ikke Hjælpen saa snart tilkommet, men Ilden havde faaet Tid til at udbrede sig, vilde man kunne have faaet en ret alvorlig Ildebrand i de store tilliggende Træbygninger. Man maa derfor prise Stedet lykkeligt fordi nu den nye Ordning af Slukningsvæsenet endelig er kommen istand.

 

Fredrikshald den 18de Juni.

Ildløs udbrød igaar Eftermiddag Kl. halv 2 i Kjøbmand W. Hamiltons Fabrikgaard ved Torvet. Ilden opkom paa Loftet uden at det endnu er oplyst, hvorledes det gik til. Det viste sig ved denne brand der var den første efterat Brandtelegraf blev oprettet i vor By, af hvilken Nytte en saadan Indretning er; thi var ikke Hjelp ilet hurtig til fra Raadhuset, Lorangs Dampsag, Høvleriet og Gasverket, hvor der altid er Folk tilstede, som kan bemerke Signalerne, vilde sandsynligvis baade et og flere Kvartaler i Byens vigtigste Strøg nu have ligget i Aske og megen Virksomhed være standset, Vort nye Brandverk gav tillige betryggende Vidnesbyrd om sin Brugbarhed i Ildebrandstilfælde.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.01.2024 20:56