Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
31. august 1879

 

Ved Ildebranden i Tistedalen nedbrændte:

Matr.Nr. 676c2 tilh. Bager Aas. brandforsikret for Kr. 4,000.

Matr.Nr. 676c3 tilh. Grosserer Jens Olsen, brandforsikret for Kr. 800 Kr.

Matr.NR. 876b tilh. J.P Andersen brandforsikret for Kr. 11,200.

Ramponeres bleve yderligere Eiendommene Matr.Nr 685 & 868, tilh. Saugbrugsforeningen. 682a tilh. J.P. Andersen og 989, tilh. Amund Haarby.

Ved det igaar optagne Brandforhør er intet fremkommet om Ildens Ophav. Bager Aas, i hvis Hus Ilden udbrød, havde ikke baget denne Nat. Sit Indbo havde han før havt forsikret i "gamle Bergen", men han havde i Vaar glemt at fornye Polisen, saa at det nu var uforsikret. Ilden kom saa uforvarende over Husfolkene, at flere af disse maatte redde sig ud af Vinduerne eller over Hustagene.

 

 

 

Dette området er totalt forandret siden 1879, men kartet prøver å vise ca. område for brannen. Krysset viser ca. hvor baker Aas sin eiendom, hvor brannen startet, lå.

 

 

 

Sist oppdatert 25.10.2022 13:29