Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
14. september 1895

Hotell Svea

 

 

 

 

 

 

Den Tanke, vi i vort sidste Torsdagsnummer fremholdt, nemlig at Fredrikshalds Kommune, efterat Hotel "Svea" ved Brandtaksten ikke er bleven kondemneret, bør søge en mindelig Overnskomst med Husets Eier, saa Gaden derborte kan blive reguleret nu straks, sees at fine Støtte ogsaa i de to andre herværende Pressorganer. Og vi hørte straks, efterat vor Artikel var fremkommen, Mand og Mand imellem ikke mere end en Mening om, at det var det rette og burde gjøres, skulde ikke Gadens Regulering blive henvist til en uvis Fremtid.

Vi tilader os atter at tage Ordet for, at Kommunen gjør det her omtalte Skridt.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.02.2024 23:05