Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Branner

Halden er kjent for sine bybranner, men her skal vi prøve å samle hva avisene har skrevet om de andre større og mindre branner som har vært i Halden gjennem de siste tohundre årene. Har også valgt å ta med branner fra både Berg og Idd. Branner på "landsbygden" - som avisene kalte det på den tiden.

Datoen er en lenke som fører til selve siden om brannen. Er stedsangivelsen understreket fører denne til opplysninger om selve adressen. En stjerne etter datoen markerer at brannen har krevd menneskeliv.

Dato

Sted

Brannårsak

18. juni 1826

Byen og festningen

 

Våningshus ved elven

Uforsiktighet

Lunden Enningdalen

Påsatt av Iver Andersen

21. oktober 1845

Mølle Tistedalen

 

21.april 1849

Festningsgata

 

2. mars 1853

Storgata

 

7. april 1853

Sykehusgaten

"Uforsigtighed ved skorsteinsild"

Påsatt av Adolf Jacobsen

Nordsiden (Torgny Segerstedts gate)

 

Violstrædet

Påsatt av Natvig Jensen

Kr.Augusts gate 1

Påsatt av Natvig Jensen

Påsatt av Natvig Jensen

Påsatt av Natvig Jensen

2. april 1861

Brændevinshandler Halvorsens Dansesalon og Karusell

 

21. oktober 1864

Grosserer Hans Loranges hovedbygning

Gnister fra dampsagens pipe

9. februar 1865 *

Hans Li i Berg

 

26. juli 1866

Oskleiva

 

Storgata / Busterudparken

Storgata og Busterudgata

Ryktene sa gutters lek med fyrstikker, men brannen ble uoppklart.

7. oktober 1872

Kjøbmand Schlytters mølle, Nordre Skaaningsfos

 

17. juni 1873

Torget 2

 

4. mars 1874

Damhauggata 8

Påsatt av Ole Petter Andersson etter avtale med huseier Hans Simensen

Påtent av Sofie Johannesdatter

24. mai 1877

Haldens Bomuldsspinderi Tistedalen

Rensemaskin på loftet

Parrafinlampe

Tistedalen

Ukjendt

20. desember 1879

Den vennskapelige forening (Konservativen)

 

31. desember 1880

Vognmakergata

Muligens bakerovn

Mølen

Bakeri

19. juli 1882

Festningsgata 12

 

12. september 1982

Lavendelstredet 5

Påtent

14. februar 1883

Svenskegata

 

28. juli 1883

"Smedie i Ousdalen" (parkeringhuset ved storsenteret)

 

6. februar 1884

Skolleborgs dampsag Tistedalen

Påtent av Svend Peter Johansson

14. mars 1884

Niels Stubs gate 3

Ukjendt

Lek med fyrstikker

2. august 1885

Busterudgata 21

Ukjent

14. august 1885

Pyntestredet 2

Feil på ovn på tørkeloft

29. september 1886

Sykehusgata

 

5. oktober 1886

"Fjeldet ovenfor Damhaugen"

 

10. mai 1887

Oskleiva 1 og Damhauggata 2

 

31. mars 1888 *

Katolske prestegård

Parafinlampe veltet eller eksplodert

24. oktober 1888

Festningsgata 14

Påtent av huseieren, enken Anna Malmberg

19. mai 1889

Busterudgata 27

Ukjendt

31. desember 1889

Peder Ankers gate 3

Ukjendt

03. janaur 1891

Storgata 11

Uforsiktig omgang med parafin og fyrstikker

18. mars 1891

Damstredet 10

Barns lek med fyrstikker

22. juni 1891

Hougens gate 3 og Vaterlandsgata 12

 

22. desember 1891

Idd fattighus

 

22. februar 1892

Saugbrugsforeningens tørkehus Tistedalen

 

30. september 1892

Gården Torpum i Berg

 

18. juni 1893

Peder Ankers gate 3

Gnister fra pipa?

2. august 1893

Peder Ankers gate 3

 

28. august 1893

Busterudgata 16

 

27. oktober 1893

Busterudgata 21

Barns lek med fyrstikker

7. januar 1895

Tistedalsveien 56

Ukjendt

7. februar 1895 *

Rokke gård Rokke

 

20. august 1895

Gården Sletteland i Rokke

Ukjendt

14. september 1895

Hotell Svea Øvre Bankegate

Muligens en parafinlampe

12. november 1895

Gården Øhr på Idd

 

16. november 1895

Storgata 24

 

17. november 1895

Busterudgata 16

Barns lek med fyrstikker

24. november 1895

ca. Løkenveien 10 Tistedalen

Veltet lampe

9. september 1896

Oscars gate 4

Lampe eksplodert

17. oktober 1896

Fyrstikkfabrikken

 

21. august 1897

Lie Vestre i Berg

Veltet parafinlampe

21. oktober 1897

Tistedalen.

 

23. oktober 1897

Høvleriet

 

7.mars 1898

Porsnes

 

20.april 1898

Olav V`s gate 1 (Halden skotøifabrik)

I forbindelse med en "Petroliumsmotor"

Fylt olje på "Beatrice-ovn"

21. august 1899

Torget 2

 

22. august 1899

Storgata 4b og 4c

 

13. september 1899

Vold gård (Nyvold) i Rokke

 

19. november 1899

Jacob Stuarts gate 7

Klær for nærme ovn

21. desember 1899

Kirkebakken 8

Veltet oljelampe

22. januar 1900

Storgata 14

 

29. januar 1902

Det Ankerske arbeidshus og Borgergata 8

Påtent av Harald Rosenkilde

6. mars 1911

Bredergården, Storgata 5

Ukjendt

28. juli 1912

Tangen dampsag Tistedalen

 

31. juli 1913 *

Damhauggata 1

Mest trolig lek med fyrstikker.

29. november 1914

Eskeviken gård

 

Kortslutning

21. mars 1917 *

Smedbruket Tistedalen

 

Frydenlund Rokke

Tent opp i ovnen med parafin

"Muligens en elektrisk ledning på loftet"

22. november 1917

Storebjørnstad Tistedalen

 

12. august 1919

Busterudgata 35

Overbelastning elektrisk anlegg

27. oktober 1919

Aulis bakeri Tistedalen

 

30. oktober 1919

Tistedalen trevarefabrik

 

31. oktober 1919

Skippergata 11

 

Lilja Tistedal

11. februar 1922

Fyrstikkfabrikken

 

18. april 1922

Festningsgata 16

 

22. august 1922

Gamlehjemmet Møllergata 1

 

6. oktober 1922

Kuskegården Lavendelstredet 17

 

22. november 1922

Hov Østre Idd

 

Dampsag Prestebakke

4. oktober 1924

Korset mølle Rokke

 

7. mars 1925

Sofienlyst Idd

 

Vesttorp i Rokke

Startet i en rugekasse

13. november 1925

Tistedalen postkontor

 

28. november 1925

Østtorp Rokke

 

18. desember 1925

Forpakterboligen Dyrendal i Berg

 

21. mai 1926

Nedre Bankegate 36 "Presthauggarden"

Kortslutning?

Helgerød i Berg

Varmekolbe

13. desember 1926

Kirkestalden Berg kirke

Påtent?

Kortslutning

15. mars 1927

Aasmundsengen i Berg

 

Lie i Berg

1. desember 1927

Tistedalen trevarefabrik

 

30. mars 1928

Dyrendal i Berg

 

16. februar 1929

Brødløs i Berg

Påtent av leieboer.

Furuvarp Idd

Falske sikringer

Påsatt?

5. september 1929

Garvergata 5

Barns lek med fyrstikker

3. mai 1930

Porsnesveien 2

 

8. november 1930

Arneberg i Berg

Lynnedslag

19. februar 1931

Bockramgaarden og Bakbanken 3

Påsatt

5. mars 1931

Gjersenga, Bakke, Idd

 

8. mai 1931

Lilja Tistedalen

 

28. juni 1932

Arild Huitfeldts gate 4

 

24. oktober 1932

Solberg Idd

 

16. januar 1933

Grimsrød gård

 

16. mars 1933

Asak prestegård

Feil ved det elektriske anlegget

9. mai 1933

Kongegården

Gnist fra ovn

1. juni 1933

Guttehjemmet Hofgårdløkka

Sprekk i pipe

25. juni 1933

Fladeby Tistedalen

 

30. juni 1933

Storgata 8

Barns lek med fyrstikker

6. desember 1933

Aladdin

 

11. april 1934

Tistedalen (Idd)

 

24. mai 1935

Havrekas Idd

 

17. september 1935

Syreavdelingen Saugbrugs

Varm aske

2. mars 1936

Risummyra, Idd

 

Rjør, Torpedalen

Pipebrann

31. oktober 1937

Borgerskansen 12

 

4. mai 1938

Peder Ankers gate 2

Selvantenning

13. desember 1938

Damstredet 10

"Uaktsom omgang med åpen ild"

Gammeldags utforming av pipe

20. januar 1939

Inntaket, Skauen, Kornsjø

 

11. februar 1939

Torp, Idd

Sprekk i pipe

Iddebøen, Idd

Lynnedslag

19. juli 1939

Øberg, Idd

 

6. august 1939

Hjerperød, Tistedalen

 

17. oktober 1939

Bakkebrakken, Tistedal

Utrøyking av veggdyr?

23. desember 1939

Kongegården

Kasse med treull for nærme bryggerpanne

17. november 1940

Aspli, Lilja, Tistedal

 

7. desember 1940

Halvorsen skofabrikk

Overopphetet tørkekasse

30. juli 1941

Sigurd Eliassen, Storgata 4a

Gnist fra dreierbenk

12. november 1941

Halden Auto, Osbekkgata 2

 

18. desember 1941

Johnsens bakeri, Storgata 10

 

11. september 1942

Syvertsen på Langbrygga

Gnister fra pipa

14. oktober 1942

Den Norske Reiseeffektfabrikk, Karl Johans gate

 

19. desember 1942

Ystehede Idd

 

8. februar 1943 *

Torgny Segerstedts gate 20

 

11. februar 1943

Kurant skofabrikk Tistedal

 

7. juni 1944

Børresens garveri, Garvergata 9b

Påsatt?

15. mars 1945

Knekkebrødfabrikken, Busterudgata 27

"hendelig uhell"

18. oktober 1945

Juver Rokke

Barns lek med fyrstikker

Elektrisk stråleovn

12. mars 1946

Polske leieren Ystehede

Gnister fra pipa

21.mai 1946

Slippen Sauøya

 

11. juli 1946

Lilledal ved Tistedalen

 

25. desember 1946

Furuvarp Idd

 

11. mars 1947

Arnold Wiigs keramikkfabrikk, Idd

 

30. august 1947

Havstad, Idd

 

3. og 9. desember 1947

Claus Larsen, Storgata 13

Påsatt?

6. juli 1948

Sønstevold Rokke

Lynnedslag

23. september 1948

Skjæggerød sag Kornsjø

Påsatt?

14. november 1948

Tangen mekaniske verksted, Tistedalen

 

19. desember 1948

Storebjørnstad Tistedalen

 

4. mars 1949

Arnold Wiigs arbeiderboliger Ystehede

 

Arnold Wiigs fabrikker, Idd

Kortslutning i kokeplate

18. juli 1949

Huseby Berg

Lynnedslag

8. september 1949

Tankbåten "Trass" Eskeviken

Gnister fra skorstein

28. mars 1950

Tyskerbrakke Grønland

 

8. juni 1950

Skriverøa, Ystehede, Idd

Gnist fra smia?

23. desember 1950

Brødløs

 

9. januar 1951

Fredriksten sementvarefabrikk Tistedalen

Koksovn

15. januar 1951

Solhaugsten Enningdalen Idd

Elektriske anlegget?

16. februar 1951

"Grøttings snekkerifabrikk" Sørhalden.

 

24. mai 1951

Refne verkstedbygning

Gnist fra pipe

27. mars 1952

Risum kolonial, Idd

 

7. juli 1952

Rokke gård

 

28. november 1952

Celluloselageret Mølen

 

2. desember 1952

A/S Torvbrikett Aspedammen

 

29. desember 1952

Sofienberg Ystehede Idd

 

Parafinlykt?

19. september 1953

Norsk møbelindustri Tistedalen

 

19. oktober 1953

Ra keramikkfabrikk Rokke

 

30. november 1953

Torp Idd

Dårlig pipe?

13. januar 1954

Tankbåten "Paust" Mølen

 

31. august 1954

Materialgården Fredriksten festning

 

28. september 1954

Odd Berg Enningdalen

Opptenning i ovn med parafin

20. januar 1955

Hermetikkfabrikk Sponvika

 

22. juni 1955

Bærengen gård Berg

Barns lek med fyrstikker

6. oktober 1955

Fosseløkka

Motor i kjøledisk

Mosen Berg

Bakke feriehjem Idd

Vedstabel ved ovnen

16. oktober 1956

Totorp Berg

 

Børresens garveri Garvergata

8. mars 1957

Skippergata 10

 

31. mars 1958

Ør gård Idd

 

15. oktober 1958

Torgny Segerstedts gate 12

 

16. februar 1959

Fiskebrygga

 

Skottene Idd

24. juli 1959

Augustaborg Berg

 

4. januar 1960

Brækkes kolonial Enningdalen

 

19. juni 1960

Refne pensjonat

 

29. juni 1961

Tangen leiegård Tidtedalen

 

24. september 1961

Korset Rokke

 

Arnold Wiig fabrikker lagerbygning

30. oktober 1961

Lille Nygåard Berg

Lek med fyrstikker

8. mars 1962

Gjærnes Asak

 

21. mars 1962

Øberg Idd

 

31. mars 1962

Dyrendalsveien 47 Berg

 

5. juni 1962

Kirkeveien 1 Tistedalen

 

2. oktober 1962

Karl Johans gate 5

 

Stang Knardal

Tining av vannrør

9. mai 1963

Dyane Idd

 

19. juni 1963

Laboratoriet Halden sykehus

 

30. desember 1963

Kullberg fabrikker Brødløs

Overledning

21. februar 1964

Berbysaga Enningdalen

 

3. april 1964

Granholdt Idd

 

10. april 1964

Bjerkeveien 10

Selvantennelse i linoljefille?

Kornsjø stasjon

21. desember 1964

Langbrygga 13

 

8. mai 1965

Jerperød Tistedalen

 

Osdalen Idd

Lynnedslag

9. april 1966

Tobro Berg

 

26. februar 1967

Teateret

 

18. juni 1967

Vestberg Berg

 

27. oktober 1967

Arnold Wiigs fabrikker kontorbygningen

 

11. mars 1968

Storgata 7, hovedkontoret Saugbrugs

 

1. april 1968 *

MS Nordhaug Halden havn

Røyking på senga?

21. juni 1968

Stanseverkstedet Cathrineholm

 

20. juli 1968

Trogny Segerstedts gate 36, 38 og 40

 

5. august 1968

Sofienlund Idd

 

4. mai 1969

Arnold Wiigs enebolig Risum

 

4. august 1969

Wildaria Os allè 11

 

29. novenber 1969

Torpedal Landhandleri

 

23. juni 1970 *

Hallesby Ingedal

 

23. juli 1970

Lagerbygg Risum

 

23. juli 1970

Krogs restaurant, Borgergata 11

 

11. desember 1970

Nedre Bankegate 14

Barns lek med fyrstikker

27. januar 1971

Kapphuset Saugbrugs

Sigarett

14. april 1971

Øvre Paulsbo Kornsjø

Bråtebrann

21. juni 1971

Gammelt trelager Jernbanegata

"Uforsiktighet"

4. oktober 1971

Veikro Svingen Berg

Frityrkoker

31. januar 1972

Kreditkassen, Bredergården, Storgata 5

 

26. april 1972

Vestre Røsnæs Berg

Feil på elektriske anlegget

23. juli 1972

Gamle Folkvang skole

 

23. august 1972

Høvleriet

 

9. februar 1973

Berby-brakka

 

9. mars 1973

Svinesund-terrassen

Klimaanlegget

6. juni 1973

Boberg

 

6. juli 1973

Festningsgata 14 og 12

 

4. oktober 1973

Viking kafeteria Storgata 12

 

16. mars 1974

Funnemarkgården Peder Nordmannsgate 13

Fyrstikk kastet i sofa

26. juli 1974 *

Tistedalsveien 54 Tistedalen

Røyking på senga

29. juli 1974 *

Båtbrann Svalrødkilen

 

18. februar 1975

Bob-huset Violgata 8

 

19. september 1975 *

Osdalen

 

12. desember 1975 *

Brakke Marmorsi

Røyking på senga

7. januar 1976 *

Jernbanevogn Tistedalen

Kokeplate

11. januar 1976

Kirkevien 5 Tistedalen

 

17. janaur 1976

Dyrendalsveien 40

Levende lys

17. juli 1976

Bolighus Svalerødkilen

Lynnedslag

20. desember 1976

Tøyhuset Fredriksten festning (Festningskroa)

 

26. februar 1977

X-lageret Risum

Elektrisk feil

12. august 1977

Felleskjøpet Sauøya

 

27. september 1977

Låven Berby gård Idd

 

31. desember 1977 *

Svenskegata 3

 

31. mai 1978

Eivindsætre (skogbrann)

 

8. juni 1978

Tistedalsveien 56 Tistedalen

 

5. desember 1978 *

Avdeling Mosen Østerbo

Det elektriske anlegget

2. januar 1979

Enebolig Isebakke

 

27. februar 1979

Johan Stangs plass

Mest trolig påsatt

7. mai 1979

Garasjebrann E.Engebrtsens gate, Kokkehaugen

 

30. juni 1979

Glenneveien 29

Påsatt

30. september 1979

Ankerbua m.m. Sørhalden

To jenters lek med fyrstikker

21. november 1979

Bokhandler Larsen, Storgata 11

 

18. desember 1979

Boligbrakke Ystehede

 

22. januar 1980

Hermongata Kokkehaugen

 

14. mars 1980

Tistedalsveien 54, Tsitedalen

Stråleovn

18. september 1980 *

Lanternen, Tollbugata 3

 

19. februar 1981

"Steinhuggerbrakke" Hov

 

17. mars 1981 *

Båten "Tista", Sauøya

 

27. juni 1981

Gimlevien 21

Stålampe?

8. januar 1982

Frøyasvei 29 og 31

 

9. februar 1982

Skomakerstredet 1

 

30. april 1982

Mørk, Torpedalen

 

3. januar 1983

Ankergården Svenskegata 3

 

22. april 1983

A.Danielsens vei, Tistedalen

Smørsmelting

9. september 1983

Påsatt

22. september 1984

Catrineholm

"Sannsynligvis påsatt"

14. oktober 1984

Klepperveien 1

 

2. mars 1985

Søndre Aas Idd

Pipebrann?

23. april 1985

Renseriet Saugbrugs

 

24. juni 1985

Bergsmark Rokke

 

23. august 1985

Braadland, Fredriksten festning

 

17. januar 1986

Helleveien Tistedalen

Varmeovn

9. februar 1986

Bikkjetorget

Stråleovn

A.Danielsens vei 4, Tistedalen

Påsatt

11. august 1986

Skogtun Landhandel Holtet

 

14. januar 1987

Klasserom Os skole

 

20. januar 1987

Røysveien Sponivika

Levende lys i juledekorasjon

24. februar 1987

Aremarkveien 8 Tistedalen

 

3. september 1887

Borgerskansen 9

Påsatt

24. mars 1988

Bikkjetorget

 

9. juni 1988

Glenneveien 3

 

20. desember 1988

Refneveien 38

Påsatt

31. desember 1988

Sommerroveien 25

"Stjerneskudd"

Brattliveien 13

Røyking på senga

14. juni 1989

Signalveien 19

"antagelig selvantennelse"

Ungdomsherberget Stangeløkka

10. mars 1990

Asylmottaket Isebakke

 

29. april 1990

Rokkeveien 17

Feil på det elektriske anlegget

5. august 1990 *

Vesleveien

 

3. mars 1991

Nedre Bankegate 6a

 

16. april 1991

Granveien 5

 

19. juni 1991

Sosialkontoret Svenskegata 5

Påsatt

16. mars 1993

Nedre Hjelmungen

Feil på oljefyrningsanlegget?

Bøkevangen Prestebakke

17. februar 1994

BRA-veien 78

 

9. november 1994

Busterudgata 2

 

4. desember 1994 *

Nils A. Stangs gate 6

 

25. januar 1995

Enebolig Mjølnerød Rokke

 

14. februar 1995

Enebolig Bjørnstadgata Tistedalen

 

29. september 1995

Fosseveien 29 Tistedalen

Påsatt

11. februar 1996 *

Søsterveien 13

 

01.januar 1997

Peder Ankers gate 14

 

26. mars 1997

Bakbanken 1

 

3. april 1997

Willerups gate 3

Barns lek med fyrstikker.

15. juni 1997

E.Engebretsens gate 6 Kokkehaugen

 

6. januar 1998

Elvegata 7

 

5. oktober 1998

Eskeviksletta 22

 

13. januar 1999 *

Øvre Bankegate 15

Gjenglemt stearinlys

28. januar 1999

Violgata 20

Påsatt

20. juni 1999

Søsterveien 13

 

5. august 1999

Sjøbod ved Tistasenteret

 

2. april 2000 *

Elvegata 21

 

12. juni 2000

Georg Feydts gate 7

 

26. november 2000 *

Nyveien Sponvika

 

29. november 2000

Fosseveien 39

 

26. april 2001

Kjærlighetsstien 29

Påsatt

29. april 2001 *

Elvegata 7

Gjenglemt kokeplate

12. mai 2001

Aspekas Torpedalen

 

27. juli 2001

Jellestad Nedre

 

4. januar 2002

Måstadveien

 

4. april 2002

Enebolig Osdalen

 

26. september 2002 *

Hytte Siljedalen ved Østerbo

 

11.mars 2007

Teatergata 2

Påsatt?

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.02.2024 14:06