Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
114b2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 299

Løpenummer i 1901 matrikkel: 217

Matrikkelnummer: 114b2

Gårds og bruksnummer: 160/223

 
Foto:

 

Det er i dag ingen bygninger på eiendommen.

Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 ble denne eiendommen ført opp som Sykehusgata 5 sammen med matrikkelnummer 116a.

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Møllergaden Fr.halds Saugbrugsforening     Ant. den Del af Lastetomten nærmest Slæbestedet. E: er i originalen verdsatt sammen med Matr.-No. 134a

 

 

Matrikkel 1878

Matrikkelen er i 1978 oppført sammen med matrikkel nummer 134a

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Elvegaden og Elvestrædet Saugbrugsforeningen 1600 4280 Stavtomten m.v.