Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 131

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 40

Løpenummer i 1901 matrikkel: 291

Matrikkelnummer: 131

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

Matrikkel 131 er i dag delt opp i en mengde gårds og bruksnummer og dekker det meste av mølen og Jerbanegata.

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Langbryggen Kommunen   28270 Mølen med Atelier, Kreaturfjøset, Tuberkulinfjøset, Smedien.

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden Kommunen     Tomter, 51 til 55 er Mølen