Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Borgerskansen 16

tidligere Ringerbakken 1

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 258

Løpenummer i 1901 matrikkel: 170

Matrikkelnummer: 138 og 129a5

Gårds og bruksnummer: 160/245

Foto: SW 1.februar 2003

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer eksisterte ikke matrikkelnummer 138, men det var benyttet 129a5 på eiendommen.

* 2012

 

* 2006

 

* 2004

 

* 1998

 

* 1997

 

* 1953

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 25/7-1947 fra Adolf Johansen v/ or.sakf. Ivar Hole, som enearving i h.t. testamente etter avd. Thekla Sabine Johnsens dødsbo. Eiendommens verdi er kr. 9000,-

 

* 1946

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Ringebakken 1:

 

* 1934

 

* 1932

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahlmann Jenny
1869
sydame Ringerbakken 1
Jakobsen  Ole Kristian
1903
expeditør Ringerbakken 1
Johannesen, / Johansen Olaf
1874
murer Ringerbakken 1
Johnsen Thekla Sabine
1864
gaardeierske Ringerbakken 1
Olsen Martin 
1852
kommunearbeider Ringerbakken 1
Olsen Sofie
1875
g.m. kommunearbeider Ringerbakken 1
Swahn August Vilhelm
1897
skredder Ringerbakken 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det seks boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Alexsonders Sjøstrøm

01

1889-12-12

Trollhettan Sverge

-

hp

g

Motormaskinist

002 Sofia Elisabett Sjøstrøm

01

1893-10-01

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Karl Arne Alexsonders Sjøstrøm

01

1916-05-12

Vænersborg

-

s

-

-

004 Maj Anna Lisa Sjøstrøm

01

1918-09-06

Trollhetten

-

d

-

-

005 August Wilhelm Svahn

01

1897-06-12

Fr.hald

-

s

ug

Skræddersvend

006 Otilia Elisabeth Svahn

01

1859-03-19

Sverige

-

hu

g

Husmor

007 Frans August Svahn

01

1862-08-29

Sverige

-

hp

g

Skotøiarbeider

001 Otto Fritz Valdemar Johansen

02

1887-02-17

Fredrikshald

-

hp

g

Jernbanesmed

002 !!

02

!!

-

-

-

-

-

003 Leif Heede Johansen

02

1907-09-25

Fredrikshald

-

s

-

-

004 Aase Synnøve Johansen

02

1910-09-18

Fredrikshald

-

d

-

-

005 Snedfrid Violet Johansen

02

1913-10-17

Fredrikshald

-

d

-

-

006 Robert Osvald Johansen

02

1916-07-21

Fredrikshald

-

s

-

-

007 Ebba Berliot Johansen

02

1897-10-01

Fredrikshald

-

l

ug

Skofabrikarbeiderske

008 Rolf Verner Johansen

02

1918-08-31

Kristiania

-

s (l)

-

-

001 Kristine Johansen

03

1881-06-16

Sverige

-

hp

ug

Pakkerske?

001 Sofie Arnesen

04

1850-05-14

Fredrikshald

-

hp

ug

Sydame. Pension

001 Tekla Sabine Johnsen

05

1864-06-12

Sverige

-

hp

ug

Huseierske

001 Martin Olsen

06

1852-04-16

Odalen

-

hp

g

Løsarbeider

002 Sofie Olsen

06

1875-03-09

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Gertrud Linea Andersen

06

1906-02-24

Vaaler %Vaahler%

-

d

ug

-

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i avdøde grønthandler Olaf Johnsen og likeledes avdøde hustru Christine Maries fællesbo til frøken Thekla Johnsen for 9000,- kr. dat 4.nov. 1915 ifl. maalebrev av 5/10 15 indeh. tomten 954 m2 + 34 m2. Tinglyst 5. novbr. 1915

 

* 1914

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 41 nr.39, dør enkemann og grønthandler Olaf Johnsen i Ringerbakken 2.juli og begraves 6.juli 1914. Dødsårsaken er av dr. Jensen oppgitt til Bronkitt.

I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 9.oktober 1820.

 

 

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og en sidebygning - til sammen er det fem boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg kr 13 pr mnd          

Birger Arne Johannesen(mann)

1908-02-24

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Aksel Ferdin. Johannesen(mann)

1884-03-23

Sverige

hf g Stenhugger gatesten

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Augusta Othilje Johannesen(kvinne)

1887-11-09

Idd

hm g Hustru

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Frank Omar Johannesen(mann)

1906-06-21

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

!! Johannesen*(kvinne)

1910-10-02

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Forhus 1.etg kr. 15 pr mnd          

Otto Johannesen(mann)

1887-02-17

Fredrikshald

hf g Smedsvend hos Pettersen

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Clara Johannesen(kvinne)

1885-11-25

Skjeberg

hm g hustru

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Ebba Johannesen(kvinne)

1897-10-01

Fredrikshald

søster ug Til haande i huset

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Leif Johannesen(mann)

1907-09-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Johan Johannesen(mann)

1856-02-02

Venersborg

b g Maskinist ved fabrik

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

!! Johannesen*(kvinne)

1910-09-18

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Sidebygning 1.etg kr 9 pr mnd          

Petra Bakke(kvinne)

1888-03-12

Fredrikshald

b g Hustru (paa besøk) manden konstabel

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Mathilde Johansen(kvinne)

1855-03-17

Naverstad Sverige

hm f Vask og stryker i husene

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Olaf Johansen(mann)

1883-09-16

Fredrikshald

s ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Jenny Johansen(kvinne)

1890-12-09

Fredrikshald

d ug Maanedspike husbonden kontorist

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Thora Johansen(kvinne)

1895-06-24

Fredrikshald

d ug Viserpike i butik

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Forhus 2.etg kr 33 pr mnd          

Olaf Johnsen(mann)

1820-10-09

Sverige

hf e Grønthandler

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Tekla Sabine Johnsen(kvinne)

1863-06-12

Sverige

d ug Datter og Husholderske

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Gustav Adolf Johannesen(mann)

1896-02-12

Fredrikshald

fl ug Skomakertilskjærerlærling

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Kathinka Dahl(kvinne)

1870-11-25

Tønsberg

el e Syerske (Skræddersøm Fabrik)

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Johan Henry Johannesen(mann)

1890-06-21

Fredrikshald

fl ug Bakersvend hos Riddervold

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Forhus 2.etg kr 7 pr mnd          

Sofie Arnesen(kvinne)

1850-05-14

Fredrikshald

el ug Syerske (syr i husene)

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

 

 

* 1906

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 119 nr.28, dør grønthandler Olof Johnsens hustru Kristine Marie Johnsen i Ringerbakken 17. april og begraves 24. april 1906. Dødsårsaken er i følge dr. Berle Debil. Senil. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1823.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Borgen Emilie
1864
stenhugger
Hultgren Andrea
1839
enke
Johannesen Johan August
1856
maskinist
Johnsen Kristine Marie
1823
g.m. grønthandler
Johnsen Olaf
1820
grønthandler
Johnsen Tekla
1863
pige
Kristensen Gunhild
1819
enke
Pedersen Edvin
1855
stenhugger
Stolt Anders Gustav
1876
stenhugger
Stolt Marie
1859
g.m. stenhugger
Waldenstrøm Josefine
1876
butikjomfru

 

 

* 1901

Utdrag fra panteregisteret for matrikkel 129a5:

Fæstekontrakt, dat. 1/12 1900, hvorved kommandanten af Fredrikstens fæstning til grøndthandler Olaf Johnsen bortfæster et grundstykke, stort ca. 90 m², betegnet paa et vedlagt kartrids for aarlig leie kr. 2,00. Grundtykket kan ikke bebygges uden kommandantens samtykke og det kan naarsomhelst forlanges tilbagelevert i ryddiggjort stand. Framleie er ikke tilladt.

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Grønthandler O. Johnsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kroner og var branntaksert til 12,400 kroner. Eiendommen grenset også til Borgerskansen.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et toetasjes hus med seks leiligheter.
Et kvistværelse og kjøkken
Klara Jenuinse Rosenvinge el ug Butikdame I Butik i Nordsidens Skofferretning 1874 Sponviken, Berg Sm
Josifine Emilie Waldenstrøm el ug Butikdame I Butik hos M Fagerberg 1878

To rom og kjøkken i 2.etg
Olaf Johns. hf g Grønsaghandel 1820 Sverige
Kristine Johns. hm g 1823 Sverige
Tekla Johns. d ug Husgjerning 1866 Sverige

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Andrea Hultgren hm e Understøt Fattigv. 1839 Id Sm n s
Elen Hans. e Ophold hos Søn 1833 Id Sm (vanlig bosatt i Kristiania )

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Josefine Marie Helges. hm g 17.01.1870 Fredrikshald
Harald Sigvardt Helges. hf g Stuer 01.04.1872 Fredrikshald

ett rom og kjøkken i 1.etg
Johan Johannes. hf g Marskinist 1856 Sverige
Fride Johannes. hm g 1856 Sverige
Karla Johannes. d ug Husgjerning 1882
Otto Johannes. s 1887
Henry Johannes. s 1890
Willy Johannes. s 1894
Adolf Johannes. s 1896
Ebba Johannes. d 1897

 

* 1897

Pent beliggende

Bygaard tilsalgt

Grundet min høie Alder agter jeg at sælge min Gaard No. 138, Ringerbakken, indeholdende 10 Værelser og 5 Kjøkken, Bryggerhus og Bagerovn samt 2 Frugthaver. Endel faste Penge i Gaarden. Man henvende sig til Eieren paa Stedet,

Grønthandler Johnsen

 

 

* 1891

 

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tretti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Birthe Marie Kjelsen(kvinne)

1836

Borge, Smaalenene

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Olaf Bjarne Jacobsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Emma Johansson(kvinne)

1842

Rølanda, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Jacob Hansen(mann)

1844

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Thekla Sabina Jonssen(kvinne)

1863

Foshella, Sverige

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Ida Christina Johansen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Benedicte Marie Jacobsen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Anne Kathrine Johanson(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Agnes Otilia Johansson(kvinne)

1883

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

John Ohlsen(mann)

1855

Foss Sogn, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Anna Hildeborg Johansen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Jacob Jacobsen(mann)

1841

Nordre Odalen

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Johan August Johansen(mann)

1857

Rølanda, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Karl August Johannsson(mann)

1884

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Alma Holmsen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Karla Holmsen(kvinne)

1889 febr.

Fredrikshald

Datter=Datter

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Johanne Pettersen Iversen(kvinne)

1855

Urskoug

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Christine Marie Jonssen(kvinne)

1823

Nÿsogn, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Elise Ohlsen(kvinne)

1865

Tunge, Elsfborgs Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Johan August Johansson(mann)

1856

Grönbo, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Karl Invald Jacobsen(mann)

1868

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Harald Aksel Jacobsen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Anne Holmsen(kvinne)

1832

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Jens Iversen(mann)

1859

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Olaf Jonssen(mann)

1820

Ristesund, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Frida Pauline Johansson(kvinne)

1856

Fossila, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Karl Oscar Johansen(mann)

1876

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Karla Otilie Johanson(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Otto Fritz Johansen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

Johan Henrÿ Johansen(mann)

1890 mars

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Borgerskandsen Lbr 258

1891

 

 

* 1887

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Grønthandler Olof Johnsen for Kr 6000,00 dat 12 April 1886

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har også J. Halvorsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Alfride Andersen(kvinne)

1868

Ed Socken Sv.

Fredrikshald: !!

1885

Johan Petter Halvorsen(mann)

1829

Berg Prestegjeld

Toldrorskarl

Fredrikshald: !!

1885

Ole Ferdinant Halvorsen(mann)

1866

Berg Prestegjeld

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Viktoria Engmil Halvorsen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Julius Pedersen(mann)

1865

Urskog

Lokomotivpusser

Fredrikshald: !!

1885

Adolf Hultgreen(mann)

1865

Fredrikshald

Søn Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Karl Invald Jakobsen(mann)

1868

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Harald Aksel Jakobsen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Johan Kjellan Jakobsen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Benedigte Marie Jakobsen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Maren Larsen(kvinne)

1824

Havslund

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Marie Halvorsen(kvinne)

1834

Berg Prestegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Julie Ermanse Inanda Halvorsen(kvinne)

1864

Berg Prestegjeld

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Natalie Abigael Halvorsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Josias Halvorsen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Karl Oskar Nikolaisen(mann)

1877

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Andrea Hultgreen(kvinne)

1839

Ide Prestegjeld

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Nikolaisen(kvinne)

1849

Ed Socken Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Aksel Herman Nikolaisen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Jakob Jakobsen(mann)

1841

Nordere Odalen

Overkonstabel

Fredrikshald: !!

1885

Birte Marie Jakobsen(kvinne)

1836

Borge Prestegj. Smaalenene

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Olaf Bjarne Jakobsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Julius Johansen(mann)

1841

Havslund

Søn Sauer

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1884

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Rorskarl Johan Halvorsen registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 8.760 kroner. Eiendommen er her registrert under Borgerskandsen.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Johan Halvorsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Halvorsen(mann)

1829

Sponvigen Berg

hf g Toldrorskarl

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Johanne Marie Larsen(kvinne)

1833

Sponvigen Berg

hm g Af Manden

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Christian Udeberg(mann)

1874

Moss

ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Carl Nicolaisen(mann)

1850

Sverige

Ungkarl ug Tomtarbeider

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Jnmanda Halvorsen(kvinne)

1864

Sponvigen Berg

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Natalia Halvorsen(kvinne)

1872

Sponvigen Berg

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Norman Udeberg(mann)

1852

Frhald

Logerende ug Bogtrykkersvend

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Emilie Monsen??(kvinne)

1848

Moss

Husholderske ug Bogtrykkersvend

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Caroline Thommesen(kvinne)

1843

Fr.hald

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Olga Thommesen(kvinne)

1874

Fr.hald

d g Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Ferdinand Halvorsen(mann)

1866

Sponvigen Berg

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Jenvig Halvorsen(kvinne)

1868

Sponvigen Berg

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Osar Halvorsen(mann)

1873

Fhald

s ug

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

!! Halvorsen*(kvinne)

1875

Fhald

d ug

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Ole Thommesen(mann)

1831

Fr.hald

hf g Arb. Ved Dampskib

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Vigtoria Halvorsen(kvinne)

1870

Sponvigen Berg

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Edvard Lang(mann)

1824

Sverige %Fr.hald%

hf g Smedsvend

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Gurine Lang(kvinne)

1822

Fr.hald

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

 

 

*1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand S. M. Syversen og Leverandør Andreas Thoresens Enke Grethe, der har Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand, hvilken Bevilling er thingl. 19. Mai 1868 - til Rorskarls Johan Halvorsen paa Gaard Matr. 138 med Grund og Tomt, dateret 7. og thinglæst 9. August 1872

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til M. Syversen og A. M. Thoresen paa denne Gaard, dateret 17 og Thinglæst 20 Marts 1866

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi syv husholdninger på gård nr.138. Vi kan også se at Gunhild Marie Christiansdatter har et svin på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Halvor Arnes. Huusfader Snedkermester g 50 m Porsgrund
Anne Marie Sommer Hans Hustru g 51 k Bornholm Danmark
Anne Sofie Halvorsd.* Deres Datter ug 16 k Frederikshald
Thrine Marie Halvorsd.* Deres Datter ug 13 k Frederikshald
Rasmus Halvors.* Deres Søn ug 9 m Frederikshald

Kjeld Arnes. Husfader Fisker g 47 m Porsgrund
Anne Marie Danielsd. Hans Hustru g 46 k Sverige

Clemet Frederiks. Husfader Brændeviinshandler g 51 m Modums Prgj.
Johanne Sofie Johannesd. Hans Hustru g 36 k Sverige
Constance Sunive Clemets.* Deres Datter ug 2 k Frederikshald
Mariane Josefsd. Leiebarn ug 13 k Frederikshald

Abraham Hans. Husfader Skomagersvend g 30 m Sverige
Andrea Berggreen Hans Hustru g 37 k Frederikshald

Gunild Marie Christiansd. Husmoder, Logerende Bagning af Fladbrød e 54 k Hafslund Skjeberg
Niels Johan Marinius Hans. Pleiebarn ug 7 m Frederikshald

Ole Ols. Husfader Brolægningsarbeider g 27 k Ullensagers Prgj.
Amalie Engebretsd. Hans Hustru g 23 k Id Prgj.
Inga Pauline Olsd.* Deres Datter ug 1 k Frederikshald

Anders Gøthes. Husfader, Logerende Matros g 36 m Id Prgj.
Mina Elise Petronelle Pedersd. Hans Hustru g 27 k Frederikshald
Petronelle Andrea Andersd.* Deres Datter ug 9 k Frederikshald
Valborg Theodore Elise Andersd.* Deres Datter ug 6 k Frederikshald
Anette Christine Andersd.* Deres Datter ug 4 k Frederikshald
Enevold Adolf Anders.* Deres Søn ug 2 m Frederikshald

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i gård nr.138
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Engebret Andersen Huusbonde 46 Gift 2dn gang Matros M
Kirsti Thoresdtr Hans kone 34 Gift 1te gang K
Anne Margrethe Engebretsdtr Deres datter 8 Ugift K
Mette Dorthea Engebretsdtr Deres datter 5 K
Sophia Cathrine Engebretsdtr Deres datter 1 K
Anders Engebretsen Logerer 80 Enke efter 1te gifte Fattig M
Lars Erichsen Huusbonde 33 I første ægteskab Arbeidsmand M
Inger Gabrielsdtr Hans kone 28 I første ægteskab K
Berthe Maria Larsdtr Deres datter 1 K
Lars Andersen Huusbonde 45 Gift 1te gang Matros M
Berthe Andersdtr Hans kone 46 Gift 2dn gang K
Giøthe Andersen Hendes søn 20 Ugift Matro S M
Peder Larsen Begges søn 9 Ugift M


Sist oppdatert 07.03.2023 14:06