Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 14

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 68

Løpenummer i 1901 matrikkel: 142

Matrikkelnummer: 14

Gårds og bruksnummer: 160/119 og 160/120

 

 

Matrikkel 14 var den delen av bygningen som ligger lengst vekk på bildet.

 

 

Matrikkel nr.14 hadde opprinnelig adresse Peder Colbjørnsens gate 12. "Kåre Andersen bygget" som vi ser på bildet dekker matrikkel nr.14 og 16 og hadde frem til år 2000 adresse Storgata 2. I dag er adressen Olav V's gate 2.

De gamle husene som lå på matrikkel 14 ble revet i forbindelse med gateomleggingen ved bygging av ny bybro i 1965. Matrikkelen strakk seg fra Peder Colbjørnsens gate og helt ned til Kongens brygge. Den siste eieren, pølsemaker Thoresen, drev sin forretning i bygget som lå ned mot Kongens brygge. Den nedre delen av eiendommen er vel i dag en del av Olav V's gate/Kongens brygge, men "Kåre Andersens" bygg dekker nok det meste av det som var matrikkel nr.14.

Eiendommen og husene som har vært på denne matrikkelen er forøvrig godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)

 

Det gamle bildet viser den gamle trebygningen som da hadde adresse Peder Colbjørnsens gate 12. Bygningen var reist i 1827 og ble revet i 1965.

 

12.november 1965 kjøper Halden kommune eiendommen av familien Thoresen for nedrivning.

 

Enken Gunhild Sofie Calmeyer selger eiendommen den 28.august 1914 til pølsemaker H. Thoresen. Selv om gården blir solgt blir hun boende her resten av sitt liv. Gunhild Sofie Calmeyrer dør den 25.oktober 1928.

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890-1906 (side 122 nr.55) har innført kjøpmann Henrik Matthies Calmeyer som død den 28.oktober 1906. Dødsårsaken er oppgitt til tarmslyng. I følge samme kirkebok var han født i Drammen i 1847.

 

Gunhild Sofie Calmeyer ble valgt inn for Høyere i formannskapet i 1902. Hun var da den første kvinne som satt i formannskapet i Halden.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Calmeyer oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 29.000 kroner. Matrikkelen grenset til både "Peder Colbjørnsens Gade og Toldbodgaden".

 

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelen som et "Vaaningshus Forretningslokale". Det er seks beboelser på eiendommen og tre av disse er ført opp i "Sidebygning, Mellembygning".
Seks rom og kjøkken i 2.etg i forhus.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Hans Henrik Mathias Calmeyer m hf g Galanterihandler Tilsynsmd. for Rigsforsikringen Bestyrer af Sparebanken Pantelaanekontor 1847 Drammen Bu n s
Sofie Calmeyer k hm g Husgjerning 1844 t n s
Helene Nils. k tj ug Husgjerning 1844 t n s

Et rom og kjøkken i 1.etg i Sidebygning, Mellembygning
Carl Ludvig Johannes. m hf g Stenhugger i Fjeld 1877 Torsnæs Sm n s
Paula Emilie Johannes. k hm g Hustru 1880 Torsnæs Sm n s
Johan Peder Johannes. m s ug Søn 26.04.1900 Hvaløerne Sm n s

Et rom og kjøkken i 2.etg i Sidebygning, Mellembygning
Johan Ferdinand Ols. m hf g Sømand og Stuerarbeid 1854 Sverige n s (midlertidig i Skotland)
Anna Christine Ols. k hm g Hustru 1856 Sverige n s
Karl Oscar Ols. m s ug Sømand 1877 Sverige n s
Gustaf Adolf Ols. m s ug Søn 1887 t n

Fire rom og kjøkken i 2.etg + to kvistværelser i Forhus
Anders Edvin Johansson m hf g Kjøbmand i Colonial 1848 Sverige n Frikirken
Julie Tonine Johansson k hm g Hustru 1845 Holmestrand JL n Frikirken
Kirsten Fredikke Ols. k L. F. ug Butikdame 1884 Berger pr Svelvik JL n s
Alette Westby k el ug Sypige 1853 t n Medodist

Et rom og kjøkken i 1.etg i Sidebygning, Mellembygning
Johannes Andreas. m hf %Arbeider% g Kulmand ved jernbanstation 01.01.1864 Rokke Sm n s
Annette Andreas. k hm g Hustru 01.10.1865 t n s
Borghild Andreas. k d ug Datter 19.09.1891 t n s
Johan Henry Andreas. m s ug Søn 16.01.1897 t n s

Tre rom og kjøkken i 1.etg forhus
Johan Alfred Johans. m hf g Stenhuggersmed 1875 Id Sm n s
Arnine Sofie Johans. k hm g Hustru 1863 Hvaløerne Sm n s

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er C.J. Sørensen registrert som eier av matrikkelen. Det er registrert 36 personer på eiendommen, men en av disse har kun midlertidig opphold på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Carsten J. Sørens. 1821 M Gahn?? i Fedt Husejer her i byen
2 Jenny Bergitte Sørens. 1853 K Frd.hald Sørensens hustru
2 Marie Petronelle Sørens. 1872 K Kroken Skeen Sørensens datter
2 Ida Wilhelmine Sørens. 1873 K Kroken Skeen Sørensens datter
2 Søren Villiam Sørens. 1876 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Asmund Sørens. 1879 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Lejf Sørens. 1881 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Arve Sørens. 1882 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Helene Bryntes. 1861 K Ed sogn Tjenestepige
2 Hanna Bolette Johns. 1872 K Bakke Id Tjenestepige
2 Edvard Rud 1859 M Ejdsberg Underbefalingsmand
2 Ida Marie Rud 1862 K Id Edv. Ruds hustru
2 Hilma Petters. 1869 K Lihbok Ed Gårdmand Pettersens datter (midlertidig)
1 Hans Køberg 1852 M Arendahl Bager & Konditor
1 Kirsten Køberg 1856 K Frstad Købergs hustru
1 Kristian Køberg 1882 M Frhald Købergs søn
1 Henrik Køberg 1882 M Frhald Købergs søn
1 Hans P. Norløff 1816 M Frhald Toldbetjent
1 Hans Peders. 1867 M Arendahl Kontorbetjent
1 Anna Lars. 1862 K Holmestrand Tjenestepige
1 Anna Elise Nils. 1870 K Frhald Tjenestepige
2 Anders Svends. 1850 M Frhald Arbeider Saugbruget
2 Bolette Svends. 1839 K Enningdalen Svendsens hustru
2 Anna Svends. 1869 K Frdhald Svendsens datter
2 Alette Ingvoldstad 1864 K Frdhald Korporal Ingvoldstads hustru
2 Didrik Ols. 1829 M Narestød pr. Arendahl Skibsfører (Fraværende)
2 Thora Ols. 1830 K Hillerød Olsens hustru
2 Kristian Ols. 1860 M Narestød Skibsfører
2 Jenny Ols. 1862 K Narestød Olsens datter
2 Søren Ols. 1864 M Narestød Student
2 Gedsi Anders. 1867 K Berg Tjenestepige
1 Johan Skaug 1859 M Berg Bagersvend
1 Klara Skaug 1858 K Frhald Skaugs hustru
1 Johanne M. Skaug 1882 K Frhald Skaugs datter
1 Karl J. Skaug 1884 M Frhald Skaugs søn
1 Ole Dahlmand 1859 M Frhald Kjøbmand F


I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefru Nygaard oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 25.160 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 finner vi fem familier med til sammen tretti personer i det som da var gård nr.14 i Raadhusgaden. Eieren er da oppgitt til å være Gertrud Nygaard.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Gertrud Nygaard Huusmoder Huseier e 63 k Hitterøe
2 Hans Dahl Sømand ug 21 m Hitterøe
3 Laura Lars. Tjenestepige ug 16 k Frederikshald

4 Carl Dahl Huusfader Kjøbmand g 37 m Hitterøe
5 Barbara Dahl Kone g 34 k Aasgaardstrand
6 Agnes Dahl Datter ug 3 k Frederikshald
7 Jacob Andreas Dahl Søn ug 1 m Frederikshald
8 Lauritz Hans. Handelsbetjent ug 26 m Flekkefjord
9 Nils Svends. Gaardsdræng ug 24 m Id
10 Amalie Olausd. Tjenestepige ug 22 k Sverig (Tanum)
11 Laura Andersd. Tjenestepige ug 21 k Id

12 Andreas Brynils. Huusfader forhenværende Kjøbmnd g 46 m Hølands
13 Marie Brynnils. Kone g 43 k Frederikshald
14 Karl Bertran Brynnils. Søn ug 15 m Frederikshald
15 Sophus Brynnils. Søn ug 12 m Frederikshald
16 Christian Brynnils. Søn ug 4 m Frederikshald
17 Amalie Olsd. Tjenestepige ug 18 k Sverige (Hesteokje)

18 Lars Andreas Lars. Huusfader Boghandler g 48 m Frederikshald
19 Johanne Katarina Lars. Kone g 49 k Frederikshald
20 Andreas Lars. Søn g 19 m Frederikshald
21 Inga Wilhelmine Sophie Lars. Datter g 10 k Frederikshald
22 Wilhelm Hartvig Lars. Søn g 9 m Frederikshald
23 Sophie Mathies. Tjenestepige ug 19 k Id Prgj.

24 Johan Edvart Hans. Skomager g 36 m Frederikshald
25 Anne Chatrine Syversd. Kone g 39 k Id
26 Karoline Mathilde Hans. Datter ug 12 k Frederikshald
27 Marie Elonore Hans. Datter ug 9 k Frederikshald
28 Hans Marinius Hans. Søn ug 5 m Frederikshald
29 Laura Edvartdine Hans. Datter ug 2 k Frederikshald
30 Charoline Hansd. Tjenestepige ug 17 k Sverrige (Skjesokken

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.14
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Niels Norbye Huusbonde 23 Ugift Kiøbmand M
Ole Norbye Hans broder 25 Ugift Krambod karl M
Olaug Norbye Hans søster 16 Ugift K
Johannes Berg Logerer 24 Ugift Corporal ved det syndenfieldske regiment M
Hans Friderich Tambs Logerer 27 Ugift Second lieutenant ved syndenfieldske regiment M
Johannes Norbye Huusbondens broder 19 Ugift Matrost M
Anna Margrethe Blix Logerer 33 Enke af 1ste ægteskab med capitain blix Lever af 200 rd pension fød holm K
Friderich Blix Hendes søn 4 M
Dorthea Regina Blix Hendes datter 5 K
Johanne Margrethe Blix Hendes datter 1 K
Christiana Blix Tieneste pige 16 Ugift K
Ole Bredesen Inqvarterede 23 Ugifte Gevorbne ved syndenfieldske regiment M
Johannes Andersen Inqvarterede 21 Ugifte Gevorbne ved syndenfieldske regiment M


Sist oppdatert 09.01.2021 10:51