Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 14

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 68

Løpenummer i 1901 matrikkel: 142

Matrikkelnummer: 14

Gårds og bruksnummer: 160/119 og 160/120

 

 

Matrikkel 14 var den delen av bygningen som ligger lengst vekk på bildet.

 

Foto: SW 9. Mars 2003
  Bildet viser den gamle trebygningen som da hadde adresse Peder Colbjørnsens gate 12. Bygningen var reist i 1827 og ble revet i 1965.
  Foto: Halden kommune tidlig 60tall.
  Huset med to utbygg på taket hørte til matrikkel 14. Huset med trepanel, helt til venstre, er huset hvor Ringblomster er i dag.
  Foto: Halden kommune tidlig 60tall.

 

Matrikkel nr.14 hadde opprinnelig adresse Peder Colbjørnsens gate 12. "Kåre Andersen bygget" som vi ser på bildet dekker matrikkel nr.14 og 16 og hadde frem til år 2000 adresse Storgata 2. I dag er adressen Olav V's gate 2.

De gamle husene som lå på matrikkel 14 ble revet i forbindelse med gateomleggingen ved bygging av ny bybro i 1965. Matrikkelen strakk seg fra Peder Colbjørnsens gate og helt ned til Kongens brygge. Den siste eieren, pølsemaker Thoresen, drev sin forretning i bygget som lå ned mot Kongens brygge. Den nedre delen av eiendommen er vel i dag en del av Olav V's gate/Kongens brygge, men "Kåre Andersens" bygg dekker nok det meste av det som var matrikkel nr.14.

Eiendommen og husene som har vært på denne matrikkelen er forøvrig godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)

 

 

 

 

*1991

 

* 1965

12.november 1965 kjøper Halden kommune eiendommen av familien Thoresen for nedrivning.

 

* 1961

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1935

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Lie Amy Azora
1899
frøken Peder Kolbjørnsens gate 12
Lie Hanna Bolette
1863
g.m. expeditør Peder Kolbjørnsens gate 12
Lie Jenny Doris
1902
paaleggerske Peder Kolbjørnsens gate 12
Lie Jens Andersen
1859
fhv. expeditør Peder Kolbjørnsens gate 12
Mathisen Marthinius
1867
møller Peder Kolbjørnsens gate 12
Nilsen Dagmar
1893
hushjelp Peder Kolbjørnsens gate 12
Nilsen Karl August
1854
sagarbeider Peder Kolbjørnsens gate 12
Pedersen Harry Petter
1895
handelsfuldm. Peder Kolbjørnsens gate 12
Pedersen Thora Elise
1897
g.m. handelsfullmektig Peder Kolbjørnsens gate 12
Raaden Thomine Marie 
1886
enkefrue Peder Kolbjørnsens gate 12
Thoresen Harald
1866
pølsemaker Peder Kolbjørnsens gate 12
Thoresen Sara Henriette
1873
g.m. pølsemaker Peder Kolbjørnsens gate 12
Torpum Nina
1860
handlende Peder Kolbjørnsens gate 12

 

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det seks leiligheter på adressen:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sofie Carlmeyer

01

1843-08-23

Fredrikshald

-

hp

e

Livrente

002 Alette Norby

01

1883-01-01

Aremark

-

tj

ug

Maanedspige

001 Harald Thoresen

02

1866-03-28

Ullensaker

-

hp

g

Pølsemaker s

002 Sara Henriette Thoresen

02

1873-12-23

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Thorolf Thoresen

02

1908-12-30

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Ingeborg Johansson

03

1890-03-23

Sverge

-

!!

ug

Bestyrerinde

002 Dagny Karoline Johansson

03

1900-08-05

Sverge

-

l

ug

Naatlerske

001 Karl August Nilsen

04

1854-10-24

Tistedalen Fr.hald

-

hp

e

Sagarbeider

002 Torstein Hjalmar Nilsen

04

1883-04-15

Tistedalen Fr.hald

-

s

ug

Ruller paa papirfabrik

003 Dagmar Nilsen

04

1893-04-22

Tistedalen Fr.hald

-

d

ug

Husarbeide hjemme uten lønn

001 Jens Maurits Amundsen Lie

05

1859-07-26

Idd

-

hp

g

Expeditør ved bensintank

002 Hanna Lie

05

1864-10-05

Idd

-

hu

g

Husmor

003 Harry Jørgen Lie

05

1904-11-03

Hov Idd

-

s

ug

Voloutør i kolonial forretning

004 Jenny Doris Lie

05

1902-02-22

Hov Idd

-

d

ug

Paaleggerske Fredrikshald

001 Nina Torpum

06

1860-08-22

Aremark

-

hp

ug

Handel med parfume og sabe samt lit kortevarer

 

 

* 1914

Enken Gunhild Sofie Calmeyer selger eiendommen den 28.august 1914 til pølsemaker H. Thoresen. Selv om gården blir solgt blir hun boende her resten av sitt liv. Gunhild Sofie Calmeyrer dør den 25.oktober 1928.

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enke Sofie Calmeyer til pølsemaker Harald Thoresen for 38000 kr. dat 7/7 14. Calmeyer døde 18/10 1906. Indeholder bestemmelser om at fru Calmeyer i 3 aar fra 1/7 d.a. har ret til at bebo den leilighet hun nu har, for aarlig leie 600 kr. Iflg. maalebrev av 17 juli 1914 indehodler grunden 722 m². Thinglæst 28 aug. 1914

 

 

* 1910

Ved Folketellinga i 1910 var det Kjøbm. Calmeyer som var eier av matrikkelen. Her finner vi et våningshus på to etasjer med to forhus og sidebygning. Husene inneholder fem leiligheter, to butikker og et boktrykkeri. (Calmeyer døde i 1906, så det var nok enken Sofie som var riktig eier i 1910)

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken kr 600 egen gaard          

Sofie Calmeyer(kvinne)

1843-08-25

Fredrikshald

hm e Fru Huseier

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Allette Norby(kvinne)

1883-01-01

Aremark

Enepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken 9 kr pr mnd          

Wilhelmine Hals(kvinne)

1860-12-18

Wadensjø

hm e Sydame søm

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Mellombygning 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd          

Anton Larsen(mann)

1866-11-11

Isebakke Berg

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Marie Lena Larsen(kvinne)

1865-02-02

Ed Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Herman Larsen(mann)

1891-12-22

Isebakke Berg

s ug Dagarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Marie Helene Larsen(kvinne)

1902-07-08

Fredrikshald

d ug Skolepige

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Kristian R. Larsen(mann)

1894-03-15

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Karl Sverre Larsen(mann)

1894-12-17

Isebakke Berg

s ug Skotøiarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Oskar William Larsen(mann)

1895-12-09

Fredrikshald

s ug Skolegut

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Mellombygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Helga Sørensen(kvinne)

1880-03-17

Fredrikshald

d ug Huslig Gjerning

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Anders William Sørensen(mann)

1883-08-20

Fredrikshald

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Søren Sørensen(mann)

1858-06-04

Skive Danmark

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Marie Bollette Sørensen(kvinne)

1862-05-21

Id Herred

hm g Hustru Vadsk og Rengjøring

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus 2.etg syv rom og kjøkken kr 500          

Gjertrud Nielsen(kvinne)

1891-08-20

Berg sogn

d ug huslig gjerning

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Birger N. Hald(mann)

1880-03-13

Fredrikshald

s ug maskinist

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Julie Ulsteen(kvinne)

1845-10-22

Sarpsborg

b ug huslig gjerning hos Prest

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Ella Nielsen(kvinne)

1886-10-29

Berg sogn

d ug husbestyrerinde

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Agnes Olson(kvinne)

1889-10-06

Lysekil

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Emilie Nielsen(kvinne)

1847-07-01

Moss

hm e Lever av sine midl.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Harriet Nielsen(kvinne)

1877-06-21

Fredrikshald

d ug kontordame

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

 

 

 

* 1906

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890-1906 (side 122 nr.55) har innført kjøpmann Henrik Matthies Calmeyer som død den 28.oktober 1906. Dødsårsaken er oppgitt til tarmslyng. I følge samme kirkebok var han født i Drammen i 1847.

 

* 1902

Gunhild Sofie Calmeyer ble valgt inn for Høyere i formannskapet i 1902. Hun var da den første kvinne som satt i formannskapet i Halden.

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Elen
1831
enke
Andreassen Johan
1869
Handelsmand
Andreassen Tomine
1866
g.m. handelsmand
Calmeyer Hendrik
1846
kjøbmand
Calmeyer Sofie
1843
g.m. kjøbmand
Halvorsen Edvin
1854
sjauer
Johannesen Johan
1874
smed
Johannesen Mina
1863
g.m. smed
Johanson Edvin
1848
kjøbmand
Johanson Julie
1846
g.m. kjøbmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kjøbmand Calmeyer oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 29.000 kroner. Matrikkelen grenset til både "Peder Colbjørnsens Gade og Toldbodgaden".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelen som et "Vaaningshus Forretningslokale". Det er seks beboelser på eiendommen og tre av disse er ført opp i "Sidebygning, Mellembygning".
Seks rom og kjøkken i 2.etg i forhus.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Hans Henrik Mathias Calmeyer m hf g Galanterihandler Tilsynsmd. for Rigsforsikringen Bestyrer af Sparebanken Pantelaanekontor 1847 Drammen Bu n s
Sofie Calmeyer k hm g Husgjerning 1844 t n s
Helene Nils. k tj ug Husgjerning 1844 t n s

ett rom og kjøkken i 1.etg i Sidebygning, Mellembygning
Carl Ludvig Johannes. m hf g Stenhugger i Fjeld 1877 Torsnæs Sm n s
Paula Emilie Johannes. k hm g Hustru 1880 Torsnæs Sm n s
Johan Peder Johannes. m s ug Søn 26.04.1900 Hvaløerne Sm n s

ett rom og kjøkken i 2.etg i Sidebygning, Mellembygning
Johan Ferdinand Ols. m hf g Sømand og Stuerarbeid 1854 Sverige n s (midlertidig i Skotland)
Anna Christine Ols. k hm g Hustru 1856 Sverige n s
Karl Oscar Ols. m s ug Sømand 1877 Sverige n s
Gustaf Adolf Ols. m s ug Søn 1887 t n

Fire rom og kjøkken i 2.etg + to kvistværelser i Forhus
Anders Edvin Johansson m hf g Kjøbmand i Colonial 1848 Sverige n Frikirken
Julie Tonine Johansson k hm g Hustru 1845 Holmestrand JL n Frikirken
Kirsten Fredikke Ols. k L. F. ug Butikdame 1884 Berger pr Svelvik JL n s
Alette Westby k el ug Sypige 1853 t n Medodist

ett rom og kjøkken i 1.etg i Sidebygning, Mellembygning
Johannes Andreas. m hf %Arbeider% g Kulmand ved jernbanstation 01.01.1864 Rokke Sm n s
Annette Andreas. k hm g Hustru 01.10.1865 t n s
Borghild Andreas. k d ug Datter 19.09.1891 t n s
Johan Henry Andreas. m s ug Søn 16.01.1897 t n s

Tre rom og kjøkken i 1.etg forhus
Johan Alfred Johans. m hf g Stenhuggersmed 1875 Id Sm n s
Arnine Sofie Johans. k hm g Hustru 1863 Hvaløerne Sm n s

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Peder D. Sørensen) til Kjøbm, H.Calmeyer for 16500 Kr, dat 1/3 1891 Thinglæst 10 Marts 1891

 

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi trettini personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karla Sofie Schau(kvinne)

1888 nov.

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Maren Louise Emanuelsen(kvinne)

1860

Sarpsborg

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Magdalene Knap.(kvinne)

1844

Sandherred

Familiens overhode e

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Paul Knap.(mann)

1876

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Erling Knap.(mann)

1879

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Thorleif Heidenstrøm(mann)

1872

Fr.stad

Søn, Besøgende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Lilia Eurora Birgitte Heidenstrøm(kvinne)

1879

Fr.hald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Anton Andreasen Strømshaug(mann)

1865

Raade

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Henrÿ Teodor Olsen(mann)

1875

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Klara Schau(kvinne)

1858

Frshald

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

August Marinius Emanuelsen(mann)

1884

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Oscar Emiel Emanuelsen(mann)

1886

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Brÿnild Brÿnildsen(mann)

1876

Höland

Logerende hørende til Familien, (Skolegut) ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Julie Marie Pedersen(kvinne)

1863

Notterö

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Petter Kristian Heidenstrøm(mann)

1841

Frstad

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Ernst Valdemor Heidenstrøm(mann)

1874

Fr.stad

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Michal Madsen(mann)

1867

Onsö

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Karen Anette Olsen(kvinne)

1869

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Mads Brun Bendict Olsen(mann)

1877

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Olga Kristine Bjerkebæk(kvinne)

1871

Aremark

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Johan Schau(mann)

1860

Asak

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Kristian Schau.(mann)

1886

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Karl Ingvald Emanuelsen(mann)

1882

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Petter Pedersen(mann)

1860

Tønsberg

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Nils Edvin Heidenstrøm(mann)

1856

Frederiksstad

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Britta Anderson(kvinne)

1871

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Ole Berby(mann)

1863

Varteig

Selv Hovedperson, enslig Logerende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Teodor Olsen(mann)

1838

Frshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Elsebet Bolette S. Olsen(kvinne)

1839

Frshald

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Oscar Kristian August Olsen(mann)

1871

Spanvigen i Berg Smaalenene

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Gustav Augen Olsen(mann)

1881

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Johanne Marie Schau(kvinne)

1882

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Karl Johan Schau(mann)

1884

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Lars Emanuelsen(mann)

1855

Id

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Kristian Robert Emanuelsen(mann)

1888

Frshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Ingeborg Helene Heidenstrøm(kvinne)

1841

Kangsberg

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Helga Camilla Heidenstrøm(kvinne)

1865

Fr.stad

Datter, Besøgende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Oscar Eivind Heidenstrøm(mann)

1868

Fr.hald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Ingeborg Margrethe Heidenstrøm(kvinne)

1882

Fr.hald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

 

 

* 1890

 

* 1889

 

* 1887

Auktion

Lørdag 12 Februar førstk. Kl. 12 Middag afholdes, efter Rekvisition af Overretssagf. Carlmark paa Skifterettens Vegne, Auktion paa Byfogedkontoret hersteds over C.J. Sørensens Dødsboe`s Gaard Matr. No. 14 paa søndre Fredrikshald.

Gaarden er beliggende nær ved Torvet, har 2 butikker, den ene vender ud mod havnen den anden mod Peder Colbjørnsens Gade.-

Fredrikshalds Byfogedkontor 21 Janr. 1887

Holtermann.

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Peder Dahl Sørensen paa d.E. for Kr 14900 dat. 27/10 87 Thinglæst 28 Oktober 1887

 

* 1886

Auktion

Onsdag 17 ds. Kl. 3 Efterm. afholdes, efter Rekvisition af Overretssagfører Carlmark paa C.J. Sørensens Dødsboes Vegne, Auktion i Boets Gaard Matr.=No. 14 paa Sydsiden, over Indbo, saasom Borde, Stole, Sofaer samt Sengklæder, Glas og Stentøi m.m.

Fredrikshalds Byfogedkontor 3.die Novbr. 1866

Holtermann

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er C.J. Sørensen registrert som eier av matrikkelen. Det er registrert 36 personer på eiendommen, men en av disse har kun midlertidig opphold på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Carsten J. Sørens. 1821 M Gahn?? i Fedt Husejer her i byen
2 Jenny Bergitte Sørens. 1853 K Frd.hald Sørensens hustru
2 Marie Petronelle Sørens. 1872 K Kroken Skeen Sørensens datter
2 Ida Wilhelmine Sørens. 1873 K Kroken Skeen Sørensens datter
2 Søren Villiam Sørens. 1876 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Asmund Sørens. 1879 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Lejf Sørens. 1881 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Arve Sørens. 1882 M Kroken Skeen Sørensens søn
2 Helene Bryntes. 1861 K Ed sogn Tjenestepige
2 Hanna Bolette Johns. 1872 K Bakke Id Tjenestepige
2 Edvard Rud 1859 M Ejdsberg Underbefalingsmand
2 Ida Marie Rud 1862 K Id Edv. Ruds hustru
2 Hilma Petters. 1869 K Lihbok Ed Gårdmand Pettersens datter (midlertidig)
1 Hans Køberg 1852 M Arendahl Bager & Konditor
1 Kirsten Køberg 1856 K Frstad Købergs hustru
1 Kristian Køberg 1882 M Frhald Købergs søn
1 Henrik Køberg 1882 M Frhald Købergs søn
1 Hans P. Norløff 1816 M Frhald Toldbetjent
1 Hans Peders. 1867 M Arendahl Kontorbetjent
1 Anna Lars. 1862 K Holmestrand Tjenestepige
1 Anna Elise Nils. 1870 K Frhald Tjenestepige
2 Anders Svends. 1850 M Frhald Arbeider Saugbruget
2 Bolette Svends. 1839 K Enningdalen Svendsens hustru
2 Anna Svends. 1869 K Frdhald Svendsens datter
2 Alette Ingvoldstad 1864 K Frdhald Korporal Ingvoldstads hustru
2 Didrik Ols. 1829 M Narestød pr. Arendahl Skibsfører (Fraværende)
2 Thora Ols. 1830 K Hillerød Olsens hustru
2 Kristian Ols. 1860 M Narestød Skibsfører
2 Jenny Ols. 1862 K Narestød Olsens datter
2 Søren Ols. 1864 M Narestød Student
2 Gedsi Anders. 1867 K Berg Tjenestepige
1 Johan Skaug 1859 M Berg Bagersvend
1 Klara Skaug 1858 K Frhald Skaugs hustru
1 Johanne M. Skaug 1882 K Frhald Skaugs datter
1 Karl J. Skaug 1884 M Frhald Skaugs søn
1 Ole Dahlmand 1859 M Frhald Kjøbmand F


* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra N.J. Knap og Georg Knap til C.J.Sørensen fir 20000 kr. dat 27/4 83 Thinglæst 8. Mai 1883

 

* 1881

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Enkefru Nygaard oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 25.160 kroner.

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Nygaards Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gertrude Nygaard(kvinne)

1801

Hitterø pr Flekkefjord

hm e Huseier

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Constance Wallin(kvinne)

1850

Frhald

Svigerinde ug Syjomfru

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Johanne Kathrine Larsen(kvinne)

1817

Frhald

hm e Boghandel aspirannagentur

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Andreas Larsen(mann)

1847

Frhald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Inga Wilhelmine Sofie Larsen(kvinne)

1856

Frhald

d ug Fors. Af Moderen

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Adolf Marinius Jensen(mann)

1855

Frhald

tj ug Handelsfuldmegtig

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Carl Dahl(mann)

1827

Hitterø pr Flekkefjord

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Anne Barbara Dahl(kvinne)

1832

Aasgaardstrand

Kone g

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Aagot Sofie Pedersen(kvinne)

1874

Frhald

d

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Jonas Olsen(mann)

1840

Ide Sogn

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Karen Sofie Mortensdatter(kvinne)

1854

Høland

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Anne Olava Johannesdatter(kvinne)

1852

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Christine Brevig(kvinne)

1855

Hvaløerne

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Agnes Dahl(kvinne)

1864

Frhald

d

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Carl Bentzen(mann)

1834

Frhald

Leieboer ug Handelsfuldm.

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Hans Dahl(mann)

1845

Hitterø pr Flekkefjord

Brodersøn ug Skibsfører

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Andreas Pedersen(mann)

1837

Ide Sogn

hf g Politiconstabel

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Marie Pedersen(kvinne)

1848

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Lovise Olsen(kvinne)

1835

Ide Sogn

Kone g

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Wilhelm Hartvig Larsen(mann)

1857

Frhald

s ug Student

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Walborg Dahl(kvinne)

1870

Frhald

d

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Lorentz Hansen(mann)

1840

Flekkefjord

tj ug Handelsfuldm.

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

Hans Pedersen(mann)

1856

Enningdalen

tj ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Raadhusgade

1875

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi fem familier med til sammen tretti personer i det som da var gård nr.14 i Raadhusgaden. Eieren er da oppgitt til å være Gertrud Nygaard.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Gertrud Nygaard Huusmoder Huseier e 63 k Hitterøe
2 Hans Dahl Sømand ug 21 m Hitterøe
3 Laura Lars. Tjenestepige ug 16 k Frederikshald

4 Carl Dahl Huusfader Kjøbmand g 37 m Hitterøe
5 Barbara Dahl Kone g 34 k Aasgaardstrand
6 Agnes Dahl Datter ug 3 k Frederikshald
7 Jacob Andreas Dahl Søn ug 1 m Frederikshald
8 Lauritz Hans. Handelsbetjent ug 26 m Flekkefjord
9 Nils Svends. Gaardsdræng ug 24 m Id
10 Amalie Olausd. Tjenestepige ug 22 k Sverig (Tanum)
11 Laura Andersd. Tjenestepige ug 21 k Id

12 Andreas Brynils. Huusfader forhenværende Kjøbmnd g 46 m Hølands
13 Marie Brynnils. Kone g 43 k Frederikshald
14 Karl Bertran Brynnils. Søn ug 15 m Frederikshald
15 Sophus Brynnils. Søn ug 12 m Frederikshald
16 Christian Brynnils. Søn ug 4 m Frederikshald
17 Amalie Olsd. Tjenestepige ug 18 k Sverige (Hesteokje)

18 Lars Andreas Lars. Huusfader Boghandler g 48 m Frederikshald
19 Johanne Katarina Lars. Kone g 49 k Frederikshald
20 Andreas Lars. Søn g 19 m Frederikshald
21 Inga Wilhelmine Sophie Lars. Datter g 10 k Frederikshald
22 Wilhelm Hartvig Lars. Søn g 9 m Frederikshald
23 Sophie Mathies. Tjenestepige ug 19 k Id Prgj.

24 Johan Edvart Hans. Skomager g 36 m Frederikshald
25 Anne Chatrine Syversd. Kone g 39 k Id
26 Karoline Mathilde Hans. Datter ug 12 k Frederikshald
27 Marie Elonore Hans. Datter ug 9 k Frederikshald
28 Hans Marinius Hans. Søn ug 5 m Frederikshald
29 Laura Edvartdine Hans. Datter ug 2 k Frederikshald
30 Charoline Hansd. Tjenestepige ug 17 k Sverrige (Skjesokken

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skifteslutning af 23 Marts 1855 i C. R. Nygaards Bo, hvorefter Gaard Matr 14 med Eiendomsret er udlagt Stervboenken Madam Gjertrud Nygaard. Thinglæst 22 MAi 1855

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.14
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Niels Norbye Huusbonde 23 Ugift Kiøbmand M
Ole Norbye Hans broder 25 Ugift Krambod karl M
Olaug Norbye Hans søster 16 Ugift K
Johannes Berg Logerer 24 Ugift Corporal ved det syndenfieldske regiment M
Hans Friderich Tambs Logerer 27 Ugift Second lieutenant ved syndenfieldske regiment M
Johannes Norbye Huusbondens broder 19 Ugift Matrost M
Anna Margrethe Blix Logerer 33 Enke af 1ste ægteskab med capitain blix Lever af 200 rd pension fød holm K
Friderich Blix Hendes søn 4 M
Dorthea Regina Blix Hendes datter 5 K
Johanne Margrethe Blix Hendes datter 1 K
Christiana Blix Tieneste pige 16 Ugift K
Ole Bredesen Inqvarterede 23 Ugifte Gevorbne ved syndenfieldske regiment M
Johannes Andersen Inqvarterede 21 Ugifte Gevorbne ved syndenfieldske regiment M


Sist oppdatert 08.02.2023 13:26