Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 69

Løpenummer i 1901 matrikkel: 141

Matrikkelnummer: 16

Gårds og bruksnummer:

 

Matrikkel nr.16 hadde opprinnelig adresse Peder Colbjørnsens gate 10. "Kåre Andersen bygget" som vi ser på bildet dekker matrikkel nr.14 og 16 og hadde frem til år 2000 adresse Storgata 2. I dag er adressen Olav V's gate 2.

 

 

 

De gamle husene som lå på matrikkel 16 ble revet i forbindelse med gateomleggingen ved bygging av ny bybro i 1965. Matrikkelen strakk seg fra Peder Colbjørnsens gate og ned til Kongens brygge.

 

Foto: SW 9. Mars 2003

Bygningen som lå mot Peder Colbjørnsens gate.

  Foto: Halden kommune tidlig 60tall.
 

Huset med "Kjøttforretning" er det huset som tilhørte matrikkel 16

  Foto: Halden kommune tidlig 60tall.

 

* 1967

 

 

 

 

* 1965

 

 

 

* 1963

Etter lange forhandlinger så det ut til å gå mot en løsning mellom Kåre Andersen og Halden kommune.

Hele reprortasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

Det var mange bygninger som måtte rives i forbindelse med ny bybro og firefelts vei på sydsiden. Forhandlingen i skjønnsretten gikk over flere uker.

Resten av dette stykket kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1952

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Erklæring, dat. 9/5-1947 hvorved Birger Fromholdt gir, nestetter sine barn, Fritz Rudolf Bergstrøm forkjøpsrett til d.e. (Eiendommens skattetakst kr 40.000,-)

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen:

 

* 1941

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt, dat. 9/1-1940 mellom Birger V. Fromholt og frk. Julie Konstanse Johansen født 29/8 1909 der akter å inngå ekteskap, inneh. bl.a. at d.e. skal være mannens særeie..

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøpm. Karl Syvertsen f. 25/1-1900 til pølsem. Birger V. Fromholdt f. 20/4-1907 for Kr. 48000,- dat. 15/3-37 Pantebok AI

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøpmann Anders Riddervolds bo v/ O.R.sakf. Heyerdahl ifl. fullmagt til Karl Syversen for kr. 39.000,- Dat. 30/6 26 Tinglyst 4. februar 1927

 

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Harald Andersen

01

1889-08-24

Fr.hald

-

hp

g

Kjøpmand kolonial

002 Martha Inga Andersen

01

1890-05-13

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 !!

01

!!

-

-

-

-

-

001 Martin Martensen

02

1844-10-17

Uddevalla Sverige

-

hp

e

Pensjonist fhv postbærer

001 Fromholt Wilfred Lindberg

03

1877-10-12

Fredrikshald

-

hp

e

Pølsemakeri

002 Marie Johanne Bergersen

03

1844-04-14

Fr.hald

-

-

e

Alderspensjonist

003 Josefine Emilie Bergersen

03

1877-06-16

Fr.hald

-

tj

ug

Husbestyrerinde for svoger

004 Berger Vilfred Fromholdt Lindberg

03

1907-04-20

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Ellen Birgitte Fromholt Lindberg

03

1908-09-21

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Marie Johanne Fromholt Lindberg

03

1910-03-20

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Kathrine Margrethe Eriksen

04

1882-02-17

Fredrikshald

-

hp

ug

Kassererske

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra akkordkommissæren i Harald Andersen akkordforhandlingsbo overrettssakfører Anders Sand til grosserer Anders Riddervold for kr. 42850,- dat. 5/4 1926

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Bekjentgjørels om at Harald Andersen har åpnet akkordforhandling 23/10 25 og at o.r.sakfører Anders Sand er akkordkommisær.

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt mellom Harald Andersen som eier og pølsemaker F. Lundberg på butik og pølsemakeri i 1ste og 2 værelser og kjøkken i 2den etage til Kongens brygge, med kjellerum og nødvendige ydre rum for et tidsrum av 5 år fra 22/10-23 efter en årlig leie av kr. 1260,- Kontrakten er uopsigelig fra eierens side, men kan av leieren opsies med 3 måneders varsel og fornyes på yderligere 5 år. Dat. 22/10-1923

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Anders Riddervold til kjøbmand Harald Andersen for 44000 kr. dat 15/2 1917 Tinglyst 20 februar 1917

 

* 1916

Skjøte fra Kjøbmand I.Westby til Kjøbmand Anders Riddervold for 38000,00kr. dat 14 apr. 1916 Tinglyst 18 august 1916

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi regisgstrert "vaaningshus, og Forretningslokale" som bygninger på eiendommen. I feltet for sidebygninger finner vi registrert: "Stald, Lagerrum, Vedskur & Priveter. 2 Forhus og 1 sidebygn." Vi kan også se at det var to butikker på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken kr 400 egen gaard          

Iver Westby(mann)

1867-01-26

Rakkestad

hf g Colonialforretning

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Andrea Emile Møller(kvinne)

1876-12-04

Berg

hm g Husstel

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Borghild Westby(kvinne)

1899-05-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Else Westby(kvinne)

1904-08-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Ruth Westby(kvinne)

1906-10-17

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Carl Edvard Møller Westby(mann)

1908-12-22

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Olava Brodahl(kvinne)

1889-10-20

Ødemark

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 144 pr aar          

Karl Theodor Eriksen(mann)

1891-02-18

Berg

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Kaia Marie Brynildsen(kvinne)

1875-10-18

Fredrikstad

hm g Husstel

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Ester Helene Eriksen(kvinne)

1909-11-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus, bakbygning 2.etg og kvist fire rom og kjøkken kr 360 pr aar          

Anna Thoresen(kvinne)

1902-01-18

Xania

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Harald Thoresen(mann)

1866-03-28

Ullensaker

hf g Pølsemagerforretning S

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Sara Henriette Halvorsen(kvinne)

1873-12-23

Fredrikshald

hm g Husstel & i Forretningen

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Petra Natalie Fagerberg(kvinne)

1892-03-28

Id

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Thoralf Thoresen(mann)

1908-12-30

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Selma Carlotte Fagerberg(kvinne)

1887-11-23

Id

fl ug Butikjomfru Pølsem.forretn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J. M. Johannesen til kjøbmand I. Westby for kr. 35000,00, dateret 25/11 04. Ifølge maalebrev af 15/9 04 indeholder eiendommen 565 m²..... Tinglyst 13 decbr 1904

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andresen Anton
1868
bruskjører
Johannesen Josefine
1854
g.m. kjører
Johannesen Ludvig
1858
kjører
Navestad  Jakob Nicolay
1854
agent
Navestad  Jenny
1868
g.m. agent

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Grosserer J. M. Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 30.000 kroner og en branntakst på 26.320 kroner. Eiendommen grenset til både Peder Colbjørnsens gade og Toldbodgaden.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkel 16 som et "Vaaningshus og Forretningslokale". Det er fire leiligheter på eiendommen og det bor til sammen 21 personer i leilighetene. To av leiligheten er plassert i sidebygning/mellombygning.
Tre rom og kjøkken i 2.etg forhus + to kvistrom
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Jacob Nicolay Navestad m hf g Agent i Colonial 1854 Vaaler i Smaalenene n s
Jenny Marie Navestad k hm g Hustru 1868 t n s
Carl Fredrik Navestad m s ug Søn 1894 t n s
Ingrid Mathilde Navestad k d ug Datter 1895 t n s
Esther Sofie Navestad k d ug Datter 1897 t n s
Asta Berg k tj ug Tjenestepige 1885 t n Medodist

ett rom og kjøkken i 2.etg Sidebygning/Mellembygning
Ludvig Johannes. m hf g Arbeider og Kjørerkarl 1859 Sverige n s
Josefine Johannes. k hm g Hustru 1853 t n s
Johan Johannes. m s ug Søn 1883 Id Sm n s
Inga Johannes. k d ug Datter 1888 t n s
Hjalmar Johannes. m s ug Søn 1891 t n s

Et kvistværelse og kjøkken i Sidebygning/Mellembygning
Aksel Ols. m hf g Sømand 1881 t n s
Julie Ols. k hm g Hustru 1880 t n s
Wiliam Ols. m s ug Søn 03.05.1900 t n s

Fem rom og kjøkken i 1. og 2. etasje i forhus
Johan Andreas. m hf g Skomagermester Handelsmand 1869 Onsø Sm n s
Thomine Halvors. k hm g Hustru 1864 Gleminge Sm n s
Andreas Andreas. m s ug Søn 1895 Gleminge Sm n s
Thora Andreas. k d ug Datter 1897 Raade Sm n s
Hans Andreas. m s ug Søn 15.08.1899 t n s
Harald Andreas. m Pleiesøn ug Visergut 1887 Gleminge Sm n s
Hulda Ols. k Tjenestepige ug Tjenestepige 1877 Tøftedal i Sverige Sverige s

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Edvin Johanson til J. M. Johannesen for kr. 32.000,- dat 1/8 98 Tinglyst 7 oktober 1898

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra uhrmager J. Johannesen til kjøbmand Edvin Johanson, dat 27/3 93 for kr. 20.100,- Thinglæst 10 marts 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Jöhannesen(kvinne)

1838

Fengelanda Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Nichanor. Hanssen(mann)

1863 sept.

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Cåroleni Hanssen(kvinne)

1836 des.

Strømstad Sverige Sverige

Hovedpersonens moder g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Johan Lauritz. Hanssen(mann)

1879 des.

Christiania

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Jöhannes Jöhannesen(mann)

1837

Fengelanda Sverige Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Johan Adolf Augensen(mann)

1874

Ödeborg Sverige

Logerende hørende til Familien, (Uhrm. lærling.) ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Karl Jöhan Bergh(mann)

1868

Hedemora Sverige

Tjenestetyende, Logerende hørende til Familien, (Uhrmagersveved) ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Mathilde Hanssen(kvinne)

1860 juli

Skjen

Hustru g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Johan Arnt Hanssen(mann)

1837 juni

Fjelbaka Sverige

Hovedpersonens Fader g

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Otto Maainius Jöhannesen(mann)

1877

Fre.drikshald

Søn ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Paul Nechaad Jahannesen(mann)

1880

Fre.drikshald

Søn

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Tina Alvida Jahannesen(kvinne)

1883

Fre.drikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

Kathrine. Jonasen(kvinne)

1850 aug.

Nasemarka Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: P. Colbjörnsens Gds 3 Kreds

1891

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Guldsmed O. Førlie til Uhrmager J.Johannesen paa d.E. for Kr.26000 dat 16/8 88 Thinglæst 4 Septbr 1888

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har registrert Førlie som eier av matrikkelen. Tretten personer har da tilhold på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Olaus Førlie 1840 M Kongsberg Guldsmed & Handelsmand
1 Anna Førlie F:Eckstrøm 1850 K Sverige
1 Sigrid Førlie 1875 K Fredrikshald
1 Hilding Førlie 1878 M Fredrikshald
1 Eva Førlie 1880 K Fredrikshald
1 Olaf Førlie 1882 M Fredrikshald
1 Anna Førlie 1885 K Fredrikshald
1 Sofie Magnus. 1861 K Aremark Tjenestepige
1 Marie Abrahams. 1867 K Fredrikshald Tjenestepige
1 & 2 Gunnar Olaus Jens. 1843 M Fredrikshald Farvehandler
1 & 2 Anna Marie Cecilie Jens. F:Hjorth 1867 K Fredrikshald
1 & 2 Anna Kristine Hans. 1866 K Berg Tjenestepige
1 & 2 Arne Ols. 1863 M Berg Handelsbetjent

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Guldsmed O. Førlie oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 29.040 kroner.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Købmand Røsberg J. Hansen til Guldsmed Olaus Førlie paa Mn. 16, Dateret 22 Oktober 1877 Thinglæst 20 November 1877

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi J. Hansen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Charlotte Amalie Hansen(kvinne)

1835

Frhald

d ug Fors af Faderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Jacob Wilhelm Hansen(mann)

1841

Frhald

s ug Handelsfuldm.

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Jenny Ulrikke Bjørnstad(kvinne)

1861

Asak Sogn

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Carl Johan Bjørnstad(mann)

1863??

Asak Sogn

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anna Hansen(kvinne)

1853

Mo socken Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anna Amalie Kleve(kvinne)

1854

Kongsberg

Logerende ug Lærerinde ved Almueskolen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Jens Hansen(mann)

1799

Ide Sogn

hf e Kjøbmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Elise Marie Hansen(kvinne)

1833

Frhald

d ug Fors af Faderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Carl Bjørnstad(mann)

1820

Ringerike

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christine Johanne Bjørnstad(kvinne)

1855

Asak Sogn

d af Bjørnstad ug Fors. Af Faderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Maia Henriette Bjørnstad(kvinne)

1858

Asak Sogn

d ug Forældrene

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hilda Amalie Magnusdatter(kvinne)

1853

Nafverstad Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Peter Samuel Hansen(mann)

1837

Frhald

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Carla Johanne Tøllefsen(kvinne)

1867

Porsgrund

Pleiedatter Hos Pleieforældrene

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Johanne Martana Bjørnstad(kvinne)

1824

Strømstad

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hans Johan Bjørnstad(mann)

1863

Asak Sogn

s

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Thea Marie Hansen(kvinne)

1837

Hitterø pr Flekkefjord

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

 

* 1873

Bekvemmeligheden i øverste Etage af min iboende Gaard bliver førstkommende Flyttetid tilleie.

Røsberg Hansen.

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 så finner vi elleve personer fordelt på fem boenheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Jens Røsberg Hans. Huusfader Handelsmand e 67 m Ide Prgj.
2 Elise Marie Hans. Datter ug 33 k Frederikshald
3 Charlotte Amalie Hans. Datter ug 31 k Frederikshald
4 Jakob Wilhelm Hans. Søn Handelsmand ug 27 m Frederikshald

5 Christiane Augusta Lund Huusmoder e 54 k Frederikshald
6 Anders Lund Søn Styrmand ug 27 m Frederikshald

7 Peter Samuel Hans. Huusfader Handelsmand g 29 m Frederikshald
8 Dorthea Marie Hans. Kone g 29 k Flekkefjord

9 Edvard Wang Huusfader Controlør g 65 m Guldbrandsdalen
10 Andrine Wang Kone g 61 k Christiania

11 Jonas Anders. Skrædder ug 32 m Sverrige

 

* 1840

I forehenværende Major Schnitlers Gaard, Nr. 16 i Raadhuusgaden, er Øverste-Etage tilleie fra næstkommende Flyttetid, helst til eenlige Personer.

Frederikshald, den 8de October 1840.

J. Hansen.

 

 

* 1839

Efter Reqvisition fra Sorenskriver Biering, som Skifteforvalter i afdøde Maior Schnitlers Boe, vil den Boet tilhørende Gaard Nr. 16 i Raadstuegaden her i Byen blive prøvet bortsolgt ved offentlig Auction, der afholdes i bemeldte Gaard.

  • 1ste Gang: Onsdag den 22de Mai førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag;

  • 2den Gang: Tirsdag den 28de samme Maaned, Klokken 11 Formiddag; og

  • 3die Gang: Samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

    Lysthavende indbydes.
    Frederikshald, den 27de April 1839.

Svensen.

 

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Høker Jens Hansen Thinglæst 16 Decbr 1839

 

* 1826

Eier av matrikkelen ved bybrannen i 1826 var Ingeniørmajor Brustrup Müller Schnitler. Han er nok mest kjent for det som går under navnet Schnitlerhytten på Idd, men mye kan også tyde på at det var han som tegnet den murgården som ble oppført på matrikkelen etter bybrannen.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer på det som da var gård nr.16 i "Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johanne Maria Bodom Huus ejer 61 Enke 1te gang Enke efter kiøbmand andreas schavaniu K
Kirstine Andersdtr Tienestepige 21 Ugift K
Claus Hatrvig_worsøe Logerer 23 Ugift Second lieutenant ved syndenfieldske regiment M
Ole Juelsen_skoug Huusbonde 32 Begge i 1te ægteskab Coffardie skipper M
Sara Susanna Bruun Hans kone 30 Begge i 1te ægteskab K
Maria Bruun Hendes søster 17 Ugift K
Catharina Ougustinusdtr Tienestepige 20 Ugift K

Sist oppdatert 17.01.2024 11:32