Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 18

det Ankerske Arbidshus

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 89

Løpenummer i 1901 matrikkel:140

Matrikkelnummer: 18

Gårds og bruksnummer:

 

Navnet det Ankerske arbidshus kommer av at Niels Anker og Elen Magrethe Andersdatter Stang opprettet arbiedshuset ved et gavebrev den 31.desember 1789. I dette skjenket de en nybygd gård med tilliggende tomt til arbeidshus. Her skulle arbeidsledige, fattige kunne syselsettes. "Istedetfor at tage sin Tilflugt til Betleri" (Tigging). Opprinnelig var huset et trehus på en etasje, men dette brant ned under bybrannen i 1826. Murbygningen på bidlet ble reist etter dette. Da gården ble revet i 1964 , i forbindelse med bygging av ny bybro, var det trygdekassen som holdt til i lokalene. Erling Børke utarbeidet et hefte om Peder Colbjørnsens gate (utgitt i 1989), her er huset godt beskrevet.

*1927

 

 

* 1926

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har som hustype registrert "Forretningslokale, Almindelig Udhus og Oplagssted for Materialer". Huset er på en etasje og det er en leilghet på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaves Bastian Olsen(mann)

1851-11-27

Tistedalen

hf g Værksmester

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Anne Martine Olsen(kvinne)

1855-10-13

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Martin Sigvart Olsen Borg(mann)

1884-09-27

Asak

s ug Kasserer v/ Dampskexp.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Astrid Olsen(kvinne)

1892-12-26

Fredrikshald

d ug behjelpelig i Huset

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Toralf Olsen(mann)

1894-01-24

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Sakførerktr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Eivind Olsen(mann)

1899-07-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Peder Colbjørnsens Gade Komm. Ankerske Arbeidhus   38.410  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 sier at dette er et "Aarbeidshus" og at syv personer er hjemmehørende på matrikkelen. Vi kan også se at bestyrer Bastian Olsen har trettien høner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Bastian Ols.(mann)

1851

Fredrikshald kjøpstad

hf g Opsynsmand ved et frivilligt Arbeidshus

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Anna Martine Ols.(kvinne)

1855

Asak sogn Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Martin Sigevart Ols.(mann)

1884

Asak sogn Sm

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Karl Ols.(mann)

1890

Asak sogn Sm

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Astrid Ols.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Toralf Ols.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Eivind Ols.(mann)

1899

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har gårdens eier oppgitt til "Spindhuset". Det bor fem personer på matrikkelen i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Pedersen(mann)

1822

Øvre Romerige

Mo?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Hellene Pedersen*(kvinne)

1826

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthine Christiane Pedersen*(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Andersen(mann)

1821

Sverige

?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathias Johanesen(mann)

1827

Sverige

?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Det Ankerske Arbeidshus   31.200  

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 får vi ikke andre opplysninger enn at det bor ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Clemetsen(mann)

1791*

Modums Prgj.

g Wærksmester

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Ingeborg Magrethe Clemetsen(kvinne)

1817*

Sandsvær Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Malene Sørine Clemetsen(kvinne)

1845*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Else Otilie Clemetsen(kvinne)

1849*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Hans Lillia(mann)

1799*

Ide Prgj.

g Arbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Lise Andersdatter(kvinne)

1830*

Steenby Prgj. Sverig

ug Spindhusarbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Josefine Marie Jacobsdatter(kvinne)

1860*

Bergs Prgj.

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Selma Ottersen(kvinne)

1864*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Ingeborg Jørgensen(kvinne)

1801*

Frederikshald

ug Spindhusarbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Johanne M. Wenberg(kvinne)

1811*

Sverige

Husmoder g

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi disse personenen på matrikkel 18 i "Raadhusgaden i Friderichshald".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Arne Johnsen(mann)

1739*

Huusbonde Begge i 1te ægteskab Opsynsmand ved det ankerske arbeidshuus

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Berthe Svensdatter(kvinne)

1757*

Hans kone Begge i 1te ægteskab

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Iver Arnesen(mann)

1793*

Deres søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Samuel Arnesen(mann)

1795*

Deres søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Johanne Arnesdatter(kvinne)

1791*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Anne Andersdatter(kvinne)

1800*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Gunnild Thorsdatter(kvinne)

1755*

Tienestepige Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Anne Nielsdatter(kvinne)

1787*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Marthe Mathisdatter(kvinne)

1786*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Maren Jonsdatter(kvinne)

1788*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Johanne Pedersdatter(kvinne)

1789*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Marthe Jensdatter(kvinne)

1789*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Christiana Halvorsdatter(kvinne)

1790*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021