Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 224b

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 96

Løpenummer i 1901 matrikkel: 143

Matrikkelnummer: 224b

Gårds og bruksnummer:

Huset som på kartet fra 1905 har nummer 143 (løpenummer i 1901 matrikkel) er matrikkel 224b

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Andragende 18/10-22 fra a/s Haldens Skofaifabrik som eier av d.e. og matr. nr. 224a og 224c om å få disse sammenføiet til et nr. Der vedligger erklæring fra statskonduktøren 16/10-22 om at eiendommene støter umidelbart til hinannen, fra kommunens side 16/10-22 at den intet har å innvende mot sammenføining, ligeså fra panthaveres side 11/10-22. I. h. hertil er disse eiendomme sammenføiet til et matr.nr. nemlig matr no. 224a tinglyst 17 november 1922.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til a/s Haldens Skotøifabrik for kr. 11500,00 dat 6/1-1911 (auktionen avh 28/9-1904) (ifølge maalebrev av 11/9-1907 indeholder tomten 407 m²) tinglyst 9. januar 1912

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Adelgaden Fru Augusta Marie Mathisen 14.000 16.960  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje - med bakeri.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

3 rom og kjøkken 1.etg + et kvistværelse
         
001 Anders Mathisen
1
1847
Sarpsborg Sm b hf g Bagermester
002 Marie Augusta Mathisen
1
1852
Svelvik JL b hm g Hustru
003 Dagny Mathisen
1
1876
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Telefonistinde
004 Wilhelm Mathisen
1
1882
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Typograf
005 Alma Thorvaldsen
1
1883
Id Sm b tj ug Tjenestepige
1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Mathilde Nylén
2
1875
Sverige b - ug Strygeforretning
002 Hulda Nylén
2
1878
Sverige b - ug Strygeforretning
003 Hjalmar Olsen
2
1899-10-21
Sverige b - ug Plejebarn
1 rom og kjøkken 1.etg sidebygning
         
001 Jenny Pedersen
3
1876
Sverige b - ug Arbeiderske, Skofabrik

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Fru Augusta Marie Mathisen for Kr. 10319,75 dat 14/12 99 (auktion afh. 8/10 91) thinglæst 19 December 1899.

 

* 1891

Eiendommen blir solgt på auksjon i 1891, men dette blir først tinglyst i 1899.

 

Ved folketellinga i 1891 bor følgende personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

 
       
001 Laurik Amundsen
1843
Aremark - Familiens overhode e-mand
002 Valborg Amundsen
1873
Frshald - Datter ug
003 Henriette. A. Amundsen
1875
Frshald - Datter ug
004 Antonie Amundsen.
1877
Frshald - Datter ug
005 Eugen. Amundsen.
1888
Frshald - Søn ug
006 Karl Blomberg
1872
Sverige - Logerende hørende til Familien ug
007 Thore Larsen
1829
Ide - Familiens overhode g
008 Anne Marie Larsen
1824
Ide - Hustru g
009 Ludvig Andersen.
1853
Aas. Akershus - Familiens overhode g
010 Hanna Andersen.
1859
Frshald - Hustru g
011 Olga Marie Andersen.
1882
Frshald - Datter ug

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er "Bager Amundsen" oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor fjorten personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Lauritz Amundsen
1843
Aremark - - - Bager
002 Emilie Sophie Amundsen
1846
Frhald - - - -
003 Hjalmar Lauritz Amundsen
1871
Frhald - - - -
004 Valborg Emilie Amundsen
1873
Fredrikshald - - - -
005 Augusta Henriette Amundsen
1875
Fredrikshald - - - -
006 Antonie Amundsen
1877
Fredrikshald - - - -
007 Eugenie Amundsen
1880
Fredrikshald - - - -
008 Augusta Charlotte Olsen
1859
Sverige - - Ug -
009 Tea Taglund
1814
Tønsberg - - Frøken -
010 Karen Marie Hansen
1814
Frhald - - E -
011 Hansine Hansen
1856
Frhald - - - Bestyrerinde
012 Elise Svensen
1870
Fredrikshald - - Ug -
013 Aleksander Hansen
1869
Sarpsborg - - - Lærling
014 Johan Ingvald Johannesen
1869
Frhald - - - Lærling

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Bager Laurits Amundsen af 5/3 84 for Kr. 10.800,00 ifølge Ex?? thinglæst 14 Marts 1884.

 

* 1882

Auktionsplakat.

Onsdag den 8de November førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes i H. Grøttings Enkes Bolig i Gaarden Matr.No. 224 b hersteds efter Forlangende af Overretssagfører Hansen som Bestyrer i H. Grøttings Enkes Konkursbo Auktion over dette Boes Løsøre, deriblandt 1 Nødetræs Pidestal, 1 Speil i Nøddetræs Ramme samt diverse Bageriinventarium.

Fredrikshalds Byfogedkontor 28 Oktober 1882.

Holtermann.

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Thodor Grøtting til Fredrikshalds Brændevinsamlag paa et MNo. 224c tilstødende og tillagt muret Pakhus, indeholdende at Eieren af MNo. 224b ikke maa bygge for de i Pakhuset anbragte Aabninger eller Glugger eller paa anden Maade betage Pakhuset Lysninger gjennem disse. dat 19. og thinglæst 24 Mai 1881.

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Anton Borgen til Theodor Grøtting for kr. 20000, dat 12. og thinglæst 16 Juli 1880.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Kjøbm. Anton Borgen 12.000 24.000  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Joh. Spørck til Kjøbmand Anthon Borgen paa denne Gaard, dateret 4 Juli 1877 thinglæst 6 Juli 1877

 

* 1876

 

* 1875

Ved folektellinga i 1875 befinner det seg tretten personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Borgen
1
1826
Drammen b hf e Sæbefabrik
002 Susane Borgen
1
1824
Drammen b Søster ug Fors. Af Broderen
003 Bernhard Borgen
1
%1832%
%Drammen% b %Broder% %ug% %Handelsfuldm.%
004 Margarethe Larsen
1
1805
Fredrikstad b tj ug Husholderske
005 Maren Oline Grøting
2
1826
Drammen b hm e Bageridrift
006 Hans Theodor Grøting
2
1856
Frhald mt Tilreisende s ug Lærling ved mekanisk Værksted
007 Harald Magnus Grøting
2
1863
Frhald b Tilreisende s - -
008 Sigurd Erland Grøting
2
1869
Frhald b Tilreisende s - -
009 Silla Mikaelsen
2
1859
Farsund b tj ug Tjenestepige
010 Ludvig Due
2
1854
Ahremark b tj ug Svend
011 Hans Amundsen
2
1857
Enningdalen b tj ug Lærling
012 Svend Anton Jensen
2
1854
Enningdalen b tj ug Svend
013 Ole Hansen
2
1857
Nafverstad Sverige b tj ug Gaardsdreng

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Johan Spørck paa Gaard MaN 224b med Grund og Tomt (Auctionen afholdt 9/9 70, dat 21. Oktober og thinglæst 5. Novbr. 1872.

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på matrikkel 224b.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anton Borgen
1
1822
Drammen - hp Enke Handelsmand
002 Amund Christensen
1
1840
Christiansund - - Ugift Bagersvend
003 Magnus Andersen
1
1848
Sverige - - Ugift Bagersvend
004 Margrete Larsen
1
1810
Fhald - tj Ugift Tjenestepige
005 Søren Carlsen
1
1821
Id - tj Ugift Tjenestedreng
006 Frederikke Fredriksen
1
1847
Fhald - - Ugift Butikjomfru
007 Albertine Fredriksen
1
1855
Fhald - - Ugift Butikjomfru

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Overretsprocurator L. Raschs Dødsbo paa denne Gaard, dateret 27. August 1868 thinglæst 28. Aug. 1868.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi ni personer på eiendommen. Vi kan også se at handelsmann Bernhard Borgen er eier av en hest.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Bernhard Borgen
34
Drammen - - ug Handelsmand
002 F. A. Laumann
21
Christiania - - ug Bagermester
003 M. Olsen
27
Rakkestad - - g Bagersvend
004 O. Pedersen
57
Id Prgj. - - ug Tjenestedreng
005 Hans Peter Pedersen
15
Berg Prgj. - - ug Tjenestedreng
006 Allette Fredriksen
23
Id Prgj. - - ug Tjenestepige
007 Johan Casper Laumann
51
Guldbrandsdahlen - - g Hattemager
008 Marthe Marie Laumann
52
Kongsvinger - - g Hattemager
009 Emilie Marthine Frederikke Laumann
17
Christiania - - ug -

 

 

 

Sist oppdatert 09.02.2024 20:24