Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 227

Schlyttergården

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 92

Løpenummer i 1901 matrikkel: 147

Matrikkelnummer: 227

Gårds og bruksnummer: 160/371

 

 

Schlyttergården lå på hjørnet av Peder Colbjørnsens gate og Adelgata. Bygningen hadde mange fellestrekk med Kommandantboligen på Fredriksten festning. Den var bygd etter bybrannen i 1826 og ble revet tidlig i 1970 årene.

 

Halden kommune kjøper eiendommen den 12.november 1981og legger tomten ut til parkeringsplass.

*

I 1964 kjøper Norsk Gulf AS eiendommen. Det lå vel da i kortene at gården ville bli revet og eiendommen bli omgjort til bensinstasjon.

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og Forretningslokale, 1 Sidebygning, Bryggerhus, Stald, Pakbod, Vedskur & Priveter". Vi finenr følgende seksten personer på eiendommen i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ida Emilie Torp(kvinne)

1843-01-05

Id

el ug blomsterhandler

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Julius Dahl(mann)

1852-10-22

Fredrikshald

hf e Kjøbmand Colonialhdl.

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bertha Dahl(kvinne)

1885-05-01

Skjeberg Prgj.

d ug Datter v/ Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Elisabet Solbrække(kvinne)

1868-09-27

Rakkestad Prgj.

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Josefine Ellefsen(kvinne)

1881-10-21

Rakkestad Prgj.

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jeny Holte(kvinne)

1892-06-21

Tønsberg

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jenny Olsen(kvinne)

1890-10-23

Berg Prgj.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Gunilde Mathisen(kvinne)

1892-03-26

Berg Prgj.

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Berhard Marinius Nielsen(mann)

1845-10-11

Fredrikshald

hf g Agent

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Sofie Nielsen(kvinne)

1856-12-05

Laurvig

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Sigurd E. Nielsen(mann)

1881-03-26

Fredrikshald

s g Maskinist v/ Kraftstation

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Einar F. Boyesen Nielsen(mann)

1883-03-26

Fredrikshald

s ug Cand. mag. Lærer v/ Realskole

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Boyesen Nielsen(mann)

1886-10-14

Fredrikshald

s ug Kontorfuldmægtig

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Rakel Boyesen Nielsen(kvinne)

1888-06-01

Fredrikshald

d ug gaar hm tilhaande

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ragnval Roscher Nielsen(mann)

1891-02-21

Fredrikshald

s ug Kadet i Kystartelleriet

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Pauline Jensen Skaugen(kvinne)

1892-09-11

Aremark

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Værksmester Thoresen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 27.930 kroner.

 

Folketellinga i 1900 forteller at matrikkel 227 lå i "Adelgd & Peder Colbjørnsens Gade" og var et "Vaaningshus, Forretningslokale og Fabrikbygning". Vi kan også lese at det foruten to beboelser var "tre butikker og en Mineralvandfabrik" på eiendommen. I de to leilighetene bor følgende personer.
Tre rom og kjøkken i 2.etg pluss et kvistværelse
Fornavn Etternavn Kjønn Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Carl Niels. m hf g Agent 1845 t n s
Anna Niels. k hm g Hustru 1856 Trondhjem ST n s
Sigurd Niels. m s ug Fyrbøder Mek Værkst Lærl 1881 t n s (Fraværende Underveis fra Sortehavet til Tyskland)
Einar Niels. m s ug Skolediscipel 1883 t n s
Carl Niels. m s ug Skolediscipel 1886 t n s
Rachel Niels. k d ug Skolediscipel 1888 t n s
Ragnvald Niels. m s ug Skolediscipel 1891 t n s
Walborg Johannes. k tj ug Tjenestepige 1883 t n s

Tre rom og kjøkken i 2.etg
J. Thores. m hf g Verkmester v/ Sagverk 1844 Borge Sm n s
Karen Johans. Thores. k hm g Hustru 1836 Borge Sm n Medodist
Ole Kristian Thores. m Sønnesøn ug Sønnesøn 1896 Karlstad n s

 

Schlytter hadde investert store summer i Øhr glassverk som gikk konkurs i 1886. Dette kostet ham også eiendommen på matrikkel 227. C.A.Olsen kjøper eiendommen av konkursboet den 18.mai 1888 for kroner 14.000.

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Schlyttter oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg elleve personer på eiendommen, men fire av disse er familiemedlemmer som er på besøk. En av de fastboende er også fraværende på tellingstidspunktet. Det mangler opplysninger om hvilken etasje disse bodde i, men slik som vi kjenner eiendommen fra andre beskrivelser er det vel mest trolig at leilighetene lå i andre etasje.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
!! Bernt Grubbe Schlytter 1821 M Skien Kjøbmand Møllebedrift Korn og Melforretning
!! Gabrielle Schlytter* f:Hansen 1838 K Fredrikshald Hustru
!! Kirsten Schlytter* 1864 K Fredrikshald Datter
!! Aagot ?? Schlytter* 1868 K Fredrikshald Datter (Fraværende)
!! Bernt Schlytter* 1873 M Fredrikshald Søn
!! Nora Ols. 1859 K Tistedalen Tjenestepige
!! Hanna Hans. 1864 K Ørebakke ved Berby Tjenestepige
!! Hakon Solem 1852 M Trondhjem Kjøbmand Agenturforetning (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Benny Solem* f: Schlytter 1859 K Fredrikshald Hustru (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Bernt Solem* 1880 M Fredrikshald Søn (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Johanna Bargen 1859 K Hanover Tjenestepige (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer B. G. Schlytter oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 22.000 kr og en branntakst på 26.200 kroner.

 

Johan Wilhelm Radich dør den 17.november 1871. Hans arvinger Simon Christian Radich og Johannes Theodor Radich selger da gården til grosserer B.G.Schlytter. Simon Christian Radich som var født i Fredrikshald i 1822 er den personen som blir regnet som skoleskipet Christian Radich sin far. Ved sin død testamenterte han 90.000 kroner til et skoleskip som skulle bære hans navn.

 

Ved folketellinga i 1865 bor det kun en familie på matrikkelen. Det er også registrert at Johan Wilhelm Radich har to hester på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Johan Wilhelm Radich pensioneret Corpschef g 75 m Moss
2 Catharine Radich f Jørgens. Hustru g 78 k Skien
3 Peter Johns. Tjenestedreng ug 25 m Sverrig
4 Dorthea Eliasd. Tjenestetyende ug 29 k F.hald
5 Anne Martine Eliasd. Tjenestetyende ug 23 k F.hald

 

7.januar 1826 kjøper kaptein Johan Wilhelm Radich eiendommen. Det var således Radich som var eier ved bybrannen i 1826 og som bygde opp gården etter bybrannen.

 

Går vi til folketellinga i 1801 så finner vi den ugifte kjøpmannen Thomas Andersen med med tre tjenestefolk i den gården som da lå på matrikkel 277.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thomas Andersen Huusbonde 41 Ugift Kiøbmand M
Hans Sørensen Tienestefolk 21 Ugift Krambod dreng M
Maria Olsdtr Tienestefolk 44 Ugift K
Anne Martine Olsdtr Tienestefolk 23 Ugift K


Sist oppdatert 22.02.2021 17:10