Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 227

Schlyttergården

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 92

Løpenummer i 1901 matrikkel: 147

Matrikkelnummer: 227

Gårds og bruksnummer: 160/371

 

 

Schlyttergården lå på hjørnet av Peder Colbjørnsens gate og Adelgata. Bygningen hadde mange fellestrekk med Kommandantboligen på Fredriksten festning. Den var bygd etter bybrannen i 1826 og ble revet tidlig i 1970 årene.

* 1982

 

* 1981

Halden kommune kjøper eiendommen den 12.november 1981og legger tomten ut til parkeringsplass.

 

* 1970

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1965

30.juni 1965 har Halden Arbeiderblad et langt referat fra bystyret vedrørende bygging av bensinstasjoner i Adelgata og på Fisketorget.

Hele referatet kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1964

I 1964 kjøper Norsk Gulf AS eiendommen. Det lå vel da i kortene at gården ville bli revet og eiendommen bli omgjort til bensinstasjon.

 

* 1961

 

* 1959

Halden Arbeiderblad har en reortasje om ekteparet i Peder Colbjørnsens gate som begge er skomakere.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på eiendommen.

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste arvinge efter avdøde J.C. Thoresen til Bertha Kjølen for kr 54000- Dat 13/3 1930 paaført attest om at J.C. Thoresen døde den 13/2-1912 og efterlat som eneste og myndige arviger underskriverne av skjøtet nemlig : ?? Noorman f. Thoresen, Karin Thoresen, Ingrid Thoresen og Olof Thoresen.

 

* 1925

 

 

* 1921

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt hvorved Julius Dahl sælger sin colonialforretning med varebeholdning og inventar for kr 25000,- til Bertha Dahl. Kjøperen er uopsigigelig i 5 aar og svarer kr 60 i maanedlig leie med ret til yderligere 5 aars leie paa samme betingelser. Til foretningen hører dens nuværende lokaler samt gaardsrum og staldrum. Tinglyst 1. oktober 1920

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og Forretningslokale, 1 Sidebygning, Bryggerhus, Stald, Pakbod, Vedskur & Priveter". Vi finner følgende seksten personer på eiendommen i 1910:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ida Emilie Torp(kvinne)

1843-01-05

Id

el ug blomsterhandler

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Julius Dahl(mann)

1852-10-22

Fredrikshald

hf e Kjøbmand Colonialhdl.

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Bertha Dahl(kvinne)

1885-05-01

Skjeberg Prgj.

d ug Datter v/ Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Elisabet Solbrække(kvinne)

1868-09-27

Rakkestad Prgj.

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Josefine Ellefsen(kvinne)

1881-10-21

Rakkestad Prgj.

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jeny Holte(kvinne)

1892-06-21

Tønsberg

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Jenny Olsen(kvinne)

1890-10-23

Berg Prgj.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Gunilde Mathisen(kvinne)

1892-03-26

Berg Prgj.

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Berhard Marinius Nielsen(mann)

1845-10-11

Fredrikshald

hf g Agent

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Anna Sofie Nielsen(kvinne)

1856-12-05

Laurvig

hm g Husstel

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Sigurd E. Nielsen(mann)

1881-03-26

Fredrikshald

s g Maskinist v/ Kraftstation

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Einar F. Boyesen Nielsen(mann)

1883-03-26

Fredrikshald

s ug Cand. mag. Lærer v/ Realskole

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Carl Boyesen Nielsen(mann)

1886-10-14

Fredrikshald

s ug Kontorfuldmægtig

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Rakel Boyesen Nielsen(kvinne)

1888-06-01

Fredrikshald

d ug gaar hm tilhaande

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Ragnval Roscher Nielsen(mann)

1891-02-21

Fredrikshald

s ug Kadet i Kystartelleriet

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

Pauline Jensen Skaugen(kvinne)

1892-09-11

Aremark

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgate

1910-12-01

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Værksmester Thoresen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 32.000 kroner og en branntakst på 27.930 kroner.

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 forteller at matrikkel 227 lå i "Adelgd & Peder Colbjørnsens Gade" og var et "Vaaningshus, Forretningslokale og Fabrikbygning". Vi kan også lese at det foruten to beboelser var "tre butikker og en Mineralvandfabrik" på eiendommen. I de to leilighetene bor følgende personer.
Tre rom og kjøkken i 2.etg pluss et kvistværelse
Fornavn Etternavn Kjønn Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Carl Niels. m hf g Agent 1845 t n s
Anna Niels. k hm g Hustru 1856 Trondhjem ST n s
Sigurd Niels. m s ug Fyrbøder Mek Værkst Lærl 1881 t n s (Fraværende Underveis fra Sortehavet til Tyskland)
Einar Niels. m s ug Skolediscipel 1883 t n s
Carl Niels. m s ug Skolediscipel 1886 t n s
Rachel Niels. k d ug Skolediscipel 1888 t n s
Ragnvald Niels. m s ug Skolediscipel 1891 t n s
Walborg Johannes. k tj ug Tjenestepige 1883 t n s

Tre rom og kjøkken i 2.etg
J. Thores. m hf g Verkmester v/ Sagverk 1844 Borge Sm n s
Karen Johans. Thores. k hm g Hustru 1836 Borge Sm n Medodist
Ole Kristian Thores. m Sønnesøn ug Sønnesøn 1896 Karlstad n s

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Magda Brun til snedker L. Larsen og fra denne igjen til verksmester J. C. Thoresen for kr 23000. dat 7/10 99

 

Gaardhandel

Snedker Larsens Gaard Mtrn. 227 i Adelgaden er ved Gerh. Bangor solgt til Værksmester J. C. Thoresen

 

 

* 1897

Gaardhandel. Fru M. Bruuns Gaard, Hjørnet af Fæstnings og Adelgaden er ved Lensmand Knudsen solgt til Snedker Johannesen hersteds for kjøbesum kr. 1500 + Omkostninger.

 

 

Fredrikshalds Meieribolag aabner i den nærmeste Fremtid en Filial for Udsalg af Meieriprodukter paa Sydsiden i den af Kjøbmand Thv. Berg benyttede Butik i "Schlyttergaarden", Adelgaden.

 

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde (ifl. Tvangsaukt. 22/593) til Fru Magda Brun for Kr 19500,00 paa d.E., dat 27/11 95

 

Eiendomsalg

Bager Johannesen har i disse Dage solgt sin Gaard Matr. No. 227, Br. No. 22 ved Adelsgaden til Fru M. Bruun for Kr. 19500,00

 

* 1894

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Bj.gjørelse om at C.A. Olsen har overlevert sit bo til konkurs, dat 2/3 og tinglyst 3 marts 1893

 

Eiendomshandel. Kjøbmand C. A. Olsens Konkursboes Gaard ved Adelgaden er ved Auktion solgt til sidste Panthaver Bager J. S. Johannesen for 18,810 Kr. + omkostninger og resterende Skatter & Renter, tilsammen henimod 20,000 Kr.

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi atten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sigrid Olsen(kvinne)

1887

Fhald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Anders Severin Olsen(mann)

1846

Bergen

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Christian August Olsen(mann)

1859

Fhald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Jennÿ Sofie Olsen(kvinne)

1858

Fredrikshald

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Thorleif Olsen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Bjarne Egge Olsen(mann)

1884

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Kristiane. Andria. Magnusen Hansen(kvinne)

1856

Berg i Smaalenene

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Amalia Charlotte Pærsen(kvinne)

1875

Strømstad Sverige Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Yngvar Olsen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Karl. August. Hansen(mann)

1858

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Johannes. Hansen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Signe Barbara Olsen(kvinne)

1866

Fhald

Hustru g

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Sigurd Geijer Olsen(mann)

1886

Fhald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

August Geier Olsen(mann)

1890 april

Fhald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Augusta Johannesen(kvinne)

1853

Skee Sogn Sverige Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Eilif Egge Olsen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Alma Kristine Hansen(kvinne)

1868

Id

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

Kristine. Olava Hansen(kvinne)

1889 sept.

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Addsgaden 3 Kreds

1891

 

 

* 1888

Schlytter hadde investert store summer i Øhr glassverk som gikk konkurs i 1886. Dette kostet ham også eiendommen på matrikkel 227. C.A.Olsen kjøper eiendommen av konkursboet den 18.mai 1888 for kroner 14.000.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Joahnnesen & Bothner og Joh. Spørck som bestyrelse i B.G. Schlytters Konkursbo til Kjøbmand C.A. Olsen paa d.E. for Kr. 14000, dat 17/5-88

Skadesløsbrev fra C.A. Olsen til Bagermester T.J. Johannesen for indtil Kr. 6000,00 dat 17/5-88

 

* 1887

 

Fredrikshald 26de November 1887.

Eiendomssalg. Schlytters Boes Gaard ved Adelgaden er for 14,000 Kr. solgt til Kjøbmand C. A. Olsen, der skal indrede Gaardens Underetage til Forretningslokale.

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Schlyttter oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg elleve personer på eiendommen, men fire av disse er familiemedlemmer som er på besøk. En av de fastboende er også fraværende på tellingstidspunktet. Det mangler opplysninger om hvilken etasje disse bodde i, men slik som vi kjenner eiendommen fra andre beskrivelser er det vel mest trolig at leilighetene lå i andre etasje.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
!! Bernt Grubbe Schlytter 1821 M Skien Kjøbmand Møllebedrift Korn og Melforretning
!! Gabrielle Schlytter* f:Hansen 1838 K Fredrikshald Hustru
!! Kirsten Schlytter* 1864 K Fredrikshald Datter
!! Aagot ?? Schlytter* 1868 K Fredrikshald Datter (Fraværende)
!! Bernt Schlytter* 1873 M Fredrikshald Søn
!! Nora Ols. 1859 K Tistedalen Tjenestepige
!! Hanna Hans. 1864 K Ørebakke ved Berby Tjenestepige
!! Hakon Solem 1852 M Trondhjem Kjøbmand Agenturforetning (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Benny Solem* f: Schlytter 1859 K Fredrikshald Hustru (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Bernt Solem* 1880 M Fredrikshald Søn (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)
!! Johanna Bargen 1859 K Hanover Tjenestepige (Midlertidig Tilreisende forøvrigt bosate i Christiania)* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Grosserer B. G. Schlytter oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 22.000 kr og en branntakst på 26.200 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir B. G. Schlytter som eier av matrikkelen. Schlytter har da fire hester på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

B. G. Schlytter(mann)

1821

Skien

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Adelgade

1875

Gabrielle Schlytter(kvinne)

1838

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Adelgade

1875

Martine Cathrine Schlytter(kvinne)

1862

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875

Kirstine Schlytter(kvinne)

1864

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875

Rolf Schlytter(mann)

1866

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgade

1875

Andrine Erichsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgade

1875

Bent Schlytter(mann)

1873

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Adelgade

1875

Wilhelm Klem(mann)

1854

Lunde

Tilreisende ug Af Faderen %Student%

Fredrikshald: Adelgade

1875

Benny Helene Schlytter(kvinne)

1859

Fredrikshald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Adelgade

1875

Aagot Schlytter(kvinne)

1868

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Adelgade

1875

Anne Johansen(kvinne)

1854

Gjesster Sverige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Adelgade

1875

 

 

* 1872

Auction.

Onsdagen 10de Januar førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auktion efter afdøde Kammeherre Radich i hans Gaard i Adelgaden over Mahogni og Birketræes Møbler, Lysekroner, Gulvtæpper, Gardiner hvide og kolørte, Sengklæder, Dækketøi, Pletsager, Glastøi, 1 komplet Bordservice, Kjøkkentøi og andet Husgeraad, Gaardsredskaber og Sæletøi, hvoriblandt 1 Par Vognsæler m. m.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 29de December 1871.

J. C. Lous.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Grosserer Simeon Christian Wilhelm Radich og Artillerikapitain Johannes Theodor Radich, - der ifølge paategnet Presteattest er eneste Arvinger efter afdøde Oberstløitnant Johan Wilhelm Radich og tidligere afdøde Hustru - til Grosserer Bernt G. Schlytter paa d.G., dateret 22. Mars 1872

 

 

* 1871

Johan Wilhelm Radich dør den 17.november 1871. Hans arvinger Simon Christian Radich og Johannes Theodor Radich selger da gården til grosserer B.G.Schlytter. Simon Christian Radich som var født i Fredrikshald i 1822 er den personen som blir regnet som skoleskipet Christian Radich sin far. Ved sin død testamenterte han 90.000 kroner til et skoleskip som skulle bære hans navn.

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert tre personer på matrikkel 227.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Wilhelm Radich
1
1791
Moss - hp Enke Afskediget Corpschef
002 Marthe Larsen
1
1822
Aremark pr.gjeld - tj Ugift Tjenestepige
003 Ole Andersen
1
1840
Nøssemark i Sverige - tj Ugift Tjenestedreng

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det kun en familie på matrikkelen. Det er også registrert at Johan Wilhelm Radich har to hester på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Johan Wilhelm Radich pensioneret Corpschef g 75 m Moss
2 Catharine Radich f Jørgens. Hustru g 78 k Skien
3 Peter Johns. Tjenestedreng ug 25 m Sverrig
4 Dorthea Eliasd. Tjenestetyende ug 29 k F.hald
5 Anne Martine Eliasd. Tjenestetyende ug 23 k F.hald

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

7.januar 1826 kjøper kaptein Johan Wilhelm Radich eiendommen. Det var således Radich som var eier ved bybrannen i 1826 og som bygde opp gården etter bybrannen.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 så finner vi den ugifte kjøpmannen Thomas Andersen med med tre tjenestefolk i den gården som da lå på matrikkel 227.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thomas Andersen Huusbonde 41 Ugift Kiøbmand M
Hans Sørensen Tienestefolk 21 Ugift Krambod dreng M
Maria Olsdtr Tienestefolk 44 Ugift K
Anne Martine Olsdtr Tienestefolk 23 Ugift K


Sist oppdatert 09.02.2024 20:26