Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

317c, en del av
Gamle Sørhaugen 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 169

Løpenummer i 1901 matrikkel: 3

Matrikkelnummer: 317c

Gårds og bruksnummer: 160/476

 
 

I dag er denne tomten en blanding av grøntanlegg og parkeringsplass. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 var denne matrikkelen sammen med matriklene 311b, 317 d og 317f en del av Gamle Sørhaugen 6.

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 1/10-1950 fra H.Thanstrøm til Bruce Larsen A/L på søndre og nordre verksted i murbygningen , videre verkstedet i trebygningen med utvendig tomt. inntil 4 kontrorom. Rett til framleie av 2.etg av nordre verksted + 2 kontorrom. Annen framleie er ikke tillatt uten eierens samtykke. Kontrakten trer i kraft fra 1/10-1950 og gjelder til 1/10-1951 mot leie kr.300,- pr. måned. (Anm. på d.e., matr.nr. 309 % 310a, 311b, 317d, og 317f)

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, dat 1/10-1945 og 20/8-1946 fra H.Thanstrøm til A.Bruce Larsen på verksted og kontor med utvendig tomt på d.e. og mtr.nr. 309 & 310a, 311b, 317a og 317f mot leie kr. 300,- pr. mnd. 12 mndrs. oppsigelse. Best. om framleie samt rett til overdragelse.

 

* 1941

Utkast fra panteregister:

Tvangsauktsjonsskjøte, dat 18/7-1941 til bilforhandler Harald Thanstrøm født 23/6-1886 for kr. 45000,00 på denne m.fl. eiendommer i Halden.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra E.J.Brevig og Hans Brevig paa deres anpart i d.e. og Matrnr. 307, 309, 310a, 311a, 311b, 317d b, til Ingvald Bärnholdt for Kr 30000,- Dat 24.mars 1922

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Chr. Brevig på hans anpart av d.e. mtr nr. 307, 309 310a, 311b, 317d f for 35000 kr. dat 23.mars 1917, til Einar Brevig og Ingvald Bärnholdt.

 

* 1905

Utkast fra panteregister:

Skjøde fra A/S Fredrikshalds verft v/ dets direktion N.Reichborn, Ludv.Larsen, og Joh.Anker til Hans Brevig og Hans Chr.Brevig paa d.e. og matr. 307, 309 & 310a, 311b, 317d og 317f med verksted og verftsinventar for kr 50.000,00, hvoraf for inventar kr 10000,00. dat 20/1-05

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra W.Suhrke til A/S Fredrikshald Verft for 3500,00 kr, dateret 15/11 04. I følge maalebrev dat 27/11 03 indehodler eiendommen 383 m²

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Arkitekt W. Suhrke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kroner og var kun registrert som en "lastetomt".

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 var det ingen beboelse på matrikkelen.

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H. og G. Lorange til Wilhelm Christian Surhke paa d.E. og mtr 317a for Kr 2000,00, dat 15/7 95

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Lorange Verft innført som eier av matrikkelen. I 1885 er det også registrert ni personer som bor på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Joh. Caspersen?? 1838 M Vestby ?? Skibsbymester??
1 Olava Christiansd. 1844 K Svindahl Kone
1 Carl Hendrik Johannesen 1867 M Hilderdal Tellemark Barn
1 Hans Christian Johannesen 1871 M Fredrikshald Barn
1 Elisabeth Johannesen 1884 K Fredrikshald Barn
1 Helga Halvorsen 1861 K Eidsvold Butikjomfru
1 Julie Jensen 1869 K Svinesund Sverige Barnepige
1 Mathilde Johannesen 1860 K Krogstad Sogn Sverige Tjenestepige
1 Nella Lundberg 1850 K Lommeland Sverige


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er H. & G. Lorange oppført som eiere av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kroner. Det kunne ikke være store bygningsmassen på eiendommen, for branntaksten var på 80 kroner. Som anmerkning var det innført at dette var en del av værftet.


Matrikkelen er ikke nevnt i tidligere folketellinger

Sist oppdatert 01.03.2023 19:45