Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
317d, en del av
Gamle Sørhaugen 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 170

Løpenummer i 1901 matrikkel: 4

Matrikkelnummer: 317d

Gårds og bruksnummer: 190/477

 
 

I dag er denne tomten en blanding av grøntanlegg og parkeringsplass. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 var denne matrikkelen sammen med matriklene 311b, 317 c og 317f en del av Gamle Sørhaugen 6.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Brevigs Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kr. og en branntakst på 3.690 kr. Som anmerkning er det ført "Søbod".

 

Går vi til folketellinga i 1885 er Joh. Spørck oppført som eier av matrikkelen. Vi kan lese at dette er et "Magasin, bor ingen".

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Kjøbmand Johan Spørck oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 5.960 kroner. Som anmerkning er det ført "magasin".


Matrikkelen er ikke oppført med noen beboelse i noen av folketellingene.

Sist oppdatert 04.11.2004 17:58