Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

317f, en del av
Gamle Sørhaugen 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer: 317f

Gårds og bruksnummer: 160/479

 
 

 

I dag er denne tomten en blanding av grøntanlegg og parkeringsplass. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 var denne matrikkelen sammen med matriklene 311b, 317 c og 317d en del av Gamle Sørhaugen 6. Matrikkel 317f var kun en åpning ned mot vannet mellom Gamle Sørhaugen 4 og industritomtene på Gamle Sørhaugen 6.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Styrmand Hans J. Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Denne matrikkelen var registrert sammen med matrikkel 316, og var kun en "prang ned til Vandet". Det var heller ikke tildelt noe eget løpenummer til denne matrikkelen.

 

Matrikkel 317f er ikke nevnt i noen folketelling og er heller ikke med i matrikkelen for Fredrikshald i 1878.

 

Sist oppdatert 04.11.2004 18:00