Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 32

Hundregården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 84

Løpenummer i 1901 matrikkel: 240

Matrikkelnummer: 32

Gårds og bruksnummer: 160/137

Matrikkel 32, hundregården, var bygning nummer tre.
 
  Markøren viser hvor matrikkel 32 lå.

 

Eiendommen led felles skjebne med mange gamle hus i dette området i forbindelse med bygging av ny bybro og firefelts vei fra bybroa til Kongens brygge. Det gikk med mye gammel bebyggelse i forbindelse med dette prosjektet. De fleste av bygningene var nok i dårlig forfatning.

Bygget ble opprinnelg reist i en etasje i 1837 som borgerskole. På 1850 tallet ble det påbygd en etasje til og bygningen ble overtatt av almueskolen. De siste årene ble det omgjort til beboelseshus.

*

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 forteller at dette er en folkeskolebygning med privetbygning. Det bor kun en dame i bygningen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Grete Oline Olsen(kvinne)

1849-08-22

Prestengen Rokke

oppasserske ug oppasserske v/ Folkeskole

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

*

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Frerikshald Borgergaden Kommunen   33.040 Skolebygning

 

*

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Kommunen   35.640 Almueskole

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021