Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 392

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel: 527

Matrikkelnummer: 392

Gårds og bruksnummer: Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer var denne matrikkelen sammenføyet med matrikkel 369.

Matrikkel 392 er den som her er merket 527 som erløpenummeret i 1901 matrikkelen.

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Andragende fra grosserer Harald Petersen som eier av d.e. og matrnr. 367a, 367b, 369, 382b om at få disse eiendomme sammeføiet til ett matrnr. Det foreligger erklæring om at eiendommene støter umddelbart til hinanden samt fra Kommunen om samtykke til sammenføinningen. Dat 9/12-24 og 16/8 32 Likeså samtykke fra panthaverne. I. h. hertil er disse eiendomme sammenføiet til ett matrnr. nemlig matrnr. 369. tinglsyt 5 september 1932

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Malene Larsens dødsbo v/ Gerh. Bangor som executor testamenti til kjøbamnd Harald Petersen paa d.e. og matrnr. 368a for Kr. 15500,- Dat. 14 august 1919 (iflg, målebrev av 31/5 1917 er d.e. 349 m²) tinglyst 16 janaur 1920.

Testamente mellem Christian Larsen og hustru Malene Larsen om at den længstlevende skal beholde fællesboet som fuld eiendom med fri raadighet til at forføie over det i levende live eller ved testament. Dat. 15 april 1884. Tinglyst 16. januar 1920

Testemente fra hjulmaker Larsens enke Malene Larsen til fordel for slere slegtninger og hvor Gerh. Bangor er indsat som executor testamenti.Dateret 31 mars 1914. Tinglyst 16. januar 1920.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs gade Hjulmager Chr. Larsens Enke      

 

* 1893

Taxtforretning af 15/11 93, hvorefter til udvidelse af Nisl Stubs gd af denne eiendom og mtr. 391 expropieres 210 m² thinglæst 28 november 1893.

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra John Larsen til Hjulmager Christian Larsen paa Hauge Matr. 392 thinglæst 25. Juli 1836.

 

 

Sist oppdatert 15.02.2024 17:24