Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 507 en del av Oscars gate 1

Tidliger adresse Nedre Bankegate 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 397

Løpenummer i 1901 matrikkel: 370

Matrikkelnummer: 507

Gårds og bruksnummer: Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer var matrikkel 507 sammenføyet med matrikkel 506.

 

Den høyre halvdelen av Oscars gate 1 var opprinnelig matrikkel 507 - den venstre halvdelen matrikkel 506.
Foto:

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat. 25/5-1937 fra Alf Harridsleff v/Sigfred Johansen om sammenføining av d.e. og matr. nr. 506 i Halden til et matr.nr. Det vedligger samtykke fra Carl E. Båstads legat som panthaver i matr.nr. 506, Halden bygningsråd og Norges Brandkasse, - samt attest fra stadsingeniøren i Halden om at de tomter som skal sammenføies støter direkte op til hinannen. I.h. hertil sammenføies d.e. og matr.nr. 506 til et matrikkelnummer, som i grunnboken er gitt benevnelsen Matr.nr. 506 i Halden

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Oskar Andersen til Alf Harridsleff pa d.e. for kr. 16000,- dat 16/6 22, inneh. rett for selgeren til i 10 år gratis å benytte røkeovnene og sag?? i gården. Sløifes porten skal selgeren som i ovennevte tid har å vedlikeholde røkeovnene, få adgang gjennom kjøperens gård. mtr.no 506. Skipper Hilmer Hansen har rett til å bebo sin nuværende leilighet i 2 år for kr. 45 i leie pr. mnd. Tinglyst 1.Juni 1923

 

* 1922

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi registrert et våningshus på to etasjer hvor det er to boenheter, en butikk og et "Slagteri og Røgeri".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 25 pr mnd          

Marie Rasmussen(kvinne)

1874-08-04

Vardingborg Danmark

hm g handlende

Fredrikshald: Strandgate

1910

Svend Rasmussen(mann)

1899-04-19

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Margrethe Rasmussen(kvinne)

1903-12-10

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Ingeborg Rasmussen(kvinne)

1901-08-26

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Augen Eriksen Slangsvold(mann)

1883-10-05

Onsø

el ug formand v. sagbruk

Fredrikshald: Strandgate

1910

Nils Rasmusen(mann)

1867-03-28

Danmark

hf g Jernbanearb

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 20 pr mnd          

Hilda Bakke(kvinne)

1877-06-01

Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Strandgate

1910

Olga Sofie Bakke(kvinne)

1902-04-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Nils Bakke(mann)

1859-04-07

Fredrikshald

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Strandgate

1910

Hildegard Bakke(kvinne)

1904-09-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Alf Bakke(mann)

1906-02-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Harry Bakke(mann)

1908-05-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Axel og Josef Danielsen til fiskehandler Oskar Andersen for kr. 7750,- dateret 9/7 1906 Ifl maalebrev af 22/8 1906 indeholder tomten 265 m² Tinglyst 18 Januar 1907

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Fredriksen Georg Neuman
1876
pølsemagersvend
Olsen Josefine
13/7 1877
tjenestepige
Palm C.A.
1863
skomager
Palm Marie 
1867
g.m. skoamger

 

 

* 1901

Utdrag fra panteregister:

Denne eiendom og mnr. 444 er ved skifte efter A. Danielsen, sluttet 9/9 01 udlagt sønnerne Aksel og Karl Josef Danielsen for til sammen kr 38200,00 (8200,00 og 30000) mod at de overtager ældre heftelser. Tinglyst 20 september 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Fisketorvet Pølsemager A. Danielsens Sønner 11.000 10.790  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer og en sidebygning med pølsemakeri. Pølsemaker Aksel Danielsen har da en okse og tre griser på eiednommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Marie Palm(kvinne)

1867

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Tage Palm(mann)

1898-09-06

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karl Palm(mann)

1863

Sverige

hf g Skomagermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Valter Palm(mann)

1900-01-06

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse          

Aksel David Daniels.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

hf ug Pølsemager

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Jakob Daniels.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

Broder ug Smedlærling

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ingeborg Daniels.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Søster

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karoline Marie Ols.(kvinne)

1870

Berg, Sm†lenene Sm

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karl Josef Daniels.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

Broder ug Pølsemagersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Anna Daniels.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Søster

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Nora Josefine Ols.(kvinne)

1877

Skjeberg Sm

tj ug Tjenestepige, kokke

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Kristian Lars.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Pølsemagerlærling

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter Pølsemager A. Danielsens afdøde Hustru, sluttet 2/5-96, hvorved d.E. samt 519 & 520 og 444 er udlagt Enkemanden som Eiendom efter Taxt Kr 47200,00 mot at han tilsvarer Boets gjeld uden pant i d. førnævnte. Thinglæst 5 Mai 1896

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Danielsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olivia Olsen(kvinne)

1854

Hoff i Jalm

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Elise Carlsen(kvinne)

1864

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Carl Josef Danielsen(mann)

1880

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Julie Gustafsen(kvinne)

1866

Idsogn

Butikjomfru

Fredrikshald: !!

1885

Ingebor Larsen(kvinne)

1806

Sverige

Intet

Fredrikshald: !!

1885

Johan Carlsen(mann)

1869

Baber Berg

Intet

Fredrikshald: !!

1885

Anna Carlsen(kvinne)

1870

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Augusta Hansen(kvinne)

1863??

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Jakob Danielsen(mann)

1884

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Lovise Jansen(kvinne)

1865

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Augusta Johansen(kvinne)

1865

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Danielsen(kvinne)

1858

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Svendsen(kvinne)

1864

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

August Andersen(mann)

1844

Sverige

Pølsemager

Fredrikshald: !!

1885

Anne Larsen(kvinne)

1827

Sverige

Spiseforretning

Fredrikshald: !!

1885

Olaves Matisen(mann)

1833

Rød Berg

Spiseforretning

Fredrikshald: !!

1885

Julius Olsen(mann)

1855

Skjedsmoe

Agent

Fredrikshald: !!

1885

Axel Danielsen(mann)

1845

Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Axel Daniel Danielsen(mann)

1879

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

 

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Sofie Christensen) til Axel Danielsen for Kr. 4200,-, dat 4/6 84 Thinglæst 6 Juni 1884

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Pølsemager Julius Christensens Enke 4.800 4.880  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Julius Christensen Enke som er eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

endelsesdato

Carl Christensen(mann)

1870

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans Olsen(mann)

1854

Eidsvold

tj ug Pølsemagersvend

Fredrikshald: Strandgade

1875

Severin M. Rove(mann)

1830

Frhald

hf g Uhrmager

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans Rove(mann)

1861

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Peter Svendsen(mann)

1846

Qville Sverige

hf g Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Marie Svendsen(kvinne)

1846

Nøssemark Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Asora Rove(kvinne)

1834

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl F. Svendsen(mann)

1874

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Sophie Christensen(kvinne)

1836

Christiania

hm e Handel

Fredrikshald: Strandgade

1875

Helga Christensen(kvinne)

1868

Frhald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Oline Christensen(kvinne)

1837

Hedemarken

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Olaf Rove(mann)

1867

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Oline G. Sundelius(kvinne)

1854

Skeberg

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

 


 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Sofie Christensen til at hensidde i uskiftet bo, dat 3/9 72

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand Julius Christensen paa denne Gaard, dateret 12 og thinglæst 15.Mai 1868

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert fjorten personer på matrikkelen. Her kan vi også lese at Bernt Davidsen har både en ku og en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elisabeth Nielsdatter(kvinne)

1841

Skjeberg

Hans Hustru g

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

David Christiansen(mann)

1853

Eidsvold

ug Viserdreng

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Martin Werner(mann)

1812

Frederikshald

Husfader g Skræddermester

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Amalie Johninde Henriksen(kvinne)

1810

Frederikshald

hans Hustru g

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Oscar Marentius Werner*(mann)

1848

Frederikshald

deres Søn ug Postbud

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Anne Mathilde Berntsdatter*(kvinne)

1863

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Bernt Davidsen(mann)

1838

Eidsvold

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Ole Johannesen(mann)

1847

Sverige

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Amandus Josef Verner(mann)

1844

Frederikshald

deres Søn ug Matros %Styrmand%

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Marette Constanse Henriette Werner*(kvinne)

1851

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Johan Bernhardt Werner(mann)

1837

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Anne Catrine Hansdatter(kvinne)

1817

Skjeberg

ug Tjenestepige

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Hakon Carl Werner(mann)

1842

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

Martin Svendsen(mann)

1840

Skjeberg

Logerende ug Musikkorporal

Fredrikshald: nedre Bankgade

1865

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand Anders Andersen til Brendvinshandler Anders Andreassen paa Gaarden Matr. 507, dateret 29.Januar og thinglæst 17.Febr. 1851

 

* 1841

Undertegnede seer sig forbunden til, at gjøre sine ærede Arbeids-Kunder opmærksom paa, at have flyttet fra Borgerskandsen til Nedre Bankgaden i Hr. Mandatarius A. Andersens Gaard Nr. 507 i 2den Etage.

Frederikshald, den 19de October 1841.

Ørbødigst
O. S. Sundberg,
Skræddermester.

 

 

* 1839

I den paa Banken mig tilhørende Gaard Nr. 507, bliver til næstkommende Flyttetid den 16de April, den øverste Etage tilleie, bestaaende af en Stue, 2 Kamre, Spiskammer og Kjøkken samt dertil Beqvemligheder. Lysthavende vilde behagentlig henvende sig til mig.

Frederikssteen, den 14de Januar 1839.

A. Andersen, Marketenter.

 

Tilleie.

Den underste Etage i min paa Banken beliggende Gaard Nr. 507, bestaaende af en Stue, 2de Kamre og Kjøkken med flere Beqvemmeligheder bliver til næstkommende Flyttetid d. A., den 15de October tilleie, hvorom Lysthavende vilde behageligst henvende sig til mig selv.

Frederikssteen, den 27de Juni 1839.

A. Andersen, Marketenter.

 

 

 

 

* 1838

For en honet Familie bliver min paa Banken beliggende Gaard, Nr. 507, til næstkommende 1ste Juli d. til Leie. Lysthavende anmodes om at henvende sig til mig selv.

Frederikshald, den 23de April 1838.

A. Andersen, Marketenter.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 bor det ni personer på matrikkel 507 i Strand Gaden

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Sophia Tønder(kvinne)

1794

Mandens søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Marthe Maria Hansdatter(kvinne)

1779

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Peter Tønder(mann)

1759

Huusbonde Gift 2dn gang Coffardie skipper

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Elen Helene Giersing(kvinne)

1786

Begges stifdatter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Hans Svensen(mann)

1783

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Helvig Giersing(kvinne)

1787

Begges stifdatter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johan Peter Tønder(mann)

1792

Mandens søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Elen Martine Neth(kvinne)

1753

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Lovisa Charlotte Engstrøm(kvinne)

1771

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 29.11.2023 14:28