Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 511b

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 351

Løpenummer i 1901 matrikkel: 337

Matrikkelnummer: 511b

Gårds og bruksnummer: 62/311

 

Matrikkel 511b lå i forkant av Fisketorget 3 - i området rundt den røde sirkelen.
 

* 1927

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Alf Harridsleff til Frerikshalds kommune på d.e. og 65 m² av mtr.no. 511a. Uten vederlag i penge. Arealene skal tillegges Fisketorvet og være åpen plass. På forskjellige bestemmelser, deribl. At kommunen besørger det hele brolagt, anlegger fortaug og besørger vedlikehold. Bebyggelse av den innenfor beliggende tomt kan skje uhindret av tankanlegget. Anlegget skal være ?? innenfor de sedvanlige skatte  og avgifter, som påhviler næringsdrivende. Forlanger kommunen anlegget fjernet, er den forpliktet til å anvis en annen for Harridsleff brukelig, sentralt beliggende plass. Dat 14/1-25 Tinglyst 16.Januar 1925

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepåtegning fra Haldens Arb. Handelsforening til Alf Harridsleff for Kr. 41000,- på d.e. og matrnr 511a Dat 3 januar 1924 Tinglyst 8.februar 1924

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Olsen Gimle til Haldens Arbeidernes Handelsforening for 33000 Kr., dat 13/8 17 Tinglyst 34 Aug 1917

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fiskehandler Oskar Andersen til Haldens Bryggeri for 2900,- kr. og fra dette til Ole Olsen Gimle for 1500,- kr. dat. 24 april 1915. Tinglyst 27 april 1915

 

* 1913

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fredrikshald magistrat og formandskab til fiskehandler Oskar Andersen for 1500 kr, dat 19/1 04. Ifølge kartforretning af 20/8 03 indeholder eiendommen 138 m². Tinglyst 22 januar 1904

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Fisketorvet Kommunen     Tomt

 

 

* 1879

Auktion

Onsdag den 2den Juli 1879 Kl. 11 Formd. afholdes Auktion paa Raadhuset over den Kommunen tilhørende Tomt Matr.No. 511 b ved fiskebryggen. Tomten sælges underet eller i to Dele. Alle fornødne Oplysninger erhodles ved Hendvendelse til Magistraten, hos hvem et Kart over Tomten beror.

Fredrikshalds Byfogedembede, 14de Juni 1879 J.L.Rasch

 

 

Anbud paa den Del af Fiskebryggen L.No. 350 Matr.No. 511 b som Kommunen agter at sælge, stor 938 kvadratalen modtages af Borgermesteren.

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Lastestranden Kommunen     Tomt bestemt til Salg.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Arthur Breders Enke og Mads W. Stang til Fredrikshald Kommune paa mn. 511b, dateret 25 Juni 1877 Thinglæst 10 Juli 1877

Attest fra Skifteretten om at Mads W. Stang som eneste Arving efter Jørgen Breder har overtaget hans Bo. Thinglæst 10. Juli 1877

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P.M.Anker til Jørgen Breder og Arthur Breder, hver for en Halvpart - paa den Del af Matr. 511, der indbefatter Lastetomt med Pakkboder, denne Del har faaet Matr. 511b, og en J.Jacobsen ved Skjøde thingl. 1. Marts 1853 hjemlet matr 511a, dateret 31 December 1851 og Thinglæst 12 Juli 1853

 

 

Sist oppdatert 23.03.2023 14:42