Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
534a

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 351

Løpenummer i 1901 matrikkel: 331

Matrikkelnummer: 534a

Gårds og bruksnummer:

 

 

* 1927

 

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Walkers Gade Halden Bomuldsp. & Væveri 10.000 19.900 Halvp. af en Søbod. E: er skatte og branntaksert sammen med Matr.No. 534b

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Lastestranden Haldens Bomuldsspinderi 12.000 9.400 Søbod

 

 

 

Sist oppdatert 19.04.2021 19:02