Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 64

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 18

Løpenummer i 1901 matrikkel: 275

Matrikkelnummer: 64

Gårds og bruksnummer: Matrikkelen hadde utgått i 1982

Skal vi prøve å plassere matrikkel 64 i dag, så må det bli inne i Brygga kultursal.

 

 

 

 

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Toldbodgaden Kommunen   2.150 Sprøitehus

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Havnen, elven og Storgaden Kommunen   3.440 Sprøitehus

 

 

* 1830

Efter Reqvisition fra Skifte-Commissionen i Handelshuset C. Tank & Comps. Opbudsboe berammes 3de offentlige Auctioner at afholdes over efternævnte, Boet tilhørende og her i Byen beliggende faste eindomme, nemlig:

 1. En 3 Etages Søbod, Matr.-No. 535, beliggende ved nordre Side af Elven, med tilliggende mindre Boder, Vognremise og Tomt. Bygningen erhodlt i afvigte Aar en betydelig Reparation, er nu i god Stand, og i Brandcassen forsikret for 2150 Spd;

 2. Et 1 Etages Leiehuus, Matr.-No. 504 forsikret i Brandcassen for 300 Spd.;

 3. En stor og veldyrket Frugt- og Urte-Hauge, Matr.-No. 447 a, paa Nordre-Frederikshald;

 4. En paa Nordre-Frederikshald beliggende Engeløkke;

 5. Et 2 Etages grundmuret og hvælvet Pakhuus paa Søndre-Frederikshald, under No. 3 b, med tilliggende Tomt og Vognremise, No 53 b.;

 6. En Engeløkke paa Søndre-Frederikshald, under No. 53 b.;

 7. Tomterne No. 62, 65, og 66 ved søndre Side af Elven;

 8. Bryggetomten No. 64, ibidem;

 9. En Bordbrygge, ligeledes ved Elvens søndre Side;

 10. Leiehuset No 120, og

 11. Do. No. 135, begge paa Søndre-Frederikshald.

1ste Auction over disse Eiendomme afholdes paa dette Steds Bythingstue Torsdagen den 19de August førstkommende, Formiddag Kl. 10;

2den Auction Løverdagen den 21de næstefter, Formiddag Kl. 11, Ligeledes paa Bythingstuen, og

3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl.4, saavidt muligt i eller ved de sælgende Eiendomme.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 22de Juli 1830

I byfoged Svensen Fravær:
B. N. Knap,
Constitueret
.

 

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021