Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 68a

Tidligere Storgata 5 og Torggata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 57a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 231

Matrikkelnummer: 68a

Gårds og bruksnummer: 160/160

Foto:

Alt etter hvilken tidsepoke vi snakker om så finner vi denne gården med forskjellige navn. Huitfeldtgården, Semgården og de siste årene før den brant, Loisgården. Tomta har etter brannen vært benyttet til parkeringsplass og taxiholdeplass.

 

* 2000

 

* 1999

29. april 1999 har Halden Arbeiderblad en helside om flyttingen av Taxi-bua. I forbindelse med bygging av ny bru måtte huset flyttes noen meter på egen tomt.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sin nettsider (side 12)

 

 

* 1995

 

* 1989

 

* 1988

1988 vinner den nye drosje-bua byggeskikkprisen.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1983

På kvelden fredag 9.september 1983 blir det meldt brann i det som da gikk under navnet Loisgården. I løpet av natta ble bygningen totalskadet. Etterforskningen kom fram til at brannen var påsatt og en mann var en periode siktet for mordbrann, men det ble aldri dømt noen for ugjeningen.

 

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1982

 

 

* 1980

 

* 1978

27. april1978 har Halden Arbeiderblad en helside med Halden-kunstneren Leif Eriksen. Han har atelier i toppetasjen på Semgården.

Siden kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 5)

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Storgata 5.

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Valborg Augusta
1883
g.m. chauffør Kirkegata 5
Jensen Arthur
1893
chauffør Kirkegata 5
Sehested Astrid Terese
1903
stuepike Kirkegata 5
Sem Edvard
1858
konsul Kirkegata 5

 

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Storgata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Edvard Sem
1
1858-03-21
Blaker - hp g Bok og papirindustri Fr.hald
002 Marie Sigvarda Sem
1
1857-03-01
Fredrikshald - hu g husfrue
003 Yngvar Sem
1
1885-11-25
Fredrikshald - s ug kontorchef
004 Lilly Sem
1
1889-01-29
Fredrikshald - d ug Kassererske
005 Gunda Johansen
1
1899-09-17
Græsvik pr. Fr.stad - tj ug %Kokkepike% Stuepike
006 Alfrida Karlson
1
1888-10-26
Buksundrød, Bohuslen, Sverige - tj ug %Stuepike% Kokkepike
 
         
001 Simon Andersen
1
1877-02-23
Sverige - hp g Opsynsmand
002 Eline Andersen
1
1881-09-05
Raade - hu g Husmor

 

 

* 1912

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Emma Huitfeldt til bokhandler E. Sem, for kr. 90.000, dat 17/10-11. (Iflølge maalebrev av 22/3-11 indeholder tomten 849 m²)

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om "vaaningshus og forretningslokale Kaapefabrik og 1 Sidebygning hvori Udhus og en Butik". Det bor 24 personer på eiendommen, men kun 20 var til stede på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg 8 værelser og kjøkken kr 1200 pr aar          

Johan Kristian Tandberg(mann)

1854-04-20

Haus (Bergens stift)

hf g Praktiserende læge samt kommunelæge, bylæge og sygehuslæge

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Olava Karoline Tandberg(kvinne)

1865-02-09

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Ragna Abigael Tandberg(kvinne)

1890-05-02

Fredrikshald

d ug hjemmeværende voxen datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Annine Gunhilde Tandberg(kvinne)

1893-04-24

Fredrikshald

d ug skoleelev

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Ragnhild Tandberg(kvinne)

1896.1??.16

Fredrikshald

d ug skoleelev

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Martha Elise Johannesen(kvinne)

1890-09-26

Fredrikshald

tj ug tjenestepige (enepige)

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus 3.etg 9 værelser og kjøkken kr 1200 pr aar          

Jens Amundsen(mann)

1846-10-31

Fredrikshald

hf g skibsreder

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Olga Amundsen(kvinne)

1854-02-24

Borge Smaalenene

hm g Hustru (Forsørget av hf)

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Karl Amundsen(mann)

1886-05-11

Borge Smaalenene

s ug Kontorist paa rederkontor

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Jens Amundsen(mann)

1889-08-09

Borge Smaalenene

s ug Student med.

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Carla Janson(kvinne)

1892-04-17

Ske Sogn Bohuslen Sv.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Inga Ludvigsen(kvinne)

1880-11-28

Tune

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus kvist et værelse 10 kr pr mnd          

Anna Vilhelmine Forstrøm(kvinne)

1869-03-05

Fredrikshald

el ug Lærerinde - Folkeskole

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Forhus kvist 2 værelser og kjøkken kr 160 pr aar          

August Joachim Hansen Udd(mann)

1857-06-15

Nässestad Bohuslæn Sverige

hf g Baker

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Kristine Hansen Udd(kvinne)

1858-09-19

Ertmark Dalsland Sverige

hm g Forsørges av hf

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Alfhild Hansen Udd(kvinne)

1893-01-18

Fredrikshald

d ug Blomsterbinderske

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Frits Hansen Udd(mann)

1894-10-23

Fredrikshald

s ug Skofabrik arbeider

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Marie Hansen Udd(kvinne)

1896-03-24

Fredrikshald

d ug Pige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Fritjof Hansen Udd(mann)

1899-07-10

Fredrikshald

s ug Forsørges af hf

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Sidebygning 3.etg 4 værelser og kjøkken kr 450 pr aar          

Richard Stang(mann)

1842-02-07

Fredrikshald

hf ug fhv Mægler

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Anny Andersen(kvinne)

1871-07-12

Moss landsogn

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Bakbygning kjelder 1 værelse og kjøkken kr 120 pr aar          

Iver Nilsen(mann)

1848-06-18

Aremark

hf g Arbeider Portner

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Anna Marie Nilsen(kvinne)

1868-03-27

Fredrikshald

hm g Forsørget af hf

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

Onmar Nilsen(mann)

1896-08-28

Fredrikshald

Barn ug Forsørget af hf

Fredrikshald: Kirkestrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anne
1871
husjomfru
Høgfeldt Augusta
1876
tjenestepige
Huitfeldt Emma
1847
enkefru
Huitfeldt Wilhelm
1870
mægler
Larsen  Hanna
1852
g.m. portner
Larsen  Johan
1850
portner
Stang Richard Emil
1842
mægler
Tandberg Johan
1854
bylæge
Tandberg Olava
1865
g.m. bylæge

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Storgaden / Kirkestrædet Enkefru Huitfeldt 80.000 80.300  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført som "Fabriks & Forretningslocaler". Eier er Emma Otilie Huitfeldt. Vi finner også 21 personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg et værelse og kjøkken          

Johan Lars.(mann)

1849

Berg Sm

hf g Trælast-Foreningsarbeider

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Hanna Marie Lars.(kvinne)

1852

F

hm g Hustru

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Einar Wilhelm Lars.(mann)

1892

F

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Jens Albert Lars.(mann)

1897

F

s ug Søn

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Forhus 2.etg åtte værelser og kjøkken          

Johan Kristian Tandberg(mann)

1854

Haus prgj. Bergens stift SB

hf g praktiserende læge og "bylæge" -kommunelæge

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Olava Caroline Tandberg(kvinne)

1865

Kristiania

hm g læges hustru

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Ragna Abigael Tandberg(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug læges datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Anine Gunhilde Tandberg(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug læges datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Ragnhild Tandberg(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug læges datter

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Anna Sofie Eriks.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige kokkepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Helene Marie Nils.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige barnepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

3.etg fem værelser pluss et kvistværelse og kjøkken          

Emma Otilie Huitfeldt(kvinne)

1847

F

hm e Gaardeierske, Formue

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Fredrik Wilhelm Huitfeldt(mann)

1870

F

s ug Skibsmægler

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Arilda Huitfeldt(kvinne)

1877

F

d ug Til Nytte, Hygge hjemme

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Inga Marie Anders.(kvinne)

1882

Berg Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Forhus 3.etg fem værelser og kjøkken          

Jacob Skjelderup Bache(mann)

1847

Aasgaardstrand JL

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Olga Dorthea Bache(kvinne)

1864

Christiania

hm g

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Fin Skjelderup Bache(mann)

1895

Fredrikshald Sm

s

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Lovisa Carlsson(kvinne)

1863

Arvika

Tjener ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Sidebygning 3.etg fire værelser pluss et kvistværelse og kjøkken          

Richard Stang(mann)

1842

F.hald

hf ug Skibsmægler

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

Anny Anders.(kvinne)

1871

Moss landsogn Sm

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Kirkestrædet

1900-12-03

 

* 1895

Inat ved 12 Tiden

var der to omvankende Svensker inde i Huitfeldtgaarden og luskede om i Kjælder og Gange. En Pige i Gaarden blev dem var og anmeldte det for Politiet, hvorpaa de skyndsomt tog Flugten; men de blev efter en haardnakket Modstand af 4 Konstabler taget paa Opsiden af Risummyren og bragt i Arrest, hvor de nu hensidder.Ingenting er savnet.

 

Politiforhør

blev igaar optaget over de to personer, som forleden Nat var inde i Huitfeldtgaarden.

De opgiver at være svenske af Fødsel, at være kommen hid den 5te August og aldrig at have været i Norge før. De søgte Arbeide, drak en Del Øl og Brændevin, hvorved de blev beruset. De vil ikke erindre at have været inde i Huitfeldtgaarden. Dog erindrede den ene efter en Del Examination, at han ud paa Natten havde sat sig paa Trappen til en stor Murgaard og sovnet ind. Han vaagnede ved, at Kameraten stødte til han og bad ham komme med, for nu maatte de gaa. Den Anden benægter, at hans kamerat sov paa nogen Trap. Et i Kirkegaardsparken fundet Nøgleknippe med en Del hoved - og andre Nøgler vil de intet kjende til. De opgiverbegge ikke før at være tiltalt eller straffet.

 

Fra forhørsretten

Som sigtede for Nat til Tirsdag den 6te ds. i tyvagtig hensigt at have gaaet rundt og lusket i Kjælder og paa Loft i Huitfeldtgaarden hersteds stod igaar for Forhørsretten de to før omtalte ca. 20 Aar gamle Svensker. De benægtede bestemt Sigtelsen og opgav, at de var komme til Byen Mandag den 5te ds. om Eftermiddagen for at søge Arbeide. Her i Byen gik de saa rundt og drak og var i Løpet af Aftenen inde paa et Par Steder for at søge Logis, hvilket de dog ikke fik, da de ikke havde Penge. Huitfeldtgaarden havde ingen af dem nogen Kjendsab til, hvorfor Retten begav sig didbort for at give dem Anledning til at se, om de kjendte sig igjen; de paastod imidlertid, at der havde de aldrig været før

Som Vidner afhørtes de to Piger, som boede paa Loftet og var bleven vækkede omhandlende Nat, ved at de hørte, at der var nogen, som gik og luskede udenfor deres Dør og prøvede at komme ind gjennom samme. Den ene af dem raabte da ud og spurgte, hvem det var, hvortil der blev svaret: "En fattig räkande, som søger logis." Da Pigeren et Øieblik efter med Lys gik ud paa Loftet, kunde de ingenting se, men hørte at der gik en Person nedover Trapperne.

2 Konstabler, som ogsaa afhørtes som Vidner, forklarede, at de ved 1 Tiden om Natten hadde seet begge de Sigtede staa i Porten til Huitfeltgaarden. Da konstablerne gik bort over mod dem, gik de opover mod Kirken. De havde da sine Sko i haanden og gik barbenede, og da Konstablerne syntes, det var nogle mistænkelige Personer, opfordredes de de til at være med paa Politistationen. Dette negtede de og satte sig saa kraftig til Modværge, at Konstablerne først efter at have faaet Forstærkning fra Stationen greiede dem og fik sat dem i Arrest.

De Sigtede sidder fremdeles arresterede og vil fremdeles gjøre det, indtil Statsadvokaten har afgjort Tiltalespørgsmaalet

 

Ikke sat under Tiltale.

Statsadvokaten i Akershus og Smaalenenes Lagsogn har erklæret, at han ikke finder tilstrækkelig Bevis i de ved Førhørene aflyste Omstændigheder til at kunne sætte de to Svenkser, der var mistænkt for ved Nattetid at have lusket om i Huitfeltgaarden, under Tiltale. Disse vi derfor nu blive slupne løs igjen.

 

* 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueto personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hansine Karoline Hansen.(kvinne)

1871

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Emma Huitfeldt(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Arilda Huitfeldt(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Ragna Abigaël Taudberg(kvinne)

1890 mai

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Karen Huitfeldt(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Selma Karoline Olsen(kvinne)

1867

Saxsætre Id

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Johan Hansen(mann)

1859

Rønaas Torpedalen Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Peter Ludvig Mejdell Sylow(mann)

1832

Chresteania

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Johan Kristian Taudberg(mann)

1854

Haus, Bergen stift

Familiens overhode g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Olava Caroline Taudberg(kvinne)

1865

Kristiania

Hustru g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Ida Sofie Ek(kvinne)

1863

Sverrige, (Grimstad socken)

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Richard Stang(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Karen Elise Nielsen(kvinne)

1859

Brevig

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Emma Otilie Huitfeldt(kvinne)

1847

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Klara Hansen(kvinne)

1859

Sverige (Steneby)

Hustru g

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Thorvald Hansen(mann)

1889 aug.

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Otilie Saastad(kvinne)

1855

Snarum Annex sogn

Tjenestetyende ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Elise Albertine Frölich.(kvinne)

1830

Trondhjem

Familiens overhode ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Fredrik Wilhelm Huitfeldt(mann)

1870

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Karl Oskar Hansen(mann)

1881

Glende (Berg Smaal Smaalenene

Søn

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Petter Hansen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

Anna Margrete Hansen(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Kirkestradet

1891

 

 

* 1886

Arild Huitfeldt

Efter nogle Ugers Sygeleie er Kjøbmand Arild Hutfeldt igaar gaaen bort til et bedre Liv, 46 Aar gammel.

Søn af Sorenskriver Wilehelm Huitfeldt(gift med en Frøken Lyche) og Sønnesøn af Major Arild Huitfeldt (gift med en Frøken Wiel) paa Eskeviken, tilhørte han en Slægt som i henved et Aarhundrede har tilhørt vor By og som yderligere var besvogret med flere av Stedets ældste Familier.

Af fødsel og Opdragelse saaledes Haldenser og i Forstaaelse af Stedets bedste Traditioner, viste Arild Huitfedlt fra sine Ungdoms Aar af en levende Interesse for vor Byes Udvikling og var han stedse redebon til at deltage i Arbeidet for dens Vel. Af handelsforeningens Direktion var han i flere Aar et meget nyttigt Medlem og har særligt lagt Arbeide paa alt, hvad der kunde tjene til Udvikling af Mellemrigsloven. Da den politiske Bevægelse ogsaa naaede vor By, og det bled en Nødvendighed for forfatningstro Mænd at danne en Organisation mod de ogsaa her paabegyndte radikale Agitationer, var Arild Huitfeldt med om at danne den første Valgkommitte for Høire og senere om at grundlægge 17 Mai-Foreningen, af hvis Bestyrelse han fremdeles var Medlem. Ved de forskjellige Valg i de senere Aar lagde han en ikke ring Enegi for Dagen, og har han havt sin Andel i, at det konservative Parti har hævdet sin Position her. Af kommunerepræsentationen har han været Medlem i 8 Aar og vlde han for flere Aar siden været indvalgt i Formandskabet, om man ikke havde maattet tage hensyn til hans svækkede helbred. I en del Aar var han Medlem af Almueskolekommissionen og lige saa af Forstanderskabet for den høiere Pigeskole.

Efter at have gjennemgaaet et handelsgymnasium i Udlandet og efter en lang Læretid i G. Hofgaards Forretning, atablerede A. Huitfeldt i 1867 en Manufakturforretning og anlagde senere en Kaabe- Hue og Pelsvarefabrik med betydelig Omsætning i Indlandet og til Sverige. I sin Forretningsviksomhed som i sit øvrige Liv var den afdøde en fuldt retskaffen Mand. Hans Forretninger paa Sverige skaffed ham paa halsen flere Processer med det svenske Toldvæsen, men ha vandt i samtlige, og de Ukvemsord som en svensk Protektionist og Norgeshader lod falde mod ham i den svenske Rigsdag i Vinter, vare derfor i enhver Henseende ubeføiede.

En talrig Kreds af Venner omfattede Aril Huitfeldt med hengivenhed og ville mindes ham som en trofast Kammerat.

Arild Huitfeldt var gift med Emma Stang, Datter af Skibsreder Fr. Stang, og efterlader sig en Søn og tre Døttre.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Emma Huitfeldt til at blive siddende i uskifte efter sin afdøde mand, dat 27/11 86

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Huitfeldt oppgitt som eier av matrikkelen. Vi finner disse personen hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Andersen*(mann)

1885

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Annette Pettersen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Norman Andersen(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ferdinand Gustav Andersen(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Olsen(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ch. Hansen(ukjent kjønn)

1847

Frhald

Ug

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Frølich(kvinne)

1838

Trondhjem

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Tandberg(mann)

1854

Haus (Bergen stift)

Læge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Abla Olsen(kvinne)

1847

Sverrige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Arild Huitfeldt(mann)

1840

Christiania

Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emma Huitfeldt(kvinne)

1847

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Huitfeldt(mann)

1870

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Huitfeldt(kvinne)

1871

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emerense Huitfeldt(kvinne)

1872

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Arilda Huitfeldt(kvinne)

1877

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otilie Andersen(kvinne)

1854

Sverie

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Eriksen(kvinne)

1863

Sverie

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Cal?? Werner(mann)

1867

Drammen

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elias Hansen(mann)

1854

Sverige

Gaardsgut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Andersen(kvinne)

1852

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Ludvig Andersen*(mann)

1879

Id

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emma Andersen*(kvinne)

1881

Id

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans August Andersen*(mann)

1882

Id

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Saugbrugsforeningen til Kjøbmand Arild Huitfeldt paa den Del af M No. 68 og 72a med fastlagte?? Stykker af M No. 69. 70 og 72d, der begrendses af Broen Krikestrædet, Raadhusgaden og Jernbanelinien, hvilken Tomt er given M No. 68 medens Saugbrugsforeningens gjenværende Del paa den modsatte side af Jernbanelinien beholder M No. 72a og er udflyttet til fol. 403 i No.2. Skjødet er dat 23 Marts 1881 - Thinglæst 29 Marts 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

I 1878 var matrikkel 68 og 72 ført opp sammen. Dette var området ned mot elva fra brua og opp mot Grønnland.

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Strøget mellem Storgaden, elven, Raadhusgaden og Torvet Saugbrugsforeningen 5.000   Have

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021