Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Matrikkel 693 og 696

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1128 & 1129

Løpenummer i 1901 matrikkel: 826

Matrikkelnummer: 693

Gårds og bruksnummer: 149/127

Krysset viser ca. hvor huset på disse matriklene lå.

 

 

* 1941

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693 og likelydende på matr. 696:

Kjøpekontrakt, dat 26/4-1941 med skjøtepåtegning dat. 21/5-1942 fra Saugbrugsforeningen til Halden Kommune på d.e. og matr. nr. 696, samt 48 m² av matr.nr. 690 og 21 m² av matr.nr. 876a, 673a og 876c2 for kr. 4000,00, innbefattet det på d.e. og matr.nr. 696 stående hus til nedrivning, inneh. best. om opsetning av gjerde og istandsettelse av en opkjørsel. Kartforetning avh. 1/4-1941 utvisenede et samlet areal fr d.e. og matr.nr. 696, 115 m². Dbf: 29/5-1941 Grbf: 30/5-1941 Konsesjoner medelt 10/5-1941. Utlegges til gate.

 

 

* 1940

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Tillatelse fra Tistas Brukseierforening og Fellesfløtningene i Fredrikshalds Vassdrag til regulering av Øgderen, meddelt ved Kgl.res. av 4/7-25 vedheftet Dbf: 185-1940 Grbf: 20/5-1940

Ekstraktavskrift av Arbeidsdepartementtets skrivelse til fylkesmannen i Øsftfold av 13/7-1929 om overdragelse av reguleringtillatelsen til Fredrikshalds Hovedvassdrags Brukseirforening og Fredrikshaldsvassdragets Fløtningforening.

 

* 1933

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Lover for Fr.halds Hovedvasdrags Brukseierforening tinglyst 21 april 1933

 

* 1932

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Tilladelse for Fredrikshalds Hovedvasdrags Brukseierforening til ytterligere reguleringer av Øymarksjø, Aspern og Ara meddelt ved kgl.rs av 20/9-1929 med betingelser tinglyst 4 januar 1932

Fortegnelse over de eiendommene som berøres av ovenstående tilladelse. tinglsyt 4. janaur 1932

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Botildsen August Fredrik
1829
vagtmand
Christiansen Anne Marie
1829
g.m. ramskjærer
Christiansen Antonette
1850
g.m. tømmerdrager
Christiansen Hans Petter
1848
tømmerdrager
Christiansen Josefine
1876
pige
Christiansen Lauritz
1846
ramskjærer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro Saugbrugsforeningen 4.000 4.700 Arbeiderbolig. Disse to Arbeiderboliger er sammenbygget. E: er skatte og branntakstert sammen med Matr.-No. 696

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus og et uthus på matrikkelen. Våninghuset har en etasje med to boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Hans P. Kristians.

01

1849

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tømmervelter

002 Allete Kristians.

01

1850

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Anna M. Kristians.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Veveriarbeiderske

004 Annette Y.@G. Kristians.

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Veveriarbeiderske

005 Kristian Kristians.

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

ett rom og kjøkken              

001 Amun Fredrik Botils.

02

1829

Fredrikstad Sm

b

hf

e

SagbrugsArbeider

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det sytten personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Karl Fredreksin

1859

Id søgn

-

Familiens overhode

g

-

002 Sofie Fredreksen

1859

Id sogn

-

Hustru

g

-

003 Torvald Fredriksen

1887

Fredrikshald

-

Søn

-

-

004 Signe Fredreksen

1887

Fredrekshald

-

Datter

-

-

005 Klara Fredriksen

1890 febr.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

006 Hans Krestiansen

1849

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

007 Antonette Kristiansen

1851

Id sogn

-

Hustru

g

-

008 Anna Krestiansen

1881

Fredrekshald

-

Datter

-

-

009 Johan Krestiansen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

010 Agnette Kresteansen

1885

Fredrekshald

-

Datter

-

-

011 Hans Krestiansen

1887

Fredrekshald

-

Søn

-

-

012 Fredrik Botilsen

1832

Fredrikstad

-

Familiens overhode

g

-

013 Berte Botilsen

1816

Id sogn

-

Hustru

g

-

014 Laurits Kristiansen

1845

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

015 Anne Marie Kresteansen

1829

Fredrekshald

-

Hustru

g

-

016 Lovise Krestiansen

1872

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

017 Josefine Krestiansen

1874

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er matrikelene oppført hver for seg. Saugbrugsforeningen står som eier av begge matriklene. På matrikkel 693 finner vi seksten personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Nils Fredrik Olsen

1834

Sverige

-

-

-

Tømmerdrager

002 Marie Pedersdatter

1838

Sverige

f

Hustru

-

-

003 Emilie Josephine Nilsdatter

1866

Fredrikshald

-

Datter

-

Spinderierske

004 Elise Nilsdatter

1869

Fredrikshald

-

Datter

-

Spinderierske

005 Fredrikke Nilsdatter

1872

Fredrikshald

-

Datter

-

Spinderierske

006 Julie Nilsdatter

1874

Ide Prestegjeld

-

Datter

-

Spinderierske

007 Einar Oliver Nilsen

1876

Ide Prestegjeld

-

Søn

-

-

008 Hans Petter Christiansen

1848

Fredrikshald

-

-

-

Tømmerdrager

009 Antonette Johanedatter

1831

Ide Prestegjeld

-

Hustru

-

-

010 Anne Marie Hansdatter

1881

Fredrikshald

-

Datter

-

-

011 Karl Johan Hansen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

012 Agnette Josephine Hansdatter

1884

Fredrikshald

-

Datter

-

-

013 Amund Fredrik Botildsen

1829

Fredrisktad

-

-

-

Dagarbeider

014 Berthe Marie Pedersdatter

1816

Bergs Præstegjeld

-

Hustru

-

-

015 Carl Fredrik Fredriksen

1869

Ide Præstegjeld

-

Søn

-

Tømmerdrager

016 Ole Marinius Fredriksen

1871

Bergs Præstegjeld

-

Søn

-

Skjærer

På matrikkel 696 finner vi disse personene.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Laurits Christiansen

1846

Fredrikshald

-

-

-

Skjærer

002 Anne Marie Christiansen

1829

Fredrikshald

-

Hustru

-

-

003 Lovise Karine Christiansen

1872

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 Josephine Marie Christiansen

1874

Fredrikshald

-

Datter

-

-

005 Mari Johannesdatter

1799

Aremark Prestegjeld

-

-

-

Fattiglem

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Saugbrugsforeningen 2.400 4.000 østenfor Ganden E: er taksert sammen med løpenummer 1129

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Saugbrugsforeningen som eier av matriklene693 og 696. Her finner vi da disse personene:

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 August Eriksen

01

1854??

Tistedalen

b

hf

ug

Skjærer i Tistedalen

002 Johanne Marie Pedersen

01

1820

Tistedalen

b

Hans Moder

e

Husholderske

003 Martin Olaves Olsen

02

1849

Tistedalen

b

hf

g

Skjærer i Tistedalen

004 Sophie Marie Olsen

02

1855

Eds Sogn Sverige

b

Hans Kone

g

-

005 Andreas Christiansen

03

1850

Tistedalen

b

hf

g

Tømmerdrager ved Saugbruget i Tistedalen

006 Berthe Marie Johannesdatter

03

1847

Østre Toten

b

Hans Kone

g

-

007 Petra Mathilde Andreasdatter

03

1875

Tistedalen

b

d

-

-

008 Hans Petter Christiansen

03

1850

Tistedalen

b

Logerende

ug

Skjærer i Tistedalen

009 Hans Andreas Pærsen

04

1836

Ide S. og Pr.

b

hf

g

Tømmerdrager ved Saugbruget i Tistedalen

010 Grethe Andreasdatter

04

1836

Tistedalen

b

Hans Kone

g

-

011 Johanne Marie Johansdatter

04

1866

Tistedalen

b

Konens Datter

-

-

012 Haldor Edvardt Hansen

04

1870

Tistedalen

b

Begges s

-

-

013 August Petter Hansen

04

1874

Tistedalen

b

Begges s

-

-

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tjueseks personer reigstrert på matrikkel 693. Fire av de som bor der har også oppgitt at de eier ene gris, sagarbeider Johannes Larsen, sagarbeider Erik Poulsen, sagarbeider Anders Iversen og sagarbeider Peder Syversen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johannes Larsen

01

35

Ide Prgj.

-

Husfader

g

Sagarbeider

002 Johanne Sofie Jacobsdatter

01

33

Aremark

-

hans Kone

g

-

003 Anton Marinius Johannesen

01

4

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

004 Carl Ludvig Johannesen

01

2

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

005 Lovise Emilie Johannesdatter

01

8

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

006 Erik Poulsen

02

45

Tistedalen

-

Husfader

g

Sagarbeider

007 Johanne Marie Pettersdatter

02

45

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

008 Hans Martin Eriksen

02

17

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

009 Johan Edvind Eriksen

02

15

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

010 August Eriksen

02

12

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

011 Petterine Eriksdatter

02

21

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

012 Anders Iversen

03

47

Tistedalen

-

Husfader

g

Sagarbeider

013 Elen Marie Hansdatter

03

46

Ide Prgj.

-

hans Kone

g

-

014 Carl August Andersen

03

10

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

015 Hans Andersen

03

6

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

016 Lisa Andersdatter

03

17

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

017 Hanne Andersdatter

03

14

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

018 Pauline Andersdatter

03

12

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

019 Emma Andersdatter

03

7

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

020 Konstanse Andersdatter

03

3

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

021 Peder Syversen

04

59

Tistedalen

-

Husfader

g

Sagarbeider

022 Gunild Brynildsdatter

04

73

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

023 Christian Ludvig Pedersen

04

31

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

024 Petter Olaves Pedersen

04

24

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

025 Sophie Pedersdatter

04

26

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

026 Haldor Marinius Hansen

04

3

Tistedalen

-

Pleiebarn

ug

-

 

 

* 1863

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Skjøde fra Chr. og N. Stang til Frhalds Saugbrugsforening paa MatrN 693, dateret 16. og thinglæst 18 Decbr. 1863.

 

* 1855

Utdrag fra panteregister for matrikkel 696:

Skjøde fra G. Leganger til Chr. og N. Stang paa Gaard Matr. 696, dateret 18. Desbr 1844 thinglæst 10. April 1855

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Skjøde fra G. Leganger til Chr. og N. Stang paa Gaard MaN. 693 dateret 18. Decbr 1844 og thinglæst 10 April 1855.

 

* 1838

Utdrag fra panteregister for matrikkel 696:

Skjøde fra A. Stang ved N.A. Stang til G. Leganger paa Tomten af dette Hus. thinglæst 3 decbr. 1838.

 

* 1837

Utdrag fra panteregister for matrikkel 693:

Skjøde fra Christopher Tomassen til Georg P. Leganger paa denne Gard thinglæst 18 Septbr 1837

 

* 1836

Utdrag fra panteregister for matrikkel 696:

Skjøte fra R. Leganger til Georg Leganger paa Huset Matr. 696 thinglæst 28 Novbr. 1836.

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi fem personer på matrikkel 693.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Tormo Brynildsen

01

55

-

-

Huusbonde

Gift 1te gang

Natskiærer

002 Maren Haagensdatter

01

57

-

-

Hans kone

Gift 2. gang

-

003 Christopher Tormosen

01

22

-

-

Begges søn

Ugift

-

004 Ole Tormosen

01

15

-

-

Begges søn

Ugift

-

005 Inger Maria Brynildsdatter

01

23

-

-

Tienestepige

Ugift

-

På matrikkel 696 finner vi syv personer:

001 Anders Andersen

01

38

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Natskiærer

002 Enger Maria Olsdatter

01

37

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

003 Pernille Maria Andersdatter

01

11

-

-

Deres datter

-

-

004 Anne Andersdatter

01

8

-

-

Deres datter

-

-

005 Karen Andersdatter

01

4

-

-

Deres datter

-

-

006 Elen Halvorsdatter

01

68

-

-

Logerende

Enke 1te gang

Almisse lem

007 Anne Syversdatter

01

47

-

-

Logerende

Ugift

Fattig

 

 

Sist oppdatert 16.04.2023 19:28